Mamy 8504 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Open Training sp. z o.o.
Siedziba:
ul. ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

E-mail: p.grzechnik@opentraining.pl
WWW: www.opentraining.pl
Osoba zarządzająca: Paulina Grzechnik
 
Opis:
 

Biuro / oddziały:
brak
Lista szkoleń:
Tytuł Miasto Data szkolenia
Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Warszawa
Zasady opracowania biznes planu – warsztaty Warszawa
Badanie prawidłowości dokumentów i zawartych umów Warszawa
Pomoc publiczna po nowelizacji w projektach unijnych Warszawa
Jak poprawnie realizować polityki unijne Warszawa
Odpowiedzialność i zadania pracownika merytorycznego Warszawa
Księgowość projektowa Warszawa
Zarządzanie projektem unijnym Warszawa
Sprawozdawczość, monitoring i rozliczanie projektów Warszawa
Zasady opracowania biznes planów Warszawa
Kontrola i audyt oraz wykrywanie nieprawidłowości Warszawa
Analiza finansowa – poziom podstawowy i zaawansowany Warszawa
Controlling finansowany Warszawa
Budżetowanie Warszawa
Rachunek przepływów pieniężnych Warszawa
Rachunkowość zarządcza Warszawa
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw Warszawa
Metody wyceny przedsiębiorstw Warszawa
Due Diligence Warszawa
Zarządzanie finansami w grupie kapitałowej Warszawa
Biznes Plan Warszawa
Profesjonalna obsługa Klienta Warszawa
Ochrona danych osobowych Warszawa
Pomoc publiczna Warszawa
Prawo autorskie Warszawa
Podatek VAT, PIT, CIT Warszawa
Prawo upadłościowe i naprawcze Warszawa
Prawo zamówień publicznych Warszawa
Prawo budowlane Warszawa
Prawo pracy Warszawa
Kodeks postępowania administracyjnego Warszawa
Techniki obsługi Klienta Warszawa
Komunikacja interpersonalna Warszawa
Zarządzanie zespołem Warszawa
Wystąpienia publiczne Warszawa
Prezentacja handlowa Warszawa
Motywowanie i oceny pracownicze Warszawa
Negocjacje handlowe Warszawa
Delegowanie obowiązków Warszawa
Zarządzanie wiedzą Warszawa
Zarządzanie czasem Warszawa
Zarządzanie strategiczne Warszawa
Zarządzanie zmianą Warszawa
Etykieta i savoir – vivre w biznesie Warszawa
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne Warszawa
Zarządzanie wiekiem Warszawa
Społeczna odpowiedzialność biznesu Warszawa
Zasady zawierania i negocjowania umów Warszawa
Kodeks spółek handlowych Warszawa
Odpowiedzialność i kompetencje rady nadzorczej Warszawa
Warunki Kontraktowe FIDIC Warszawa
Nadzór właścicielski Warszawa
Restrukturyzacja Warszawa
Ład dokumentacyjny Warszawa
Prawne aspekty fuzji i przejęć Warszawa
Zabezpieczanie i odzyskiwanie należności Warszawa