Mamy 8387 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

I.E.I. Estakada.pl 

Biuro / oddziały:
brak
Lista szkoleń:
Tytuł Miasto Data szkolenia
Marketing internetowy i e-commerce
Negocjacje handlowe
Plan marketingowy
Praktyczne zarządzanie personelem
Windykacja należności pieniężnych
Zarządzanie jakością
Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem
Komunikacja marketingowa i public relations
Jak rozwijać firmę
Ochrona własności intelektualnej
Jak założyć własną firmę?
BHP w sektorze MSP
Zabezpieczenie transakcji handlowych
Badanie rynku
Zarządzanie kryzysowe
E-biznes
Biznesplan
Zamówienia publiczne
Prawo Pracy
Podatek CIT
Planowanie własnej kariery zawodowej
Pozyskiwanie funduszy UE
Podatek VAT 2013
Podatek PIT
Podatek PIT dla pracowników etatowych
Umiejętności osobiste
Techniki sprzedaży
Finanse dla niefinansistów
ABC Eksportera
Profesjonalny Sekretariat
Ekologiczny Biznes
Umiejętności interpersonalne
Umiejętności kierownicze
Blended Learning
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Telesprzedaż
Podstawy e-learningu dla firm szkoleniowych
M-learning: Podatkowa księga przychodów i rozchodów
M-learning: Podstawy planowania finansowego
M-learning: Podstawy e-learningu dla firm szkoleniow
Nowa szansa – prawo upadłościowe i naprawcze