Mamy 8504 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń."Integracja systemu e-commerce z systemami LMS"

Działanie: POIG 8.2 www.poig.gov.pl

Czas trwania: IV.2010r. - III.2011r.

Opis:
Projekt inwestycyjny współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funudszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki integracji funkcjonującego obecnie systemu e-commerce z systemami LMS dostawców szkoleń nastąpi m.in. automatyzacja i zwiększenie liczby dokonywanych aktywacji szkoleń. Po opłaceniu szkolenia, klient będzie miał dostęp do niego, praktycznie od razu, przez 24 godziny na dobę.

Kierownik projektu:
Karolina Kotkowska
karolina@edustacja.pl

Strona: www.sklep.edustacja.pl
"Innowacyjne e-usługi - nowa jakość w branży szkoleniowej"

Działanie: POIG 8.1 www.poig.gov.pl

Czas trwania: II.2009 r. - VI.2010 r.

Opis:
Projekt inwestycyjny współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funudszu Rozwoju Regionalnego. Dzieki otrzymanym środkom firma stworzyła nowe e-usługi dla rynku szkoleniowego. Są to: platforma e-learningowa, Eduplaner, czyli aplikacja internetowa do zarządzania procesem szkolenia oraz projektowanie i wdrażanie na platformie szkoleń internetowych.

Kierownik projektu:
Robert Wiśniewski
robert@edustacja.pl

Strona: www.edustacja.pl/eduplaner

"Rozwój kwalifikacji przez całe życie"

Działanie: PO KL 9.3

Czas trwania: I.2010 r. - IX.2010 r.

Opis:
Ponownie przekonujemy Wielkopolan, że na naukę nigdy nie jest za późno! W ramach projektu zorganizowaliśmy już Strefę Edukacji dla Dorosłych podczas tegorocznych Targów Edukacyjnych na MTP, wydaliśmy poradnik i informator o placówkach kształcenia ustawicznego z regionu oraz ogłosiliśmy konkurs na najlepszą ofertę edukacyjną dla dorosłych. Teraz, w całym województwie odbywają się dyżury „mobilnego" doradcy zawodowego, a już wkrótce „ruszymy" z doradztwoem zawodowym on-line i seminariami upowszechniającymi ideę ciągłego rozwoju kwalifikacji.
Kierownik projektu:
Adriana Szmuc
adriana@edustacja.pl

Strona: www.rozwoj.edustacja.pl/wielkopolskie

"Rozwój kwalifikacji przez całe życie - kampania informacyjna"

Działanie: PO KL 9.3

Czas trwania: I.2010 r. - IX.2010 r.

Opis:
W ramach projektu zorganizowaliśmy już Targi Edukacyjne dla Dorosłych na MTŁ, wydaliśmy poradnik i informator z ofertami kształcenia ustawicznego w regionie łódzkim, a także ogłosiliśmy konkurs na najlepszą placówkę edukacyjną dla dorosłych. Teraz, podróżujący po całym województwie specjalnym autobusem, doradca zawodowy udziela porad jego mieszkańcom, a już wkrótce będzie można się z nim umówić także na indywidualną konsultację on-line. W kolejnym etapie projektu odbędą się m.in. trzy seminaria upowszechniające ideę ciągłego rozwoju kwalifikacji.
Kierownik projektu:
Katarzyna Kaszyńska
katarzyna@edustacja.pl

Strona: www.rozwoj.edustacja.pl/lodzkie

"Od dziś mów do mnie szefie! - kampania na rzecz propagowania przedsiębiorczości akademickiej"

Działanie: PO KL 8.2.1

Czas trwania: II.2009r. – XII.2009r.

Opis:
Projekt adresowany był do środowiska uczelnianego - studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników naukowych. Naszym celem było pokazanie, jak wykorzystać zdobytą wiedzę akademicką, by odnieść sukces zawodowy. Jednocześnie podczas organizowanych konferencji przekonywaliśmy przedsiębiorców, że polskie uczelnie też mogą być innowacyjne i stać się ośrodkami współpracy z biznesem.
Kierownik projektu:
Adrian Ignasiak
biuro@edustacja.pl

Strona: www.pa.edustacja.pl

"Promocja idei Lifelong learning"

Działanie: PO KL 9.3

Czas trwania: XI. 2008r. – III.2009r.

Opis:
Celem projektu było zachęcenie dorosłych Wielkopolan do ciągłego rozwoju i podwyższania swoich kwalifikacji. W ramach kampanii zorganizowaliśmy konferencję z udziałem podróżnika Marka Kamińskiego, pierwsze w Wielkopolsce Targi Edukacyjne dla Dorosłych, Drzwi Otwarte placówek edukacyjnych oraz wydaliśmy Poradnik o tym dlaczego warto uczyć się przez całe życie. Projekt został wyróżniony w Konkursie WUP Poznań na "Najlepsze praktyki PO KL w Wielkopolsce".
Kierownik projektu:
Karolina Kotkowska
karolina@edustacja.pl

Strona: niekatywna

"Formalne programy nauczania a zapotrzebowanie na rynku pracy w Wielkopolsce"

Działanie: PO KL 8.1.2

Czas trwania: IX.2008r. – III.2010r.

Opis:
Projekt badawczy. Jego celem było pokazanie, jakie są różnice pomiędzy wymogami pracodawców, a tym jakich kandydatów do pracy „wypuszczają” na rynek pracy uczelnie wyższe. Badaniem zostali objęci studenci i absolwenci uczelni wyższych z Wielkopolski oraz przedsiębiorcy. Efektem końcowym jest raport, który można pobrać ze strony projektu. Partnerami w projekcie był Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Wielkopolski Związek Pracodawców.
Kierownik projektu:
Adriana Szmuc
adriana@edustacja.pl

Strona: www.ufas.edustacja.pl