Mamy 9763 aktualnych szkoleń oraz 5245 firm szkoleniowych. Dziś dodano 13 szkoleń.

Uczenie się z komputerem

Gdybyśmy nakreślili na mapie kraju miejsca, gdzie nie docierają dobrzy nauczyciele, zapewne pokryłaby się ona z mapą miejsc, w których stykamy się z wieloma problemami społecznymi, ubóstwem, brakiem nadziei. Ale gdyby do tych miejsc "posłać" komputery i szybki Internet - czy dzieci siedzące przed ekranem mogłyby samodzielnie tworzyć swoją edukację i ulepszać swój świat?

Takie pytanie zadał sobie w 1999 roku Sugata Mitra, brytyjski naukowiec zajmujący się technologiami edukacyjnymi. Postanowił rozpocząć eksperyment zwany „Hole in the Wall" (dosłownie „Dziura w ścianie") - w slumsach New Dehli w Indiach zamontował w ścianie komputer z dostępem do Internetu oraz kamerę dyskretnie filmującą, co będzie się przy nim działo. Zaobserwował wkrótce, że dzieci bawią się pecetem, znajdują gry, uczą się obsługiwać serwisy internetowe i nawzajem dzielą się ze sobą swoimi odkryciami.

Więcej na: Edunews.pl


Data publikacji: 2011-05-23
Strony: 1

8 strategii efektywnego uczenia (się), Projekty szkoleniowe: Odpowiednia umowa z uczestnikiem uchroni firmę przed zwrotem dotacji, Nauka dla biznesu , Jak nauczyć seniora obsługi internetu?, Jak się uczyć i podnosić kwalifikacje kiedy się pracuje,