Mamy 9240 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Uczelnie i firmy wspólnie przygotują studentów do pracy

Uczelnie i firmy wspólnie przygotują studentów do pracy

Szkoły wyższe nie będą rozliczane z programów, ale efektów nauczania. Student będzie musiał zdobyć umiejętności zawodowe niezbędne do pracy. Uczelnie, które nie spełnią minimum efektywności, stracą akredytację.

Od przyszłego roku akademickiego wszystkie uczelnie zaczną przechodzić na nowy system kształcenia. Uniwersytety, politechniki i wyższe szkoły zawodowe będą musiały przemodelować dotychczasowy program nauczania - z bycia nauczanym, na wiedzieć i umieć zrobić. Poza przedmiotami kierunkowymi studenci będą musieli zdobywać umiejętności, które zapewnią im lepszy dostęp do rynku pracy i kształcenia na obszarze UE. Ogólne zasady, czego, poza wiedzą teoretyczną, będą jeszcze uczyły szkoły na konkretnym kierunku nauczania, opracowuje resort nauki.

Prace nad zmianami są zaawansowane. Wprowadzająca europejski system kształcenia nowela ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym powinna być przyjęta przez Sejm najpóźniej na początku przyszłego roku...

Cyztaj więcej..

 


Data publikacji: 2009-09-11
Strony: 1

Twoje zdanie się liczy! , Którędy droga do dobrej edukacji? , Wydajemy więcej na naukę, III Otwarta konferencja LEAN , Rodzina albo kariera - kobiety wciąż muszą wybierać,