Mamy 9249 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 5 szkoleń.

Szkolenie: Szkolenie okresowe dla pracodawców

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / BHP

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
email: oswiata@oswiata.wroc.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / BHP
Metodyka: Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności przez uczestników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 20
Program: PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy. 3 godz.
2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego
z tymi zagrożeniami.
3 godz.
3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higieniicznych warunków
pracy z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe,
zażądzanie bhp.

3 godz.
4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka.
2 godz.
5. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
( metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego)
2 godz
6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach
zagrożenia ( np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania I pomocy w razie
wypadku.

1godz.
7. Problemy ochrony p.poż. oraz ochrony środowiska naturalnego. 1 godz.


Wymagania: Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami ( brygadzistów, mistrzów, kierowników).

 

Poleć szkolenie znajomemu