Mamy 8445 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: PM/ITPM Wprowadzenie do Zarządzania Projektami IT

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Piotr Garbowski
tel.: 22035600
email: p.garbowski@sages.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Wprowadzenie do Zarządzania Projektami IT
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Mocną stroną tego szkolenia jest szeroki kompleksowe podejście do tematyki zarządzania projektami informatycznymi. Uczestniczy dostają w pigułce kompletny materiał, który pozwala im zorientować się w tej dziedzinie i daje pełny ogląd czym jest i na czym polega zarządzanie projektami. Uczestniczy od razu otrzymują wiedzę zgodną z obowiązującymi standardami zarządzania. Istotnym elementem jest z pewnością ilustrowanie poszczególnych elementów szkolenia prawdziwymi przykładami z życia kierownika projektu oraz dyskusja tychże z doświadczonym trenerem.

Dodatkowe informacje na stronie:
http://www.sages.com.pl/szkolenie-Zarzadzanie-projektami-IT
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Wielkość grupy: 8
Program: I. Wprowadzenie do kursu

II. Podstawy zarządzania projektami IT
• Czym jest projekt, program? Na czym polega zarządzanie?
• Potrójne ograniczenie
• Czynniki sukcesów i porażek
• Proces kierowania projektem
• Cykle życia projektów IT
• Typowe modele rozwoju projektów: kaskadowy, iteracyjny, ewolucyjny, zwinny
• Kompetencje i umiejętności kierownika projektu
• Podsumowanie

III. Faza koncepcji
• Cele i definicje
• Badanie potrzeb i możliwości
• Formułowanie celów
• Ocena opłacalności
• Identyfikacja interesariuszy
• Analizy finansowe
• Inicjacja projektu
• Określanie sponsora projektu
• Wyznaczanie kierownika projektu
• Opracowanie karty projektu
• Tworzenie zespołu projektowego
• Przykłady
• Podsumowanie

IV. Faza planowania
• Cele i definicje
• Struktura podziału pracy (Work Breakdown Structure)
• Model graficzny WBS
• Model konspektu WBS
• Budowanie i organizacja WBS
• Kluczowe pojęcia
• Katalog WBS
• Przykłady WBS
• Tworzenie harmonogramu
• Popularne narzędzia wspierające tworzenie harmonogramu
• Diagramy sieciowe
• Ścieżka krytyczna
• Wykres Gantta
• Wykres kamieni milowych
• Szacowanie
• Dobre praktyki efektywnego szacowania
• Technika PERT w szacowaniu
• Planowanie zasobów ludzkich
• Zespół projektowy i struktury organizacyjne
• Budowanie zespołu i pozyskiwanie jego członków
• Macierz odpowiedzialności (ról i obowiązków)
• Wykres Gantta dla zasobów
• Histogramy wykorzystania i bilansowania zasobów
• Planowanie zarządzania ryzykiem
• Plany uzupełniające
• Planowanie komunikacji
• Plan bazowy, plan projektu
• Podsumowanie

V. Faza projektowania
• Cele i definicje
• Projektowanie wstępne
• Analiza braków
• Prototypowanie
• Projektowanie szczegółowe
• Rola kierownika projektu w fazie projektowania
• Dokumentacja specyfikacji technicznej
• Techniki i narzędzia projektowania
• Przykłady
• Kluczowe decyzje projektowe
• Logistyka projektowa
• Typy kontraktów i ich wybór
• Zamówienia i wybór podwykonawców
• Przegląd i akceptacja klienta
• Podsumowanie

VI. Faza budowy
• Cele i definicje
• Rola kierownika oraz kierowanie zespołem na etapie budowy
• Zarządzanie kontraktami
• Monitorowanie realizacji projektu
• Pojęcie wartości wypracowanej
• Przykłady
• Ocena projektu
• Sytuacje wymagające działań korygujących
• Utrzymanie kontroli nad projektem
• Metody „kompresji” czasu trwania projektu
• Raportowanie postępów
• Zarządzanie jakością
• Testowanie – planowanie i realizacja
• Zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy
• Zarządzanie zmianami
• Zarządzanie konfiguracją
• Zarządzanie ryzykiem
• Podsumowanie

VII. Faza dostawy
• Cele i definicje
• Strategie dostaw
• Logistyka dostaw i instalacja
• Zarządzanie logistyką
• Inspekcja, testowanie i akceptacja systemu
• Szkolenia dla końcowych użytkowników
• Uruchomienie systemu
• Weryfikacja i akceptacja klienta
• Podsumowanie

VIII. Faza zamknięcia
• Cele i definicje
• Poprawne i skuteczne zamknięcie projektu IT
• Problemy w fazie zamknięcia – zespół projektowy
• Problemy w fazie zamknięcia – klient
• Zamknięcie administracyjne i zamknięcie kontraktów
• Dobre praktyki zamykania projektów IT
• Przekazanie systemu po zamknięciu projektu
• Uwzględnienie zmian organizacyjnych
• Podsumowanie
Wymagania: Uczestnicy powinni mieć ogólne pojęcie na temat procesu wytwarzania oprogramowania.
 

Poleć szkolenie znajomemu