Mamy 9840 aktualnych szkoleń oraz 5245 firm szkoleniowych. Dziś dodano 33 szkoleń.

TQMsoft
Siedziba:
ul. Bociana 22a
31-231 Kraków

E-mail: info@tqmsoft.com.pl
WWW: www.tqmsoft.com.pl
Osoba zarządzająca: Andrzej Ryś
 
Opis:
Firma TQMsoft jest wiodącym dostawcą szkoleń dla przemysłu i usług w zakresie jakości i produktywności. Od ponad 16 lat pomaga organizacjom w doskonaleniu ich systemów zarządzania, kontroli jakości oraz systemów produkcji, poprzez skuteczne i efektywne stosowanie nowoczesnych technik i narzędzi jakości. Cel ten realizuje grupa kilkudziesięciu specjalistów poprzez dostarczanie szkoleń, konsultacji i dedykowanych rozwiązań programistyczno-sprzętowych wspomagających doskonalone obszary organizacji Klienta.
Firma realizuje projekty szkoleniowe oparte o tematy których liczba przekroczyła 150. W otwartych i zamkniętych szkoleniach brało udział kilkanaście tysięcy pracowników firm produkcyjnych i usługowych. TQMsoft jest kwalifikowanym dostawcą dla znanych koncernów międzynarodowych w branżach: motoryzacyjnej, chemicznej, stalowej, farmaceutycznej, spożywczej i finansowej.
Firma wypracowała również dedykowane ścieżki szkoleniowe Certyfikowanego Eksperta dla inżynierów jakości i specjalistów

Biuro / oddziały:
woj. Małopolskie Kraków, ul. Bociana 22a tel. (012) 397 1881
Lista szkoleń:
Tytuł Miasto Data szkolenia
Podstawy pomiarów kolorymetrycznych w siedzibie firmy
Sprawność linii produkcyjnych - OEE w siedzibie firmy
Zapewnienie jakości w działalności usługowej w siedzibie firmy
Negocjacje handlowe w siedzibie firmy
Skuteczna obsługa klienta wewnętrznego w siedzibie firmy
Techniki sprzedaży zaawansowanych rozwiązań B2B w siedzibie firmy
Wstęp do jakości – dla pracowników produkcyjnych w siedzibie firmy
Stosowanie uniwersalnych program. biurowych do APQP w siedzibie firmy
Statystyczne sterowanie procesem SPC –dla operatorów w siedzibie firmy
Testy statystyczne ANOVA, analiza regresji w MINITAB w siedzibie firmy
SPC z wykorzystaniem programu qs-STAT w siedzibie firmy
Opracowanie i zarz. stanowiskowymi instrukcjami prac w siedzibie firmy
Podstawy pomiarów kolorymetrycznych w siedzibie firmy
Zarządzanie procesem sprzedaży w siedzibie firmy
Certyfikowany Specjalista ds. Kalibracji Kraków
PLANY KONTROLI Kraków 2018-10-01
ANALIZA BŁĘDU LUDZKIEGO Kraków 2018-07-23
SZYBKA REAKCJA NA PROBLEMY JAKOŚCIOWE – METODA QRQC Kraków 2018-09-20
ANALIZA FMEA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH WG WYMAGAŃ VDA Kraków 2018-11-26
ANALIZA PRZYCZYN ŹRÓDŁOWYCH - ROOT CAUSE ANALYSIS Kraków 2018-07-23
CERTYFIKOWANY SPECJALISTA DS. JAKOŚCI W BRANŻY FMCG Kraków 2018-10-15
MONITOROWANIE STABILNOŚCI I ZDOLNOŚCI SYSTEMÓW Kraków 2018-10-04
WDRAŻANIE WYROBÓW DO PRODUKCJI I ICH ZATWIERDZANIE W Kraków 2018-08-08
QUALITY TOOLS - NARZĘDZIA JAKOŚCI Kraków 2018-08-20
EFEKTYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - EFFECTIVE PROBLE Kraków 2018-11-05
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI DOSTAW - SQA Kraków 2018-09-13
ANALIZA FMEA KONSTRUKCJI Kraków 2018-09-17
ANALIZA DRZEWA BŁĘDÓW FTA Kraków 2018-09-24
METODA GLOBAL 8 D Kraków 2018-09-18
ANALIZA FMEA MASZYN Kraków 2018-10-18
MENADŻER JAKOŚCI Kraków 2018-08-28
ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH DLA OCENY ALTERNATYWNEJ Kraków 2018-07-25
ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH DLA WŁAŚCIWOŚCI MIERZAL Kraków 2018-08-27
OCENA POTENCJAŁU DOSTAWCY Kraków 2018-07-30
AUDITOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANI Kraków 2018-10-15
AUDYT WARSTWOWY PROCESU – LAYERED PROCESS AUDIT – WG Kraków 2018-08-27
ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI Kraków 2018-08-01
BIG DATA - WPROWADZENIE Kraków 2018-11-13
PROCEDURY KONTROLI WYRYWKOWEJ METODĄ ALTERNATYWNĄ - Kraków 2018-10-18
PLANOWANIE EKSPERYMENTU - DOE - ZAKRES PODSTAWOWY Kraków 2018-08-23
BADANIE NIEZAWODNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MINITAB Kraków 2018-11-29
MINITAB DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kraków 2018-08-30
STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM SPC Z ANALIZĄ SYSTE Kraków 2018-09-26
STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM SPC - SZKOLENIE POD Kraków 2018-08-28
SPECYFICZNE WYMAGANIA KLIENTÓW - CSR- BRANŻY MOTORY Kraków 2018-08-23
STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM SPC W BRANŻY MOTORY Kraków 2018-09-10
METODY STATYSTYCZNE W KONTROLI DOSTAW Kraków 2018-08-23
PODSTAWY STATYSTYCZNEJ ANALIZY DANYCH Kraków 2018-09-12
SIX SIGMA - POZIOM BLACK BELT ZJAZD I Kraków 2018-08-08
SPECYFICZNE WYMAGANIA KLIENTA - CSR-BMW Kraków 2018-10-29
SIX SIGMA - POZIOM GREEN BELT ZJAZD I Kraków 2018-09-26
SIX SIGMA DLA SPONSORÓW Kraków 2018-10-09
SIX SIGMA - POZIOM YELLOW BELT Kraków 2018-11-12
AUDITOR DOSTAWCY MOTORYZACYJNEGO Kraków 2018-10-25
AUDIT JAKOŚCI U DOSTAWCY Kraków 2018-10-22
SPECYFICZNE WYMAGANIA KLIENTÓW - CSR - DAIMLER Kraków 2018-09-20
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ Kraków 2018-09-10
CORE TOOLS – INTERPRETACJA WYMAGAŃ DLA AUDYTORÓW WEW Kraków 2018-09-05
SPECYFICZNE WYMAGANIA KLIENTÓW - CSR-FCA (FIAT) Kraków 2018-09-24
AUDITOR WEWNĘTRZNY W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ Kraków 2018-08-20
AUDITOR WEWNĘTRZNY JAKOŚCI Kraków 2018-09-17
SPECYFICZNE WYMAGANIA KLIENTÓW - CSR - FORMEL Q-KONK Kraków 2018-09-06
PODSTAWY GMP I AUDIT WEWNĘTRZNY GMP DLA BRANŻY FARMA Kraków 2018-09-03
WPROWADZENIE DO WYMAGAŃ IATF 16949:2016 Kraków 2018-09-04
OBSŁUGA BAZY IMDS Kraków 2018-09-06
ISO 14001:2015 – WYMAGANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODO Kraków 2018-10-17
ISO 9001:2015 – WYMAGANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚC Kraków 2018-09-27
PLANOWANIE PROCESU I AUDYT PPA – PPR I PA WG WYMAGAŃ Kraków 2018-10-29
DESIGN FOR SIX SIGMA Kraków 2018-09-20
AUDIT PROCESU WEDŁUG WYMAGAŃ VDA 6.3 Kraków 2018-08-13
AUDIT WYROBU WG WYMAGAŃ VDA 6.5 Kraków 2018-10-22
ANALIZA RYSUNKU TECHNICZNEGO - WPROWADZENIE Kraków 2018-09-28
DOBÓR SPRZĘTU KONTROLNO-POMIAROWEGO Kraków 2018-09-17
WYMIAROWANIE I TOLEROWANIE GEOMETRYCZNE Kraków 2018-08-27
KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI Kraków 2018-08-13
KONTROLER JAKOŚCI Kraków 2018-09-04
METROLOGIA DŁUGOŚCI I KĄTA Kraków 2018-09-11
NORMA LABORATORYJNA 17025 Kraków 2018-08-29
NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA KONTROLNO-POMIAROWEGO Kraków 2018-09-20
NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA KONTROLNO-POMIAROWEGO Kraków 2018-08-23
POŁĄCZENIA GWINTOWE – ANALIZA ORAZ OPTYMALIZACJA Kraków 2018-09-17
POMIARY KOLORYMETRYCZNE Kraków 2018-10-15
ANALIZA SYSTEMU POMIAROWEGO Kraków 2018-11-05
PRZEPROWADZANIE BADAŃ NA POWŁOKACH LAKIERNICZYCH Kraków 2018-09-10
PROJEKTOWANIE PROCESÓW KONTROLI POŁĄCZEŃ SKRĘCANYCH Kraków 2018-12-17
PROJEKTOWANIE PROCESÓW KONTROLI - WARSZTATY Kraków 2018-11-13
UŻYTKOWANIE PODSTAWOWYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH Kraków 2018-10-04
RYSUNEK TECHNICZNY - POZIOM PODSTAWOWY Kraków 2018-09-19
KONTROLA POŁĄCZEŃ DOKRĘCANYCH Kraków 2018-12-03
SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI W LABORATORIUM FIZYKOCHEMICZN Kraków 2018-09-27
NIEPEWNOŚĆ POMIARU - METODYKA SZACOWANIA WG ISO I VD Kraków 2018-07-26
WALIDACJA METOD ANALITYCZNYCH DLA LABORATORIÓW FARMA Kraków 2018-09-10
WALIDACJA METOD ANALITYCZNYCH Kraków 2018-08-27
WZORCOWANIE CIŚNIENIOMIERZY I PRZYRZĄDÓW DO POMIARU Kraków 2018-10-10
WZORCOWANIE SPRAWDZIANÓW, KĄTOMIERZY I KĄTOWNIKÓW Kraków 2018-09-10
WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW DO POMIARU DŁUGOŚCI I KĄTA Kraków 2018-08-30
WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW DO POMIARU DŁUGOŚCI I KĄTA Z Kraków 2018-12-03
WZORCOWANIE WAG NIEAUTOMATYCZNYCH Kraków 2018-12-13
KIEROWNIK LABORATORIUM Kraków 2018-09-10
ANALIZA I RAPORTOWANIE W MS EXCEL Kraków 2018-09-13
EXCEL DLA INŻYNIERÓW Kraków 2018-09-24
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Kraków 2018-08-27
SKUTECZNE PROWADZENIE PROJEKTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ANA Kraków 2018-09-24
METODY TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I ICH PRAKT Kraków 2018-09-03
TRIZ - PODSTAWY METODY Kraków 2018-10-15
ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY - 5S I VISUAL MANAGEMEN Kraków 2018-08-27
KOORDYNATOR KAIZEN Kraków 2018-10-09
KAIZEN - CIĄGŁE DOSKONALENIE Kraków 2018-08-30
BUDOWA PROGRAMU POMYSŁÓW PRACOWNICZYCH KAIZEN Kraków 2018-11-22
LEAN MANUFACTURING W PRAKTYCE Kraków 2018-08-06
LEAN OFFICE - SYMULACJA Kraków 2018-09-10
BUDOWANIE I WIZUALIZACJA WSKAŹNIKÓW WYDAJNOŚCIOWYCH Kraków 2018-09-27
SMED - REDUKCJA CZASU PRZEZBROJEŃ MASZYN Kraków 2018-09-13
KOORDYNATOR DS. OPTYMALIZACJI PRODUKCJI - CZĘŚĆ 1 Kraków 2018-09-03
KOORDYNATOR DS. OPTYMALIZACJI PRODUKCJI - CZĘŚĆ 2 - Kraków 2018-11-08
KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE MASZYN - TPM W PRAKTYCE Kraków 2018-08-16
MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI Kraków 2018-10-26
HUMANIZACJA PRACY - ERGONOMIA I EKONOMIA RUCHU Kraków 2018-08-23
PROJEKTOWANIE PROCESÓW WYTWARZANIA I MONTAŻU Kraków 2018-09-20
ERGONOMIA I ORGANIZACJA STANOWISK PRACY Kraków 2018-09-03
INŻYNIER PROCESU - CZĘŚĆ I - TWORZENIE I ZARZĄDZANIE Kraków 2018-08-07
INŻYNIER PROCESU - CZĘŚĆ II - ROZMOWA Z CZĘŚCIAMI, P Kraków 2018-10-15
INŻYNIER PROCESU - CZĘŚĆ III - MODELOWANIE I OPTYMAL Kraków 2018-12-20
PROJEKTOWANIE LAYOUTÓW Kraków 2018-09-05
ZARZĄDZANIE WIZUALNE, EFEKTYWNE SPOTKANIA PRODUKCYJ Kraków 2018-09-24
NORMOWANIE CZASU PRACY Kraków 2018-09-03
NORMOWANIE CZASU PRACY - WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW Kraków 2018-10-17
DOSKONALENIE PROCESÓW PRODUKCJI - PRZEPŁYW CIĄGŁY, P Kraków 2018-08-13
OPERACYJNE PLANOWANIE PRODUKCJI Kraków 2018-10-10
WARSZTATY MISTRZA PRODUKCJI I BRYGADZISTY Kraków 2018-08-20
TEORIA OGRANICZEŃ - ZARZĄDZANIE WĄSKIMI GARDŁAMI W P Kraków 2018-10-01