Mamy 8391 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Better Poland Sp. z o.o.

Better Poland Sp. z o.o.


Siedziba:
ul. Poleska 43/4
51-354 Wrocław

E-mail: biuro@betterpoland.pl
WWW: http://www.betterpoland.pl
Deklaracja dobrych praktyk: TAK
 
Opis:
Szkolenia: informatyczne, biznesowe, architektura korporacyjna.

Biuro / oddziały:
woj. Dolnośląskie Wrocław, ul. Poleska 43/4 tel. 71 733 61 80
woj. Mazowieckie Warszawa, ul. Nowogrodzka 31 tel. 22 203 62 01
Lista szkoleń:
Tytuł Miasto Data szkolenia
Wprowadzenie do Oracle
Baza MySQL - podstawy użycia i administracji
Microsoft SQL Server 2005 – Administracja
Microsoft SQL Server 2005 – Programowanie
Microsoft SQL Server 2005 – Transact-SQL
Microsoft SQL Server 2008 – Programowanie
Microsoft SQL Server 2008 – Transact-SQL
Programowanie SCR w języku ADA
Programowanie w języku Ada – podstawy
Programowanie w języku Ada – systemy współbieżne
Tworzenie aplikacji (Spring Framework - podstawy)
Tworzenie aplikacji webowych (JavaScript i Ext JS)
Tworzenie aplikacji webowych (JavaScript i jQuery)
Szkoła trenerów wewnętrznych - wprowadzenie
Trudne rozmowy z pracownikami-zwolnienie pracownika
Budowanie modeli kompetencyjnych
Motywowanie pracowników
Oceny pracownicze w praktyce
Planowanie, projektowanie i prowadzenie szkoleń
IBM WebSphere Business Modeler - Optymalizacja proc.
IBM WebSphere Integration Developer
IBM WebSphere MQ - Administracja (Windows, Unix)
IBM WebSphere Process Server - Administracja
IBM Rational Team Concert - Rozwój oprogramowania
Wprowadzenie do Crystal Orange
Wprowadzenie do Crystal Web
Wytwarzanie oprogramowania w metodyce Waterfall
IBM Rational Performance Tester
Wytwarzanie oprogramowania w metodyce XP
IBM Rational Team Concert - Planowanie projektu
Programowanie w języku C++ - elementy zaawansowane
Programowanie w języku Groovy - el. zaawan.
Programowanie w języku Scala - elementy zaawansowane
Test-driven development
Przygotowanie do certyfikatu SCJP
Odkrywanie, gromadzenie i formułowanie wymagań
Optymalizacja zarządzania jakością
Podstawy zarządzania finansami
Przygotowanie do certyfikatu XML Master Basic
TOGAF® 9 Poziom 2
Tworzenie aplikacji na platformę Google Android
Scrum dla właścicieli produktów
Scrum - komunikacja wymagań
Scrum - komunikacja w projekcie
Scrum - narzędzia wspierające zarządzanie projektem
Scrum - praca zespołowa
Scrum - skalowalność projektów
BPMN dla początkujących
Tworzenie aplikacji (Hibernate Framework - elem.p.)
Tworzenie aplikacji na platformę Maemo
BPMN 2.0 dla nieinformatyków
BPMN dla średnio‐zaawansowanych
Tworzenie aplikacji w C++ - biblioteka Qt
Tworzenie aplikacji w Java z wykorzystaniem OSGi
Tworzenie aplikacji w Java - biblioteka Qt
Tworzenie aplikacji w Python - biblioteka Qt
Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy ISO 9001
Doskonalenie i wzrost wartości firmy
ISO 9001 (audytowanie dostawców)
ISO 9001 od podstaw
ISO 9001 - szkolenie doskonalące
ISO 9001 - warsztat doskonalenia procedur i procesów
Język XML- podstawy
Narzędzia wspierające zarządzanie jakością
Negocjowanie wymagań
Wprowadzenie do Crystal Clear
Podstawy zarządzania jakością w praktyce biznesowej
Praktyka Analizy Procesowej
Wprowadzenie do Lean Management
Wprowadzenie do MRP/MRPII
Wprowadzenie pracownika do organizacji
Zarządzanie i systemy sterowania zapasami
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Zarządzanie procesem wytwórczym oprogramowania
Zarządzanie portfelem projektów i programami
Zarządzanie projektami w praktyce
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Prognozowanie gospodarcze
Zarządzanie ryzykiem
Ocena skuteczności urzędu wg metody CAF
Rzetelne i samodzielne projektowanie SZJ wg ISO 9001
Pomiar skuteczności w biznesie
Projektowanie systemów motywacyjnych
Zarządzanie zmianami
Projekty/Przedsięwzięcia inwestycyjne
Skuteczne planowanie projektu
Rekrutacja i selekcja pracowników
Statystyka i analiza danych
Szkoła trenerów wewnętrznych w firmie
Średniookresowe planowanie produkcji (programowanie)
Trener IT - przygotowanie i realizacja szkoleń
Trener IT - wprowadzenie
Trener wewnętrzny w organizacji
Audyt informatyczny w praktyce
Audyt procesów biznesowych
Audyt jakości w przedsiębiorstwie
Audyt operacyjny - podstawy
Coaching i mentoring w firmie – podstawy
Coaching w organizacji
Just in time
Koncepcja zarządzania wąskimi przekrojami TOC/OPT
Value Stream Mapping
Krótkookresowe planowanie produkcji
Lean Manufacturing dla praktyków
Metody sterowania produkcją
Modelowanie procesów produkcyjnych
Optymalizacja procesów produkcyjnych
Organizacja działów ZZL
Orientacja na procesy
Planowanie szkoleń w firmie
Planowanie zatrudnienia
Podstawy zarządzania projektami informatycznymi
IBM WebSphere Application Server - Administracja
Oracle 11g - Administracja
Oracle 11g - Analiza danych
Oracle 11g - Język SQL dla Programistów
Oracle 11g - Programowanie w PL/SQL II
Oracle 11g - Zaawansowana analiza danych
Tworzenie aplikacji w oparciu o framework GWT
Wytwarzanie oprogramowania oparte o metodykę RUP