Mamy 9775 aktualnych szkoleń oraz 5247 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Uczestnikowi internetowego szkolenia przysługuje stypendium

Uczestnikowi internetowego szkolenia przysługuje stypendium

Brak potwierdzenia czasu trwania e-szkolenia nie ogranicza możliwości uzyskania stypendium ze środków unijnych.

Osobom uczestniczącym w szkoleniach dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 4 zł brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Wynika to z zasad dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie budzą one wątpliwości w przypadku uczestników szkoleń stacjonarnych. Organizatorzy e-szkoleń nie wiedzą, czy w swoich projektach mogą uwzględniać wypłatę stypendium. Stanowisko instytucji, które w konkursach dzielą unijne dotacje na szkolenia, nie jest jednolite...

Czytaj więcej...

 


Data publikacji: 2009-10-21
Strony: 1

Stwórz ofertę doskonałą, Nawet najlepszy dyplom to za mało , Targi Edukacyjne dla Dorosłych na MTP, Sztuka inwestowania – etapy procesu inwestycyjnego, Dzień Kobiet Sukcesu,