Mamy 9646 aktualnych szkoleń oraz 5242 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Uczestnikowi internetowego szkolenia przysługuje stypendium

Uczestnikowi internetowego szkolenia przysługuje stypendium

Brak potwierdzenia czasu trwania e-szkolenia nie ogranicza możliwości uzyskania stypendium ze środków unijnych.

Osobom uczestniczącym w szkoleniach dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 4 zł brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Wynika to z zasad dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie budzą one wątpliwości w przypadku uczestników szkoleń stacjonarnych. Organizatorzy e-szkoleń nie wiedzą, czy w swoich projektach mogą uwzględniać wypłatę stypendium. Stanowisko instytucji, które w konkursach dzielą unijne dotacje na szkolenia, nie jest jednolite...

Czytaj więcej...

 


Data publikacji: 2009-10-21
Strony: 1

Obrona tytułu – trudny egzamin czy tylko formalność?, Konferencja w Poznaniu. „Innowacyjne zarządzanie w oświacie. Poczucie własnej wartości”, Czy już w 2012 roku nastąpi koniec świata rynku szkoleń dofinansowywanych?, Autoprezentacja jako droga do sukcesu, Szkolnictwo wyższe dla nowego społeczeństwa ,