Mamy 9128 aktualnych szkoleń oraz 5275 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla szkoły

Siłą napędową wszelkich działań człowieka jest motywacja. Dziecko przekraczające próg pierwszej klasy - oprócz naturalnych obaw i niepewności jest pełne energii, zapału, nadziei, rozpiera go radość i duma z powodu ważnego etapu, jaki rozpoczyna się w jego życiu. Niestety, potem sukcesywnie niszczymy tę motywację. Tylko w jakim celu?


Aktywność początkującego ucznia opiera się w przeważającej mierze na tzw. motywacji autotelicznej, wynikającej z wewnętrznej, niewymuszonej potrzeby działania, poszukiwania, dociekania, a podejmowana jest dla samej przyjemności działania, bo właśnie to działanie daje poczucie zadowolenia, jest źródłem przyjemnego stanu. Dziecko na tym etapie podejmuje zadania nie dla określonego efektu, celu, oceny, ale właśnie dla satysfakcji i gratyfikacji poznawczej płynącej z samego zadania...

Więcej na Edunews.pl


Data publikacji: 2010-11-10
Strony: 1

Polscy studenci mają szanse na stypendium w Cambridge , Po co edukacja rozwijająca kluczowe kompetencji? , Brakuje studentów, Jak zachęcić chłopców do nauki? Poprzez gry! , Brak pracy, czy odpowiednich kandydatów?,