Mamy 9698 aktualnych szkoleń oraz 5236 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

W stronę nowej kultury nauczania i uczenia się (2)

Uczniowie przychodzą do szkół z niebywałym potencjałem. Najnowsze badania mózgu pokazują, że w wieku 6 lat sieć neuronalna w płacie czołowym jest maksymalnie rozbudowana. Natura obdarowuje każdego człowieka szczodrze, ale nie jesteśmy w stanie wszystkiego wykorzystać

Na proces ten ma wpływ stopień aktywności jednostki i różnorodność zajęć. Niektóre pobudzają aktywność mózgu silniej, inne słabiej. Rozwój sieci neuronalnej zależy z jednej strony od tego, na ile stymulujące jest środowisko, w jakim przebywają uczniowie. Drugim, nie mniej ważnym czynnikiem jest stopień ich aktywności. Przebywanie w bogatym w bodźce i zachęcającym do różnorodnych działań środowisku ma pozytywny wpływ na rozwój potencjału mózgu, a ograniczanie aktywności przynosi skutek przeciwny.

Więcej na: Edunews.pl

 


Data publikacji: 2011-01-24
Strony: 1

XIII Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna "Myślę - Rozumiem - Wiem. Zastosowanie technik TOC w uczeniu się" , Nowy kierunek na Uniwersytecie Łódzkim, Letnia Szkoła Przedsiębiorczości – młodzi przedsiębiorczy na wakacjach, Młodzi wykształceni i bezrobotni, Szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie,