Mamy 9797 aktualnych szkoleń oraz 5245 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Uczniowie chcą więcej edukacji online

Uczniowie chcą więcej edukacji online

Badania prowadzone przez amerykańską organizację Project Tomorrow i korporację Blackboard ukazują, że mimo coraz większego zainteresowania uczniów kształceniem online, system szkolny nie potrafi odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. Władze szkolne nie nadążają za tempem zmian technologicznych i społecznych - uważają twórcy raportu o e-learningu w szkołach.


Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest niedostateczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia kursów online i brak funduszy, które możnaby przeznaczyć na opracowanie programów e-learning. Ale istotna jest również bariera po stronie kadry szkolnej: 18% nauczycieli nie czuje się pewnie używając narzędzi e-learning, 17% ma opory przed uczeniem online, 14% wzbrania się przed używaniem e-learningu...

Więcej na Edunews.pl


Data publikacji: 2009-08-24
Strony: 1

Bezrobotni nie podejmują studiów podyplomowych, Uczelnie nie szkolą na rynek pracy , NIK: szkoły dla dorosłych uczą przyszłych bezrobotnych, Jak efektywniej angażować rodziców w nauczanie?, Łódź. Dni Uczenia się Dorosłych 11-12 września 2010,