Mamy 9765 aktualnych szkoleń oraz 5247 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK® Guide

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Kuznowicz
tel.: 22 460 46 12
email: marketing@progressproject.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK® Guide – dopasowanie do specyfiki biznesu
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Termin szkolenia
1-3 października 2018r., Kraków - Hotel Best Western PREMIER****
19-21 listopada 2018r., Gdańsk - Novotel Marina***


Opis
Największą, globalnie rozpoznawalną organizacją zaangażowaną w promowanie wiedzy dotyczącej Project Management (PM) jest Project Management Institute (PMI) ®, z opisem oferowanych standardów zawartym między innymi w “A Guide to the Project Management Body of Knowledge” (PMBOK® Guide). Użycie tego standardu daje możliwość usprawnienia praktyk PM, jakości komunikacji w przedsięwzięciach – jednocześnie używając ze zrozumieniem terminologię PM, jak i rozumiejąc właściwe definicje. Finalnie PMBOK® Guide daje możliwość przygotowania się do uzyskania poprawiającego wiarygodność posiadanych umiejętności PM – certyfikatów.
PMBOK® Guide jest pozycją opisującą metodologię PM raczej bez skupienia się na konkretnej specyfice biznesu. Można powiedzieć, iż tzw. preskryptywizm jest tu ograniczony. Taka polityka ma wiele zalet, jak i pewne istotne konsekwencje. Główna zaletą jest to, iż dzięki wspomnianemu podejściu PMBOK® Guide pozostaje dostępny dla dowolnych osób, z każdego rodzaju biznesu. Szczególnie dla osób chcących rozwijać swoją wiedzę ogólną o PM. Również i co jest bardzo ważne – dzięki takiemu podejściu PMI® tworzy wspólną platformę dla wymiany pomysłów w możliwie największej społeczności praktyków PM. Głównym natomiast problemem jest to, iż nie można natychmiast zastosować metodologii PMBOK® Guide do swojej praktyki pracy. Należy wpierw zaadoptować narzędzia i techniki PM, zweryfikować lub stworzyć własny proces postępowania i skoordynować ewolucję użycia narzędzi ze strategicznymi celami Twojej firmy – z Twoją specyfiką/kontekstem biznesu.
Autorzy tego kursu podjęli decyzję, aby w możliwie najbardziej profesjonalny sposób pomóc Tobie w oparciu o PMBOK® Guide rozwinąć własne procesy PM. Przeprowadziliśmy na rynku międzynarodowym ponad 500’set spotkań z kierownikami projektów. W ich wyniku osiągnęliśmy skuteczną metodę postępowania (Framework), co zostało jakościowo potwierdzone na międzynarodowych biznesowych programach edukacyjnych, uznane przez British Academy of Management, jak i samo PMI®.
Konsekwentnie, w trakcie naszego kursu będziemy pracować z PMBOK® Guide, jak i z poprawiającą jakość szacowania Framework. Tak, aby jak najlepiej wesprzeć dopasowanie narzędzi PM do kontekstu funkcjonowania i specyfiki Państwa biznesu. To właśnie wspomniany kontekst zdefiniuje, jakie narzędzia, w jakiej sekwencji/sytuacji powinny być używane. Można powiedzieć, iż sektory, takie jak IT, budownictwo, motoryzacja, telekomunikacja czy edukacja itd. definiują różny kontekst i specyfikę biznesu – zasługują na indywidualną odpowiedź w zakresie zasad postępowania w PM. Wymagają indywidualnie skonstruowanej, nastawionej na konkretny cel „odpowiedzi”.

Cele szkolenia
• uczestnicy odświeżą swoją wiedzę na temat struktury PMBOK® Guide tzn. podziału na dziesięć obszarów wiedzy i pięć grup procesów, postrzeganie środowiska realizacji projektu, jak i wybrane (poprzez Framework i zastosowane case’y projektów) narzędzia i techniki. Przypomną sobie również, użyteczne w pracy PM – definicje i pojęcia. Ten process postrzegany jest, jako konieczna weryfikacja “bycia gotowym” do używania poprawiającej dokładność szacowania harmonogramów i budżetów – Framework, który bezpośrednio używa narzędzia i techniki PM (między innymi z dziesięciu obszarów wiedzy), jak i zmienne opisujące kontekst biznesu,
• uczestnicy na podstawie źródeł literackich (journale o minimalnym ratingu dwóch gwiazdek) zapoznają się z wybranymi wyzwaniami stojącymi przed społecznością PM, z niektórymi międzynarodowo widocznymi trendami,
• szkolone osoby nauczą się, jak zdefiniować specyfikę/ kontekst własnego projektu poprzez poprawienie i rozszerzenie rozumienia enterprise environmental factors, jak i organizational process assets,
• uczestnicy zostaną wyposażeni w sprawdzony Framework (rozszerzenie PMBOK® Guide), aby skupić się na, jak i praktycznie używać kontekst projektu. Będą mogli rozstrzygać zasady użycia konkretnych narzędzi i technik poprzez rozwój własnego workflow, formowanie własnych procesów. Szkolone osoby zdobędą doświadczenie, jak określać zależności pomiędzy narzędziami i technikami PM (bez ograniczanie się do tylko dziesięciu obszarów wiedzy), a kontekstem projektu – w oparciu o analizowane case’y projektowe. Dla możliwie najlepszego wsparcia praktyki biznesowej uczestników zajęć – tematy projektów powinny odnosić się do Ich specyfiki pracy PM,
• osoby uczestniczące w szkoleniu pozyskają wiedzę o tym, jak w swych projektach podnieść dokładność szacunków (podejście rozszerzające PMBOK® Guide) i poprzez to obniżyć błąd między planowanymi, a realizowanymi harmonogramami – pośrednio uzyskać wgląd we wsparcie zarządzania buforami.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Dzień 1/3

1. Wprowadzenie do kursu:
• poznajmy się,
• poziom zgodności z koncepcjami i terminologią zawartą w PMBOK® Guide – jak dalece alternatywne koncepcje są alternatywne – praktyczne spojrzenie na używanie PMBOK® Guide,
• cele kursu i agenda zajęć – cele uczestników,
• zgodność z PMI Talent Triangle,
• krótki test dla weryfikacji wiedzy o Project Management.

2. Project Management – definicje, interesujące refleksje i widoczne trendy na rynku:
• niezbędne definicje dla właściwego rozumienia narzędzi PM, jak i dla przygotowania się do użycia Framework:
• dlaczego Project Management definiuje dedykowany obszar wiedzy biznesowej – relacje, różnice między harmonogramowaniem procesów, a harmonogramowaniem przedsięwzięć.
• trendy w PM – perspektywa rozwoju metodologii oparta na specyfice i ograniczeniach zastosowania, specyfice biznesie, zarządzaniu wiedzą – wsparcie formułowanych wniosków przez literaturę:
• perspektywa kontekstu/specyfiki biznesu,
• zarządzanie wiedzą w odniesieniu do jakości szacowania, jak i kontekstu projektu.

3. Rozumienie struktury PMBOK® Guide – przygotowanie do użycia wybranych elementów wiedzy zawartej w skrypcie:
• rozumienie cyklu życia projektu – project life cycle,
• specyfika Twojej pracy w PM – czyli jak praktycznie rozumieć kontekst biznesu:
• enterprise environmental factors – jako zbiór zmiennych kontekstowych, opis specyfiki pracy,
• organizational process assets – jako zbiór zmiennych kontekstowych, opis specyfiki pracy.
• pięć głównych grup procesów i dziesięć obszarów wiedzy – macierz zależności. 

Dzień 2/3

1. Kontekstowe postrzeganie dziesięciu obszarów wiedzy – analizowane poprzez praktykę PM uczestników zajęć, jak i dyskutowane case’y projektowe:
• zarządzanie integracją projektu,
• zarządzanie zakresem projektu,
• zarządzanie czasem w projekcie,
• zarządzanie kosztem w projekcie,
• zarządzanie komunikacją w projekcie,
• zarządzanie interesariuszami projektu,
• zarządzanie jakością w projekcie,
• zarządzanie ryzykiem w projekcie,
• zarządzanie zaopatrzeniem,
• zarządzanie zasobami ludzkim w projekcie,
• podsumowanie zidentyfikowanych zależności – zmienne opisujące kontekst i specyfikę danego biznesu, jak i wybrane narzędzia i techniki.

2. Framework (w formie macierzy) dla bardziej realistycznego procesu szacowania harmonogramu i budżetu, pozwalająca na ciągłą adaptację narzędzi i technik do kontekstu i specyfiki biznesu:
• przykłady narzędzi umożliwiających ciągłe dostosowywanie metodologii do praktyki biznesu w PM,
• użycie Framework – przykład:
• formalne wymagania dla efektywnego użycia,
• podstawa realizacji procesu ewolucji i dopasowania.

Dzień 3/3

1. Workshop – użycie we Framework „looping process” i skupienie się na efektywnej realizacji dobrych praktyk lessons learned:
• know-how użycia modelu Framework,
• użycie „looping process”, jak i scenariusza workshop – uproszczenie modelu know-how zastosowania. Poprawianie jakości szacowania harmonogramu i budżetu, dopasowywanie metodyki PMBOK® Guide do specyfiki biznesu,
• kolejne pętle w procesie doskonalenia:
• pierwszy „loop”,
• drugi „loop”,
• trzeci „loop”,
• czwarty „loop”.
• zaproponowana sekwencja użycia narzędzi i technik PM – własny workflow.

2. Podsumowanie zajęć:
• podsumowanie całego spotkania – zebranie i przedyskutowanie refleksji, co do praktycznego zastosowania pozyskanej wiedzy,
• test dla weryfikacji wzrostu wiedzy w tematyce PM, jak i sesja ocen,
• przedstawienie indywidualnego feedback dla każdego uczestnika,
• zasady oferowania wsparcia po sesji zajęć, praca domowa, ciekawa literatura i proponowany follow-up,
• “final word” dla podniesienia motywacji do dalszego rozwoju wiedzy o Project Management.
 

Poleć szkolenie znajomemu