Mamy 9357 aktualnych szkoleń oraz 5256 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Uczenie się z komputerem

Gdybyśmy nakreślili na mapie kraju miejsca, gdzie nie docierają dobrzy nauczyciele, zapewne pokryłaby się ona z mapą miejsc, w których stykamy się z wieloma problemami społecznymi, ubóstwem, brakiem nadziei. Ale gdyby do tych miejsc "posłać" komputery i szybki Internet - czy dzieci siedzące przed ekranem mogłyby samodzielnie tworzyć swoją edukację i ulepszać swój świat?

Takie pytanie zadał sobie w 1999 roku Sugata Mitra, brytyjski naukowiec zajmujący się technologiami edukacyjnymi. Postanowił rozpocząć eksperyment zwany „Hole in the Wall" (dosłownie „Dziura w ścianie") - w slumsach New Dehli w Indiach zamontował w ścianie komputer z dostępem do Internetu oraz kamerę dyskretnie filmującą, co będzie się przy nim działo. Zaobserwował wkrótce, że dzieci bawią się pecetem, znajdują gry, uczą się obsługiwać serwisy internetowe i nawzajem dzielą się ze sobą swoimi odkryciami.

Więcej na: Edunews.pl


Data publikacji: 2011-05-23
Strony: 1

Nie umiesz odmawiać? Naucz się jak być asertywnym!, Rodzinne uczenie się , Łódź. Dni Uczenia się Dorosłych 11-12 września 2010, Równa płaca za równą pracę, Obniżamy koszty ISO! Zapisz się na szkolenia dofinansowane z EFS,