Mamy 9761 aktualnych szkoleń oraz 5247 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Usuńmy bariery w rozwoju cyfrowej edukacji

Liczba entuzjastów szerszego wykorzystania technologii w edukacji będzie rosła, ponieważ postęp technologiczny będzie wymuszał zmiany w świadomości i praktyce edukacyjnej w różnych wymiarach. Ale stary system edukacji nie ewoluuje tak szybko, jak zmienia się technologia. I tak ujawniają się bariery, z którymi nowoczesna szkoła musi sobie poradzić.

Tych barier w szerszym wykorzystaniu technologii edukacyjnych w szkole jest wciąż dużo, za dużo, aby można było patrzeć optymistycznie w przyszłość i oczekiwać, iż system edukacji dostosuje się do nowych warunków cywilizacyjnych. Nic podobnego - pewnie wiele osób przytoczy zaraz przykłady ze swojego obszaru - że mimo zmian, wciąż trzeba wykonywać czynności starym sposobem i mniej efektywnie. Przykładem tego jest choćby e-dziennik lekcyjny, gdzie nauczycielom nakazuje się wciąż prowadzić tradycyjny dziennik w postaci książkowej, mimo iż ich szkoła korzysta z systemu elektronicznego dziennika, znacznie wygodniejszego i pojemniejszego jeśli chodzi o przechowywane informacje i funkcje, które może pełnić. Pewnie można podać więcej przykładów.

Więcej na: Edunews.pl

 


Data publikacji: 2011-03-03
Strony: 1

Raport "Formalne programy nauczania a zapotrzebowania rynku pracy w Wielkopolsce", Komunikacja interpersonalna, skuteczny przekaz informacji, Lekcje przedsiębiorczości społecznej , Edukacja pod lupą OECD, Przygotujmy się - publiczne nakłady na edukację będą realnie maleć ,