Mamy 9120 aktualnych szkoleń oraz 5275 firm szkoleniowych. Dziś dodano 7 szkoleń.

Szkolenie: WYNAGRODZENIA praktyczne zagadnienia

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Przemysław Krzemiński
tel.: 422093570
email: kontakt@konsorcjumlex.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: WYNAGRODZENIA praktyczne zagadnienia
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Case studies
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy
Wielkość grupy: 12
Program: 1) Informacje ogólne o wynagrodzeniach i systemach
a) zasady ustalania wynagrodzeń termin, częstotliwość
b) sposoby wypłacania wynagrodzenia a przepisy wewnątrzzakładowe
c) płaca minimalna i dodatek wyrównawczy (kiedy wypłaca się minimalne wynagrodzenie, jego składniki czy wynagrodzenie może być niższe niż 1386 zł, minimalne wynagrodzenie w I roku pracy)
d) możliwe systemy wynagradzania zalety oraz wady – łącznie różnych systemów
e) siatka płac bez konieczności narażania się na zarzut dyskryminacji
2) Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
a) pracownik rozpoczynający pracę
b) pracownik nieobecny przez część miesiąca
c) pracownik odchodzący
d) jak ustalić wynagrodzenie niepełnoetatowca?
3) Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy:
a) przysługiwanie i podstawa wymiaru
c) zasady naliczania i obliczania
4) Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy:
a) przysługiwanie i podstawa wymiaru
b) współczynnik ekwiwalentu
c) zasady naliczania i obliczania jakie składniki wliczamy do średniej urlopowej
d) czy nagrody i premie wliczamy do średniej urlopowej?
e)Jaki jest współczynnik do ekwiwalentu dla niepełnoetatowców i pracowników pracujących w obniżonych normach czasu pracy
5) Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i pracę w porze nocnej:
a) przysługiwanie i podstawa wymiaru
b) zasady naliczania i obliczania
c) ryczałty jak ustalać ??
d) wynagrodzenie za czas dyżurów i przestój
6) Specyfika regulacji dotyczących wynagrodzeń za pracę w zakładach opieki zdrowotnej
Wynagrodzenie za pracę lekarzy, w szczególności problemy związane z
wynagrodzeniem za dyżur medyczny po zmianach wprowadzonych ustawa o działalności leczniczej
7) Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy:
a) przysługiwanie i okresy wyczekiwania - jakie składniki wliczamy do wynagrodzenia chorobowego?
b) sposób naliczania i rozliczania świadczeń- minimalna podstawa wymiary wynagrodzenia chorobowego
c) jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe przy zmianie wymiaru etatu?
d)premie, nagrody i dodatki w wynagrodzeniu chorobowym
e) jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe przy zmianie wymiaru etatu.?
8) Odprawy i odszkodowania:
a) charakterystyka odpraw emerytalnej i rentowej, grupowej i pośmiertnej
b) charakterystyka odszkodowań za nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy, z tytułu zakazu konkurencji oraz odpowiedzialności materialnej pracownika
c) zasady obliczania i rozliczania odpraw i odszkodowań
9) Premie i nagrody
a) rodzaje premii i nagród różnice
b) sposoby ustalania wysokości premii i nagród
c) naliczanie i rozliczanie premii i nagród
Świadczenia dodatkowe: lunch, obsługa cateringowa, materiały,lunch
 

Poleć szkolenie znajomemu