Mamy 9243 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 26 szkoleń.

Wyniki badania Diagnoza Potencjału „Innowacje 2009”

Badanie, jako projekt pilotażowy, zostało przeprowadzone przez Fundację Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dra Bogusława Federa na przełomie czerwca i lipca 2009 roku za pośrednictwem i przy współudziale portalu Edustacja.pl


Zasadniczym celem projektu Diagnoza Potencjału - Innowacje 2009 było podniesienie poziomu samowiedzy wszystkich osób zainteresowanych kształceniem się przez całe życie, tak aby mogli zwiększać efektywność i innowacyjność w pracy.

Respondenci samodzielnie wypełniali ankiety składające się z trzech arkuszy pytań:

1. badania motywacji - badanie dostarcza indywidualnym osobom informacji o ich osobistych potrzebach i celach.

2. zestawu na komunikatywność - test na komunikatywność analizuje ogólną zdolność porozumiewania się.

3. zestawu na umiejętność wprowadzania zmian - zestaw sprawdza znajomość zasad
i praktyk związanych ze zmianami i nastawienie do nich, oraz wykazuje podejście
do wprowadzania w życie nowych projektów i przedsięwzięć.

Oto najistotniejsze wyniki:

Badanie motywacji:

 • Potrzeba samorealizacji - najmniej istotną potrzebą motywacyjną
 • Potrzeba uznania i potrzeba bezpieczeństwa - najbardziej istotne

Ci badani, którzy uznali potrzebę samorealizacji za istotną - uzyskali najwyższe wyniki w zestawie na wprowadzanie zmian - znacznie powyżej średniej.

Zestaw na komunikatywność:

 • 15% badanych posiada wysokie zdolności komunikacyjne
 • 55% badanych osiąga najsłabsze wyniki w zestawie
 • 26 % badanych kobiet ma bardzo wysoką i wysoką zdolność komunikacji
 • 20 % badanych mężczyzn ma bardzo wysoką i wysoką zdolność komunikacji
 • 28 % badanych w wieku do 29 lat ma bardzo wysoką i wysoką zdolność komunikacji
 • 20 % badanych w wieku od 30 lat ma bardzo wysoką i wysoką zdolność komunikacji

Zestaw na wprowadzanie zmian:

 • 44% badanych posiada ponad przeciętne zdolności wprowadzania zmian
 • 3% osiągnęło najwyższą kategorię, czyli znajduje się w grupie osób o największych umiejętnościach wprowadzania zmian
 • 37% badanych kobiet i 10% badanych mężczyzn posiada wysokie zdolności wprowadzania zmian
 • 40% badanych powyżej 30 roku życia osiągnęło wynik wskazujący na zdolności wprowadzania zmian dużo powyżej średniej
 • 79% badanych do 29. roku życia osiągnęło wyniki świadczące o bardzo niskiej, dużo poniżej średniej, zdolności wprowadzania zmian.
 • 50% badanych osób z wykształceniem podyplomowym zakwalifikowało się do grupy z wysokimi i ponad przeciętnymi zdolnościami wprowadzania zmian
 • 64% badanych z wykształceniem wyższym osiągnęło wynik znacznie poniżej średniej - mówiące o bardzo niskich umiejętnościach wprowadzania zmian

Dokumenty do pobrania:

 


Data publikacji: 2009-08-24
Strony: 1

Uczelnie wspólnie walczą o EIT, Sukces komercyjny vs "Humaniści" , Brakuje studentów, "Pierwszy krok we własny biznes" w Wielkopolsce, Nauczyciel jako doradca ,