Mamy 9204 aktualnych szkoleń oraz 5269 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Szkolenie: Zasady konstruowania projektu

Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Wnioski o dotacje

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zasady konstruowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Wnioski o dotacje
Metodyka: Wykłady
Opis: Szkolenie skierowane jest do pracowników sektora finansów publicznych, w tym przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekty oraz planujących pozyskać dotację w ramach PO KL, oraz do przedstawicieli sektora pozarządowego, firm i instytucji szkoleniowych, realizujących projekty w ramach POKL oraz zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych na projekty szkoleniowo-doradcze.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie poprowadzi trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków unijnych, zarządzania projektami, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w projektach, tworzenia biznesplanu. Uczestnikom szkoleń stara się przekazywać przede wszystkim wiedzę praktyczną opartą na kilkuletniej pracy przy pozyskiwaniu środków i realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach programów takich jak PHARE, ZPORR, SPO RZL oraz PO KL, a także przy projektach biznesowych.
Program: Informacja o szkoleniu
Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl.

Program szkolenia
1) Definiowanie zakresu projektu - nastaw oceniającego pozytywnie
- analiza potrzeb i problemów do rozwiązania
- określanie grupy beneficjentów
- uzasadnianie ważności wybranych potrzeb i problemów
2) Określanie celu projektu - określanie czemu projekt ma służyć
- określanie celów długofalowych i bezpośrednich
- jak powiązać cele projektu z dokumentami strategicznymi?
3) Opis grupy docelowej - na co zwrócić uwagę?
- uszczegółowienie wybranej grupy docelowej projektu
- sposoby rekrutacji w zależności od grupy i obszaru
4) Działania - czyli co chcemy zrobić?
- opis poszczególnych działań merytorycznych w ramach projektu
- opis działań zarządczych - zarządzanie projektem, monitoring, ewaluacja, promocja, rozliczanie finansowe.
5) Rezultaty - jak wyciągnąć więcej punktów?
- rezultaty twarde, miękkie i produkty - kluczowe różnice
- określenie poszczególnych rezultatów
- definiowanie wskaźników
- określenie źródeł weryfikacji poszczególnych wskaźników
- opis systemu monitoringu
- opis ryzyka i zarządzanie nim
6) Opracowanie harmonogramu projektu
- sporządzanie listy działań głównych
- tworzenie mapy czynności - etapy w ramach działań głównych
- sporządzenie wykresu Gantta
7) Opracowanie budżetu projektu - ciąć, czy nie ciąć?
- identyfikacja kosztów kwalifikowanych
- wprowadzenie podziału kosztów na bezpośrednie i pośrednie
- tworzenie metodologii obliczania kosztów pośrednich
- optymalizacja kosztów pod kątem oceny przez Komisję Oceny Projektów
8) Niezbędne załączniki i inne dokumenty formalne jako integralna część dokumentacji projektu
 

Poleć szkolenie znajomemu