Mamy 8500 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Wspierajmy kulturę innowacji w szkołach

Aby nadążać za zmianami we współczesnym społeczeństwie, szkoły muszą rozwijać kulturę innowacyjnego nauczania - to główna teza raportu brytyjskiej Futurelab "Promując transformującą innowację w szkołach". W przeciwnym razie przestaną spełniać swoją podstawową funkcję i nie będą w stanie wyposażyć wychowanków w zestaw umiejętności potrzebnych w XXI wieku.


Potrzeba wprowadzania innowacji w nauczaniu wynika wprost ze zmian na rynku pracy. Potrzeba przygotowywać do samodzielności osoby, które potrafią tworzyć i rozwijać nowe relacje i metody pracy (np. online), są zdolne do ciągłego uzupełniania swoich kwalifikacji, potrafią korzystać z kapitału społecznego i zasobu umiejętnosci tworzonego przez całą szkolną społeczność, bardziej skutecznie się uczą i potrafią przekazywać wiedzę innym. Wyniki badań dowodzą, że taka innowacja przyczynia się do większej motywacji uczniów, przynosi lepsze efekty nauki i wiele innych korzyści (np. relacje personalne) dla uczących się i dla nauczających...

Więcej na Edunews.plData publikacji: 2009-04-08
Strony: 1

Targi Edukacyjne dla Dorosłych na MTP, Jak skutecznie motywować do uczenia się?, Trudny Człowiek. Trudny Klient. Część II, Trwa Naukowe Lato na Politechnice Warszawskiej, Trendy i wyzwania dla oświaty 2011 ,