Mamy 8516 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Six Sigma

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Six Sigma

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: 022 374 3131
email: biuro@tql.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Siz Sigma - Metodologia pracy nad jakością produktu
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Six Sigma
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Organizacja Six Sigma, to "Organizacja Ucząca się". Oznacza to, że stale uzyskuje nowe informacje i wskazówki od klientów, z otoczenia zewnętrznego i procesów i wykorzystuje tę wiedzę do tego, by odpowiedzieć nowymi pomysłami, produktami, usługami i usprawnieniami, a następnie pomiarem rezultatów i... dalszym uczeniem się. Szkolenie, zarówno na początku, jak i prowadzone regularnie, jest kluczowym warunkiem powodzenia na drodze wyznaczonej filozofią Six Sigma.

Six Sigma jest filozofią zarządzania, znacznie wyprzedzającą powszechnie spotykane podejście do organizacji oraz doskonalenia codziennej działalności w firmie. Zestaw narzędzi, które wspierają organizację w codziennym stosowaniu filozofii, powoduje, że nawet pojawiające się pomyłki i błędy stają się potencjałem doskonalenia i źródłem wiedzy o własnej firmie. Dzięki takiemu podejściu prawdopodobieństwo cyklicznego pojawianie się określonych problemów zostaje znacznie zminimalizowane. Innowacyjne podejście do jakości, wynikają
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Trener-Absolwentka Politechniki Warszawskiej, pierwszy fakultet na kierunku Inżynieria Produkcji – specjalność systemy informatyczne i zarządzanie przedsiębiorstwem; drugi fakultet: Wydział matematyki i Nauk Informacyjnych – specjalność matematyka stosowana.
Zawodowo odpowiada za dokonywanie analiz statystycznych na potrzeby organizacji i planowania w koncernie międzynarodowym. Dokonuje ocen i analiz statystycznych stanowiących podstawy dla decyzji menedżerskich w koncernie (odpowiada za rynki Europy, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej).
Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, doktorant w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych. Odpowiadał za jakość w jednej ze spółek giełdowych o profilu produkcyjnym. Był dyrektorem operacyjnym w spółce produkcyjnej, odpowiedzialnym za optymalizację i doskonalenie procesów produkcyjnych.
Konsultował wiele organizacji w zakresie jakości systemów zarządzania, podniszczenia ich efektywności i skuteczności.
Wielkość grupy: 10
Program: Dzień I

I. Wprowadzenie do Six Sigma.

Podstawy zagadnień statystycznych.
czym jest Six Sigma,
podstawowe pojęcia statystyczne stosowane w Six Sigma,
analiza rozkładu normalnego.
Zastosowanie prostych analiz statystycznych stanowi bogate i wielokrotnie niedoceniane narzędzie decyzji menedżerskich. Umiejętność wyciągania wniosków ze zdarzeń przeszłych, szczególnie tych mających charakter cykliczny, pozwala organizacji na znaczne ograniczenie elementu zaskoczenia w zarządzaniu operacyjnym i skupienie się na świadomej realizacji strategii firmy.

II. Narzędzia i metody wspomagające Six Sigma.

1. FMEA -Failure Mode Effects Analysis. Analiza Potencjalnych Błędów i Efektów.

DFMEA Design Failure Mode Effects Analysis - Analiza Potencjalnych Błędów i Efektów Konstrukcyjnych,
PFMEA Process Failure Mode Effects Analysis - Analiza Potencjalnych Błędów i Efektów Procesowych.

SPC Statisctical Process Control - Statystyczna Kontrola Procesu.
Case I: Uczestnicy kursu mają firmę produkcyjną. Na rynku pojawia się potencjalny klient z żądaniem przedstawienia mu PFMEA dla wybranego produktu. Zadaniem uczestników jest stworzyć zespół roboczy i wykonać zadanie z użyciem specjalnie przygotowanych arkuszy.

Case II: Zgodnie z Kołem Deminga (Zaplanuj, Zrób, Sprawdź, Zareaguj) uczestnicy kursu mają zaprojektować proces wdrożenia SPC na linii produkcyjnej. Grupa ma za zadanie określić proces do przeprowadzenia analizy, znaleźć „wąskie gardła” w procesie i zaprojektować system kontroli i wprowadzania usprawnień.

Nowocześnie zarządzania organizacja to organizacja zarządzana przez procesy. Umiejętność sterowania procesami i doskonalenia ich efektywności bądź zapewnienie skuteczności to jeden z najtrudniejszych obszarów zarządzania. Narzędzia Six Sigma umożliwiają wnikliwą analizę procesów składających się na system zarządzania i podniszczenie efektywności procesów. Efektywność procesów w prostej linii prowadzi do poziomu rentowności firmy. Powszechnie spotykana efektywność procesów, zapewnia rentowność na poziomie 60 – 70 % możliwości firmy. Oznacza to marnotrawstwo nawet na poziomie 40 %. Wiele firm goni za pozornymi oszczędnościami nie zauważając, że co 4 złotówka którą codziennie udaje się wypracować jest marnotrawiona w wyniku nieefektywnej bądź nawet nieskutecznej organizacji procesów, ich złej koordynacji, bądź złego zbalansowania systemu zarządzania.


Dzień II

III. Kultura organizacyjna w Six Sigma.

Case III: Uczestnicy kursu są podzieleni na grupy, każda grupa prowadzi wirtualne przedsiębiorstwo, które walczy o swoją pozycję rynkową. Wygrywa grupa, która najszybciej przyniesie określone zyski. Po zakończeniu zostaje przeprowadzona analiza zwycięstwa jednej z grup oraz porażek pozostałych. Wspólnymi siłami znajdujemy odpowiedź na pytania – jakie były mocne strony zwycięskiej grupy, jakie były różnice w organizacji pracy u poszczególnych grup oraz ile było braków produkcyjnych i dlaczego, jak to wszystko odnosi się do jakości i do Six Sigma. Analiza ta kończy się odpowiedzią na pytanie, jaka musi być kultura organizacyjna, aby Six Sigma mogło być naprawdę wdrożone.

Wdrożenie każdej filozofii zarządzania opiera się o krytyczny czynnik, jakim są ludzie tworzący organizację. Okazuje się, że nie mniej ważne niż nowoczesne narzędzia zarządzania, stają się umiejętności i chęci stosowania ich. Właściwe wdrożenie w organizacji nowoczesnych rozwiązań, pozytywne „zarażenie” pracowników i przekonanie, że sukces organizacji przekuje się na ich sukces – jest jednym z krytycznych czynników powodzenia w doskonaleniu systemu zarządzania w kierunku Six Sigma.

Metodyka
Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
Szkolenie ma charakter autorski o zostało opracowane w oparciu o doświadczenia praktyczne trenerów, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania. Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów jakie przynieśli na salę szkoleniową razem z sobą.

Wymagania: Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania. Wdrożenie systemu zarządzania opartego o filozofię Six Sigma jest wieloetapowym i przekrojowym procesem. Z tego powodu istotnym staje się aby zapewnić zrozumienie i akceptację dla wprowadzanych rozwiązań na każdym poziomie struktury organizacyjnej.
Świadczenia dodatkowe: posiłki w trakcie szkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu