Mamy 9107 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 29 szkoleń.

Tworzą gry, by zdobyć potrzebną im wiedzę

Istnieje szkoła, w której uczniowie zdobywają wiedzę na przedmiotach takich jak „Bycie, Przestrzeń i Czas", „Sporty dla Umysłu" lub „Tak To Działa". To niezwykłe miejsce znajduje się w Nowym Yorku i nazywa się Quest to Learn. Natomiast, co może zdziwić wiele osób, istotnym (być może najważniejszym) elementem procesu kształcenia w tej szkole są gry.

Po sukcesie, jakim okazało się stworzenie w 2007 r. Nowym Yorku pierwszej szkoły Quest to Learn, drugi jej oddział otworzony został jesienią tego roku w Chicago. Program nauczania opiera się na rozwiązywaniu w kreatywny sposób problemów obecnych w rzeczywistym świecie. Gry i ich projektowanie są główną metodą pracy i uczenia się.

Gry jako droga i cel

Na czym opiera się model uczenia w Quest to Learn? Zdaniem twórców szkoły jej funkcją jest motywować i angażować uczniów poprzez ukazywania ciekawego celu uczenia się. Jest nim umiejętność rozumienia skomplikowanych systemów i rozwiązywanie złożonych problemów, współpracy oraz krytycznego i twórczego funkcjonowania w świecie mediów. Autorzy szkoły, wywodzący się z Institute of Play, uznali, że do zdobycia powyższych umiejętności najlepszą drogą jest projektowanie gier i uczenia się bazujące na mechanizmach w grach istniejących...

Więcej na Edunews.pl

 


Data publikacji: 2011-11-22
Strony: 1

Polska szkoła nie uczy myślenia a lekcje są nudne, Rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Amgen Scholars – szansa na prowadzenie badań na prestiżowych uczelniach, Sztuka wehikułem edukacji (1) , Będą ulgi dla pracodawców za pomoc szkolnictwu zawodowemu?,