Mamy 8383 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Bezpłatne doradztwo

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne

Szkolenie otwarte
bezpłatne

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Bezpłatne doradztwo z zakresu nowego podejścia do zamówień publicznych
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne
Metodyka: Wykłady
Opis: Doradztwo realizowane w ramach "Usługi szkoleniowo-doradczej w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych" ma na celu podniesienie wiedzy nt. stosowania ustawy Prawa zamówień publicznych; zwiększenie zainteresowania u przedsiębiorców z sektora MSP ubieganiem się o zamówienia publiczne; podniesienie świadomości w zakresie możliwości, jakie daje Prawo Zamówień Publicznych. Doradztwo będzie prowadzone w formie spotkań bezpośrednich – indywidualnych lub grupowych – w siedzibie przedsiębiorcy, podmiotu lub instytucji.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: dr Anna Machnikowska - wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzi wykłady z zakresu zasad i praktyki zamówień publicznych. Od 15 lat radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Uczestniczka wielu konferencji naukowych, autorka kilkudziesięciu artykułów, książek oraz publikacji, ekspert z zakresu zamówień publicznych, historii Państwa i Prawa Polskiego oraz etyki prawniczej.

mgr Damian Cyman - radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz wykładowca na studiach podyplomowych. Dyrektor Generalny Fundacji Centrum Edukacji Prawnej i Obywatelskiej. Do czasu rozpoczęcia prowadzenia własnej Kancelarii współpracownik dużych i specjalistycznych kancelarii prawniczych w kraju. Członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badan Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa gospodarczego, prawa bankowego.

mgr Aleksandra Zaręba - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Finansów i Bankowości na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Gdańskiego. Dyplomowana specjalistka z zakresu Zarzadzania Projektami Europejskimi. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Do czasu rozpoczęcia prowadzenia własnej Kancelarii współpracownik dużych i specjalistycznych kancelarii prawniczych w kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, szczególnie z branży budowlanej i telekomunikacyjnej. Specjalizacja: prawo gospodarcze, w szczególności handlowe, przewozowe, kontraktowe, obrotu nieruchomościami i działalności deweloperskiej, ubezpieczenia, zamówienia publiczne i sprawy cywilne.
Program: Dlaczego warto korzystać z doradztwa?
• Ponieważ realizowana Usługa umożliwi Państwu skorzystanie bezpłatnie z wysokiej klasy doradztwa.
• Doradztwo realizowane na zlecenie PARP gwarantują Państwu najwyższą wiarygodność informacji przekazywanych w trakcie spotkań.
• Daje ono możliwość skupienia się na Państwa indywidualnych problemach i potrzebach.
• Spotkania będą odbywały się w niewielkich grupach. Uwaga wysokiej klasy eksperta skupia się w całości na Państwa przypadku.
• Daje ono możliwość zadania pytań ekspertowi w dziedzinie zamówień publicznych. Uzyskają Państwo praktyczne informacje, wątpliwości zostaną rozwiane, a problemy rozwiązane na bieżąco.
• Możliwość nawiązania nowych kontaktów, które w przyszłości mogą przerodzić się w owocną współprace.

Jaki jest koszt doradztwa?
• Koszt za każda godzinę doradztwa to 120zl.
• Dzięki pomocy de minimis uzyskujecie Państwo 100% dofinansowania.

Kto może skorzystać z doradztwa?
• Instytucje i ośrodki wspierające przedsiębiorczość, w tym KSU (Punkty Konsultacyjne oraz ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU), podmioty będące Regionalnymi Ośrodkami EFS;
• Instytucje szkoleniowe realizujące szkolenia z zakresu zamówień publicznych lub mające zamiar organizacje oraz doradcy udzielający przedsiębiorcom usług w zakresie prawa zamówień publicznych.
• Doradztwem zostanie objętych nie mniej niż 1000 podmiotów świadczących usługi informacyjno-doradcze w zakresie Prawa Zamówień Publicznych.

Doradztwo jest realizowane na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach "Usługi szkoleniowo-doradczej z zakresu nowego podejścia do zamówień publicznych", w ramach Projektu „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, w ramach Działania 2.1, poddziałania 2.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wymagania: Co należy zrobić aby skorzystać z doradztwa?
- Dostarczyć do Wykonawcy poprawnie wypełniona dokumentacje uczestnictwa w doradztwie.
- Przedstawić informacje niezbędne przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji

Jak można zgłaszać chęć skorzystania z doradztwa?
- Telefonicznie: (58) 341-32-04/ (+48) 504 18 13 12
- Faxem: (58) 341-32-04
- Mailowo : ewa.kaszynska@adept.info.pl
 

Poleć szkolenie znajomemu