Mamy 9259 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Uczenie się z komputerem

Gdybyśmy nakreślili na mapie kraju miejsca, gdzie nie docierają dobrzy nauczyciele, zapewne pokryłaby się ona z mapą miejsc, w których stykamy się z wieloma problemami społecznymi, ubóstwem, brakiem nadziei. Ale gdyby do tych miejsc "posłać" komputery i szybki Internet - czy dzieci siedzące przed ekranem mogłyby samodzielnie tworzyć swoją edukację i ulepszać swój świat?

Takie pytanie zadał sobie w 1999 roku Sugata Mitra, brytyjski naukowiec zajmujący się technologiami edukacyjnymi. Postanowił rozpocząć eksperyment zwany „Hole in the Wall" (dosłownie „Dziura w ścianie") - w slumsach New Dehli w Indiach zamontował w ścianie komputer z dostępem do Internetu oraz kamerę dyskretnie filmującą, co będzie się przy nim działo. Zaobserwował wkrótce, że dzieci bawią się pecetem, znajdują gry, uczą się obsługiwać serwisy internetowe i nawzajem dzielą się ze sobą swoimi odkryciami.

Więcej na: Edunews.pl


Data publikacji: 2011-05-23
Strony: 1

Pracownik w projekcie UE musi prowadzić dziennik zajęć, Coaching - co to takiego?, Spotkali się entuzjaści edukacji , Kapitał społeczny w edukacji , Zarządzanie czasem.,