Mamy 8503 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Kołodziejczyk
tel.: 71-353 52 51
email: prolearning@prolearning.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Skuteczne zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE2 v2009
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Dzień 1
Moduł 1 Czym jest projekt wg metodyki PRINCE2?
Model procesowy PRINCE2
Środowisko projektowe

Ćwiczenia:
• Quiz – list projektów
Moduł 2 Ogólne omówienie Schematów i Technik PRINCE2
Dokumentacja projektowa wg PRINCE2
Organizacja
• Struktura organizacyjna projektu
• Role projektowe

Ćwiczenia:
• Sortowanie szablonów dokumentów
Moduł 3 Proces: Przygotowanie Projektu
• Omówienie procesu
• Dokumentacja
Proces: Strategiczne Zarządzanie Projektem
• Omówienie procesu
• Dokumentacja

Ćwiczenia:
• Przygotowanie Dokumentu Szkicu Projektu
Moduł 4 Proces: Sterowanie Etapem
• Omówienie procesu
• Dokumentacja
Proces: Inicjowanie Projektu
• Omówienie procesu
• Dokumentacja

Ćwiczenia:
• Projektowanie Dokumentu Inicjującego Projekt
Dzień 2
Moduł 1 Uzasadnienie Biznesowe
• CashFLow
• Okres Zwrotu
• Zdyskontowany CashFlow
• Wskaźniki: NPV, ROI, IRR

Ćwiczenia:
• Przygotowanie uzasadnienia biznesowego
Moduł 2 Technika: Planowanie zorientowane na produkt
• Analiza planowania produktowego
• Struktura Podziału Produktów (SPP)
• Diagram Następstwa produktu (DNP)
• Opisy produktów

Ćwiczenia:
• Przygotowanie SPP i DNP
Moduł 3 Proces: Planowanie projektu
• Omówienie procesu
• Dokumentacja
• Techniki szacowania
• Szacowanie metodą PERT
• Wykres Gantta
• Wykres kamieni milowych

Ćwiczenia:
• Budowa Harmonogramu projektu
Moduł 4 Proces: Zarządzanie Dostarczeniem Produktu
• Omówienie procesu
• Dokumentacja
Proces: Zarządzanie Zakresem Etapu
• Omówienie procesu
• Dokumentacja

Ćwiczenia:
• Określanie zadań Kierownika Projektu
• Określanie zadań Przewodniczącego KS
Dzień 3
Moduł 1 Ryzyko
• Identyfikacja ryzyka
• Analiza Ryzyka
• Reakcje na ryzyko

Ćwiczenia:
• Analiza ryzyka przykładowego projektu
Moduł 2 Jakość
• Quality Assurance i Quality Kontrol
• Techniki Zarządzania Jakością
Konfiguracja
• Obiekty konfiguracji
• Rola bibliotekarza

Ćwiczenia:
• Definiowanie wymagań jakości
Moduł 3 Zarządzanie zmianami
Zarządzanie komunikacją
• Planowanie komunikacji
• Komunikacja formalna i nieformalna

Ćwiczenia:
• Tworzenie Planu Komunikacji
Moduł 4 PM jako przywódca
• Style zarządzania
• Podstawowe zagadnienia z zakresu motywacji
• Delegowanie zadań
Projekt jako konflikt
Podstawy negocjacji
Zamykanie projektu
Lessons learned

Ćwiczenia:
• Podsumowanie
 

Poleć szkolenie znajomemu