Mamy 8383 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

ADEPT Sp. z o.o. Sp. K.E-mail: adept@adept.pl
WWW: www.adept.pl
Osoba zarządzająca: Michał Kaszyński
 
Opis:
ADEPT S.C. to mająca ponad dwunastoletnią tradycję firma,organizujemy szkolenia zamknięte i otwarte

Biuro / oddziały:
woj. Pomorskie Gdańsk, ul. Zacna 26 tel. 504181312
Lista szkoleń:
Tytuł Miasto Data szkolenia
Archiwum, kancelaria i sekretariat w szkołach
Ochrona danych osobowych
Archiwum, kancelaria i sekretariat w GOPS i MOPS
Ochrona informacji niejawnych
Prawo pracy z uwzględnieniem czasu
Kontrola drogowa w świetle zmian prawa
Klauzule generalne w procesie stosowania prawa
Prawo energetyczne
Skuteczna sprzedaż z elementami telemarketingu
Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego
Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
Zmiany w KPA oraz rozstrzyganie skarg i wniosków
Zmiany w ustawie o systemie oświaty
Organy stanowiące i wykonawcze w zarządzaniu gminą
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Obowiązek alimentacyjny
Bezpieczne informacje źródłem sukcesu w firmie
Kontrola zarządcza- warsztaty
Legislacja samorządowa
Mediacja
Obsługa Rady Gminy/Powiatu
Podatek VAT – nowelizacja przepisów w 2012 r.
Postępowanie administracyjne w JST
Redagowanie pism w postępowaniu administracyjnym
Sporządzanie pism procesowych do sądów i urzędów
Techniki emisji głosu dla nauczycieli
Umowa o zakazie konkurencji
Przestępstwa gospodarcze
Zarządzanie personelem
Zarządzanie sobą w czasie
Obsługa klienta
Coaching
Prawo pracy w praktyce
Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji
Rekrutacja i selekcja pracownika
Windykacja wierzytelności
Zarządzanie procesami informowania i komunikowania
Zarządzanie ryzykiem- samorząd terytorialny
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie państwowym
Kontrinwigilacja i kontrobserwacja
Kontrola zarządcza- publiczna służba zdrowia
Kontrola zarządcza- sektor finansów publicznych
Miejsce i rola rady gminy oraz radnego
Miejsce i rola rady powiatu oraz radnego
Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe
Skuteczna windykacja wierzytelności
Obsługa kas fiskalnych
Doradztwo zawodowe
Poradnictwo i wsparcie psychologiczne
Profesjonalna asystentka i sekretarka
Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia
Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Świadczenia rodzinne
Autoprezentacja
Jak radzić sobie ze stresem
Techniki aktywnego poruszania się po rynku pracy
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
Abc przedsiębiorczości
Jst- realizacja zadań edukacyjnych
Przedstawiciel handlowy
Skuteczny windykator
Wzorowy dziekanat
Kwalifikowalność wydatków
Żyj w zgodzie ze sobą i innymi-warsztat asertywności
Komunikacja interpersonalna z osobami starszymi
Komunikacja interpersonalna – progi i bariery
Prawne aspekty procesu zawierania umów cywilnych
Wypalenie zawodowe-objawy, zagrożenia i profilaktyka
Zamówienia publiczne w praktyce dla wykonawców
Zamówienia publiczne w praktyce dla zamawiających
Zarządzanie projektami
Skuteczny samorządowiec
Tele-windykacja
Zabezpieczenia wierzytelności – szkolenie dla banków
Zmiany w systemie podatkowym
Copywriting – zabawa słowami w promocji
Dokumentacja cen transferowych
Elektroniczne księgi wieczyste
Egzekucja
Faktury VAT – kompendium wiedzy o fakturowaniu
Marketing partyzancki
Neuromarketing spotów TV oraz umiejętności handlowe
Praca z trudnym interesantem
Skuteczne negocjacje
Zarządzanie sytuacją kryzysową
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego
Sztuka autoprezentacji dla handlowców
Sztuka prezentacji
Prawo zamówień publicznych
Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców
Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających
Zarządzanie projektami- warsztaty
Finanse dla niefinansistów
Lean Manufacturing
Warunki Kontraktowe FIDIC
Zarządzanie logistyczne
Zasoby psychologiczne
Ochrona danych osobowych
Ochrona informacji niejawnych
Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele
Warsztat dramowy- motywacja i samoświadomość
Warsztat dramowy rozwijający asertywność
Public relations
Sztuka efektywnej sprzedaży
Bezpłatne doradztwo
Social Media
Akademia Public Relations - Media Relations
Skuteczna promocja w Internecie
Reklama
Wycena nieruchomości
MS Project w zarządzaniu projektami
Zarządzanie zasobami ludzkimi w pigułce
Tworzenie biznesplanu
Zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym
Zarządzanie kryzysowe projektem unijnym
Zarządzanie projektami
Zasady konstruowania projektu
CRM dla kadry zarządzającej
Zdobywanie i utrzymywanie kontaktów
CRM dla handlowca
Obsługa oprogramowania
Praktyczne aspekty ogólnego postępowania admin.
Prawo pracy dla specjalistów z zakresu kadr i płac
Szkolenie produktowe
Tworzenie procedur
Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym
Urlopy pracownicze
Praktyczne aspekty postępowania cywilnego
Umowa o pracę a cywilnoprawne formy zatrudnienia
Arkusz kalkulacyjny w praktyce finansowej
Zarządzanie inteligencją emocjonalną
Mind Mapping
Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej
Istota i praktyka ochrony danych osobowych
Ochrona danych osobowych w podmiotach oświatowych
Praca z arkuszem kalkulacyjnym
OpenOffice – szkolenie podstawowe
OpenOffice – szkolenie zaawansowane
OpenOffice – szkolenie zaawansowane i poszerzone
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Prawo autorskie- podmioty prawa oświatowego
Elektroniczne załatwianie spraw
Ochrona danych osobowych – nowe przepisy
Specjalna potrzeba edukacyjna
Nowa instrukcja kancelaryjna- podmioty oświatowe
Elektroniczne wnoszenie spraw
Istota i praktyka funkcjonowania CEIDG
Wystąpienia publiczne
Biznes i finanse w MS Excel
Arkusz kalkulacyjny Excel i VBA
Skuteczna perswazja i wywieranie wpływu
Szkolenie ze sztuki prezentacji i autoprezentacji
Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy
Zastosowania tabel przestawnych
Organizacja systemu rachunkowości
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli
Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
Kontrola zarządcza- sektor finansów publicznych
Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli- warsztaty
Lista płac od podstaw
Płace od A do Z – szkolenie dla zaawansowanych
Prawo pracy na liście płac
ABC urzędnika
Klient w urzędzie
Kodeks postępowania administracyjnego-zmiany
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
KPA+profesjonalna obsługa interesanta
Marketing polityczny
Marketing w pigułce
Polityka szkoleniowa w administracji publicznej
Copywriting
Copywriting dla kandydatów do parlamentu
Tekst w sieci
Techniki współczesnego copywritingu
Perswazja - jak obronić się przed manipulacją
Pisarz czy copywriter
Budowa efektywnego zespołu
Kreatywne rozwiązywanie problemów
Motywowanie pracowników
Wpływ komunikacji na właściwą sprzedaż
Wprowadzenie w tajniki efektywnej sprzedaży
Podstawy prawa pracy
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy
Skuteczne umawianie się na spotkania
E Marketing – promocja firmy w Internecie
Pozycjonowanie SEO + program do pozycjonowania
Promocja w Social Media
Szkolenie AdWords
Warsztaty z autoprezentacji
E-mail marketing
Trening kompetencji menedżerskich
Warsztaty handlowe
Współpraca z agencją reklamową
Zarządzanie reklamą
Zarządzanie sobą poprzez cele
Planowanie mediów
Pomiar efektywności działań promocyjnych
Warsztaty negocjacyjne
Zwycięskie prezentacje
Sprzedaż krok po kroku
Zarządzanie czasem – Zarządzanie sobą w czasie
Asertywność
Nowa instrukcja kancelaryjna i EZD
Nowoczesny kanał sprzedaży – Hipermarket
Podstawy prowadzenia szkoleń – warsztaty trenerskie
Gender mainstreaming w administracji publicznej
Negocjacje handlowe
Programy trenerskie: Train the Trainer
Sprzedaż mobilna
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Techniki sprzedaży
Trening kompetencji w zakresie gender
Zarządzanie wiekiem dla kadry zarządzającej
Zasady równości szans ze względu na płeć
Dziennikarstwo internetowe
Marketing i PR w Internecie
Reklama internetowa
Ms Project – poziom podstawowy
Ms Project – poziom zaawansowany
Tworzenie serwisów internetowych
Autoprezentacja dla managerów
Emisja głosu
PR w instytucji publicznej i samorządzie
Wizerunek firmy i marki- PR i Media Relations
Wystąpienia publiczne - prowadzenie prezentacji
Wywieranie wpływu w negocjacjach handlowych
Etykieta w biznesie
Marketing polityczny i Media Relations
Marketing w nowoczesnej firmie
Public Affairs - relacje z administracją publiczną
Web marketing
Marketing internetowy
Profesjonalne warsztaty Copywritingu
Senior to też klient
Skuteczna rozmowa telefoniczna z klientem
Prowadzenie skutecznych spotkań handlowych
Zarządzanie sobą w czasie
Archiwizacja dokumentacji z projektów unijnych
Istota udanych negocjacji
Motywowanie pracowników
NIK i nowe zasady archiwizacji dokumentacji
NLP – wprowadzenie do wybranych zagadnień
Nowa Instrukcja Kancelaryjna
Prowadzenie spotkań i wystąpień publicznych
Sprzedaż i obsługa klienta
Badania marketingowe
Analiza danych marketingowych z IBM SPSS Statistics
Komunikacja biznesowa w języku angielskim
Poprawne redagowanie pism urzędowych
Systemy oceny pracowników
System motywowania pracowników
Tworzenie projektów współfinansowanych z EFS
VAT polsko - unijny
Zarządzanie szkoleniami
Gra w podatki
Sam sobie szefem
Skuteczne wykorzystanie Coaching Management
Skuteczne wykorzystanie narzędzi E-biznesu
Skuteczne wykorzystanie psychologii perswazji
Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji
Polowanie na odpowiedniego kandydata
Zarządzanie szkoleniem i rozwojem pracowników
Coaching kierowniczy
Efektywna komunikacja w organizacji
Uwolnij swój potencjał - czyli jak zarządzać sobą
Aspekty prawne zakładania organizacji pozarządowych
Coaching indywidualny – inwestycją w siebie
Prawo zobowiązań
Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne
Psychologia obsługi Klienta
Trener wewnętrzny
Trening interpersonalny
Zmiany w ustawie o finansach publicznych
Agroturystyka
Podstawy prawa dla księgowości
Postępowanie upadłościowe
Prawo spółek
Prawo własności
Przeprowadzenie przetargu w administracji publicznej
Rozpatrywanie wniosków stypendialnych studentów
Stosowanie przepisów tzw. „specustawy drogowej”
Telemarketing - profesjonalna rozmowa przez telefon
Badanie i weryfikacja kontrahentów
e-Sąd – elektroniczne postępowanie upominawcze
Negocjacje kryzysowe
Ocena ryzyka zawodowego - zakres ogólny
Sztuka savoir-vivre
Umowy handlowe
Zasady odpowiedzialności za szkodę w prawie pracy
Odpowiedzialność członków zarządu
Odpowiedzialność prawna pracodawcy
Rada Nadzorcza
Umowa leasingu
Prawne aspekty reklamacji - zmiany w prawie 2014r
Zarządzanie ryzykiem w placówkach oświatowych
Trudny klient
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Analiza transakcyjna w komunikacji i zarządzaniu
Moderowanie
Zarządzanie kompetencjami
Projekty diagnostyczno doradcze w obszarze HR
Psychologia relacji z pacjentem
Koncentracja/techniki szybkiego czytania
Techniczne wymogi druku przemysłowego
Mnemotechniki czyli sztuka zapamiętywania
Headhunting
Lojalność pracownicza
ATL, BTL – skuteczne planowanie działań reklamowych
Komunikacja marketingowa na rynku B2B
Obrót magazynowy w przedsiębiorstwie
Głos Twoim wizerunkiem
Studium wykonalności
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Polityka bezpieczeństwa informacji w szkołach
Procedura weryfikacji dostępu do bazy danych SIO
SIO: zadania i obowiązki podmiotów
Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych
Obsługa systemu teleinformatycznego e-sąd
Obsługa terminala płatniczego POS
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Magazynier z obsługą komputera
Zatrudnianie pracowników tymczasowych
Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy
Zarządzanie dostosowane do pracownika
Realizacja budowlanego procesu inwestycyjnego
NLP w biznesie
Podstawy savoir vivre’u
Sprzedaż jako proces – założenia ogólne
Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich
Pracownik Obsługi Klienta na Stacji Paliw
Kontrola zarządcza w praktyce szkoły
Narzędzia budowania autorytetu szefa
Prawo budowlane
Trudne rozmowy z pracownikami
Projektowanie 2D - szkolenie z DraftSight
Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe
Zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych
Ustawa prawo wodne oraz ustawa przeciwpowodziowa
Marketing w sektorze publicznym
Planowanie przestrzenne
Komunikacja w zespole
Wiem - Rozumiem - Wybieram
Czy ja to JA? – wrodzony typ osobowości na co dzień
Nowoczesna gospodarka odpadami
Team management training
Zarządzanie produkcją – Action Pack
Osobowość dziecka
Fabryka Pomysłów
Proces uczenia się
Skuteczny PR – kontakt z mediami
Skuteczny PR – wystąpienia publiczne
Dokumentowanie prawa do zasiłków
Współpraca partnerska
Metodologia projektowa – od pomysłu do realizacji
Analiza danych z IBM SPSS Statistics
Zawodoznawstwo
Profilowanie klientów Powiatowego Urzędu Pracy
Marketing polityczny – Jak wygrać wybory samorządowe
Regulamin Pracy, Regulamin Wynagrodzeń i Premiowania
Umowy bezosobowe w działalności gospodarczej
Zengranina - prosta i kreatywna metoda odstresowania
Elevator pitch czyli kim jestem i co oferuję
Działalność gospodarcza w Chinach
Elevator Pitch
Najnowsze zmiany w rozliczaniu podróży służbowych
Organizacja czasu pracy – nowelizacja kodeksu pracy
Zatrudnianie pracowników samorządowych
Badanie powiązań - prawo handlowe i cywilne
Prezentacje które sprzedają
Spółki handlowe w projektach PO KL
Stosowanie Prawa upadłościowego i naprawczego
Treść która sprzeda wszystko – Liczy się każde słowo
Zysk poprzez strategię !
E-mail marketing dla profesjonalistów
Internetowa kampania reklamowa!
STRUCTOGRAM® TRAINING SYSTEM
Systemy Zarządzania Jakością wg norm ISO 9000
Tajniki skutecznego ofertowania
Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie
Kontrakt socjalny
Praca socjalna z rodziną problemową
VAT 2014 – ZMIANY W ROZLICZENIACH
Biznes Plan
Podatek od środków transportowych
Rachunkowość budżetowa państwowych jednostek
SPC - czyli jakość pod kontrolą
Aktywizacja klientów indywidualnych w ramach IPD
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
Wizerunek członka załogi
Obsługa naziemna
KPA – Prowadzenie postępowań administracyjnych w WUP
Rozmowa kwalifikacyjna – sekrety rekrutujących
Sytuacje kryzysowe na pokładzie
KPA - wnioski o wypłatę świadczeń z FGŚP
Savoir vivre w biznesie
Szkolenie dla duchownych z przemawiania
Szkolenie dla dziennikarzy - Mowa ciała rozmówcy
Trening medialny - jak wypowiadać się publicznie
Nowe uprawnienia wójtów, burmistrzów, prezydentów
Egzekucja administracyjna świadczeń
Egzekwowanie należności
Dostęp do informacji publicznej
Kompendium wiedzy prawnej pracownika samorządowego
Należności na rzecz Powiatowego Lekarza Weterynarii
Spółdzielnie mieszkaniowe,wspólnoty-opłata śmieciowa
Instrukcja kancelaryjna
Instytucje procesowego prawa administracyjnego - KPA
KPA - z uwzględnieniem najnowszych zmian
Ochrona danych i dostęp do informacji - lekarz wet.
Postępowanie administracyjne - pomoc społeczna
Sprawozdawczość przedsiębiorców oraz gmin
Obsługa interesantów - dla pracowników sądu, BOI
Egzekucja administracyjna - najtrudniejsze środki
Aspekty postępowania egzekucyjnego w administracji
Dress code dla pracowników sądów
Postępowanie egzekucyjne - administracja budowlana
Przedawnienie zobowiązań podatkowych
Warsztaty Prawnicze dla Przedsiębiorców
Egzekucja świadczeń - świadczenia rodzinne
Kompendium wiedzy prawnej radnego
Zarządzanie czasem - pracownicy działu księgowości
Zarządzanie zmianą
Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji
WINDYKACJA HANDLOWA
Współczesna biurowość
Efektywne techniki sprzedaży ubezpieczeń życiowych
Logika projektowa – od pomysłu do projektu
PROSPECTING. Sposoby pozyskiwania klientów
Zabezpieczenie prawne wykonania robót budowlanych
Kompetencyjne rozmowy kwalifikacyjne
PRAWNE ABC - PRAKTYCZNE WARSZTATY PRAWNE
Prawo rodzinne w praktyce i orzecznictwie
UBEZPIECZANIE TRANSAKCJI HANDLOWYCH
Zabezpieczanie i windykacja roszczeń pieniężnych
Aktywna sprzedaż w praktyce dla nie sprzedawców
Inwentaryzacja środków trwałych
Najważniejsze funkcje systemu SAP
Windykacja należności- kodeks postępowania cywilnego
Komunikacja i techniki wywierania wpływu
Księgi wieczyste i hipoteka
Skuteczne pokonywanie obiekcji i zamykanie sprzedaży
Efektywna i skuteczna sprzedaż terminali płatniczych
odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy
Gwarancja i rękojmia w umowach o roboty budowlane
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego
Sprzedaż perswazyjna - poziom podstawowy
Wykorzystanie możliwości ePUAP
Duńskie prawo pracy oraz zasady naliczania list płac
Belgijskie prawo pracy, zasady naliczania list płac
Marketing internetowy w biznesie
Marketing i sprzedaż usług hotelowych
Metryka sprawy, jako obligatoryjny element akt spraw
Sekretarka-doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
Budowanie zespołu i atmosfery sprzyjającej nauce
Motywowanie do nauki i praca z opornym uczniem
Techniki umysłowe
Brainstorming i techniki prowadzenia spotkań
Zatrudnianie i uprawnienia nauczycieli akademickich
Autoprezentacja w kierowaniu biurem
CZAS PRACY W INSTYTUCJACH KULTURY
Emisja głosu – techniki wokalne
Prawo pracy dla menedżerów
SKUTECZNY HANDLOWIEC - komunikacja niewerbalna
Sprzedaż produktów luksusowych i marek premium
Szkolenie dla wykładowców akademickich i trenerów
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Finanse dla niefinansistów - szkolenie dwudniowe
Headhunting i rekrutacja specjalistów w branży IT
Negocjacje zaawansowane w warsztacie doradcy klienta
Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów
Podejmowanie kontaktów handlowych z krajami GCC
PRAWNE ASPEKTY PROCESU INWESTYCYJNEGO
Strategiczne zarządzanie płynnością finansową
Odpowiedzialność społeczna biznesu
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Leasing jako narzędzie finansowania środków trwałych
Naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych
Planowanie zamówień publicznych
Udzielanie zamówień publicznych - instytucje kultury
Udzielanie zamówień publicznych - reklama i promocja
Dlaczego tracimy pieniądze
Google Analytics
Kadry kierownicze - prowadzenie prezentacji, narad
KONTROLA ZARZĄDCZA – SZANSE I BARIERY
Kurs języka angielskiego dla kandydatów na tłumacza
Prawne aspekty zawierania umów w obrocie gospodarczy
Microsoft Excel – poziom podstawowy
ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku
CZAS PRACY DLA PROFESJONALISTÓW
Specjalista ds. kadr i płac
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Płace od A do Z - naliczanie i rozliczanie
PODRÓŻE SŁUŻBOWE - zasady rozliczania
Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach wątpliwych
Rozliczanie wynagrodzeń w trudnych przypadkach
Nowa Instrukcja Kancelaryjna i zasady archiwizacji
Strategie budowania długoterminowych relacji
USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ – NAKŁADANIE KAR
Ewaluacja PO KL
PROWADZENIE ROZMÓW AUDYTORSKICH
Sprzedaż na rynku B2B
TRUDNY KLIENT W BRANŻY MEDYCZNEJ
Warsztaty pisania pism procesowych dla “pomagaczy”
Zarządzanie Projektami w metodyce IPMA - egzamin
Zmiany w systemie pomocy dziecku i rodzinie
Asystenci rodziny
Dziecko w rozwodzie
Służby i instytucje - przeciwdziałanie przemocy
Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii
Działalność gospodarcza z ochroną przyrody
Podnoszenie atrakcyjności usług turystycznych
ZATRUDNIANIE URZĘDNIKÓW SĄDÓW I PROKURATURY
Europejskie zbiorowe prawo pracy – dialog społeczny
Kwaterodawcy jako dostawcy usług eko - turystycznych
Przedstawiciel handlowy na rynku aptecznym
Self-Coaching
Standard wizyt lekarskich przedstawiciela medycznego
Work-Life Balance - na drodze do równowagi życiowej
Event Manager – organizator imprez
Praca w Danii
E-COMMERCE
Prawo prasowe
Fundusze Sołeckie w praktyce
Dziennikarstwo internetowe
Zmiany w ochronie danych osobowych
ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Ochrona danych osobowych w prawie oświatowym
SOCIAL MEDIA, czyli sposób na dobry marketing
Marketing w sektorze publicznym
Marketing usług medycznych
Marketing i obsługa klienta w placówce medycznej
Ocena okresowa pracownika - podstawowy element ZZL
Negocjacje Zakupowe
EKSPORT KOSMETYKÓW DO USA
Ochrona danych osobowych w działach kadr i HR
Savoir vivre w biznesie
Środki unijne w nowej perspektywie 2014-2020
Ochrona danych osobowych w oświacie 2015
Host Nation Support
Inwentaryzacja w Straży Miejskiej
Szkolenie dla użytkowników aplikacji WOPZ
Lean office – biuro doskonałe
Marketing dla farmaceutów
Warsztat PR managera – media relations
SCORING KREDYTOWY
Trening umiejętności - techniki sprzedaży
Budowanie kwestionariuszy - Cechy skal pomiarowych
Przewidywanie - Analiza regresji
Skalowanie Wielowymiarowe ALSCAL
Marketingowy mistrz zaspokajania potrzeb
Warsztaty zajęć improwizacyjnych
Przygotowywanie opisów stanowisk pracy
Przygotowywanie opisów stanowisk pracy
Opisy i wartościowanie stanowisk pracy w służbie cyw
Wypełnianie funkcji ABI (Inspektora)
Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe
Instrukcja kancelaryjna - praktyczne aspekty
Od motywacji zewnętrznej do motywacji wewnętrznej
Instrukcja kancelaryjna - praktyczne aspekty