Mamy 8475 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 6 szkoleń.

Szkolenie: FMEA

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: 022 374 31 31
email: biuro@tql.pl
www.tql.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: FMEA - analiza przyczyn i skutków niezgodności - metodologia prac nad jakością, warsztaty praktyczne
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Praca nad jakością oferowanych produktów, bądź usług opiera się w znacznej mierze na umiejętności obserwowania tego, co dzieje się wewnątrz firmy. Wszelkie niezgodności, jakie pojawiają się mają przyczynę w nieskuteczności procesów wewnętrznych organizacji. Konsekwencje, jakie w efekcie niezgodności mogą zaistnieć, mogą mieć poważne i kosztowne skutki. Organizacja, która nauczy się obserwować niezgodności, które wystąpiły, nauczy się eliminować ich przyczyny. Dzięki takiemu podejściu ryzyko ponownego wystąpienia tej samej niezgodności minimalizuje się, a ilość różnego rodzaju negatywnych sytuacji spada. Pamiętać należy, że 20 procent przyczyn powoduje 80 procent trudności, z którymi w życiu zawodowym borykamy się każdego dnia. Eliminacja tych przyczyn jest możliwa i wiąże się głównie ze zmianą postrzegania wewnętrznych procesów. Organizacja, która nauczyła się stosować analizę FMEA, to "Organizacja Ucząca się". Oznacza to, że stale uzyskuje nowe informacje i wskazówki od klientów, z
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, doktorant w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych. Odpowiadał za jakość w jednej ze spółek giełdowych o profilu produkcyjnym.
Był dyrektorem operacyjnym w spółce produkcyjnej, odpowiedzialnym za optymalizację i doskonalenie procesów produkcyjnych.
Konsultował wiele organizacji w zakresie jakości systemów zarządzania, podnoszenia ich efektywności i skuteczności.
Wielkość grupy: 10
Program: I. Wprowadzenie do FMEA

1. FMEA -Failure Mode Effects Analysis. Analiza Potencjalnych Błędów i Efektów.

DFMEA Design Failure Mode Effects Analysis - Analiza Potencjalnych Błędów i Efektów Konstrukcyjnych (projektowych)
PFMEA Process Failure Mode Effects Analysis - Analiza Potencjalnych Błędów i Efektów Procesowych
Nowocześnie zarządzana organizacja to organizacja zarządzana przez procesy. Umiejętność sterowania procesami i doskonalenia ich efektywności, bądź zapewnienie skuteczności to jeden z najtrudniejszych obszarów zarządzania. Narzędzie jakim jest FMEA umożliwia wnikliwą analizę procesów składających się na system zarządzania i podniesienie ich efektywności. Efektywność procesów w prostej linii prowadzi do poziomu rentowności firmy. Powszechnie spotykana efektywność procesów, zapewnia rentowność na poziomie 60 – 70 % możliwości firmy. Oznacza to marnotrawstwo nawet na poziomie 40 %. Wiele firm goni za pozornymi oszczędnościami nie zauważając, że co 4 złotówka, którą codziennie udaje się wypracować, jest marnotrawiona w wyniku nieefektywnej, bądź nawet nieskutecznej organizacji procesów, ich złej koordynacji, bądź złego zbalansowania systemu zarządzania. Świadome tego organizacje dążą do doskonalenia. Umiejętność prowadzenia analiz FMEA to umiejętność wybierania priorytetów w procesach doskonalenia i efektywne wykorzystanie zasobów.


II. Podstawowe techniki wspomagające

Podstawowe zasady współpracy w grupie
Diagramy przyczynowo – skutkowe
Mapowanie procesu jako zapis sprzyjający analizie
Techniki wspomagające analizę FMEA stanowią wielokrotnie i jej skuteczności. Podkreślić należy, że FMEA to proces uczenia się organizacji dzięki wyciąganiu wniosków z codziennych zdarzeń biznesowych, jakie zachodzą w organizacji oraz jej otoczeniu. Istotne staje się zatem umiejętne wdrożenie technik usprawniających przepływ informacji pomiędzy członkami organizacji, którzy posiadają wielokrotnie zupełnie różną wiedzę i doświadczenia zawodowe – bardzo cenne dla organizacji, ale ze względu na „specyfikę działową” tej wiedzy, umiejętność jej przekazywania sobie nawzajem jest istotna i stanowi jedno z podstawowych zagadnień sukcesu wdrożenia analizy FMEA w organizacji.

Dzień II

III. Risk Priority Number

Wprowadzenie do problematyki zarządzania ryzykiem biznesowym w kontekście FMEA
Podstawowe zasady stosowania
Identyfikacja kluczowych czynników niezgodności
Identyfikacja kluczowych czynników wpływających na występowanie niezgodności w odniesieniu do produktów, procesów czy świadczonych usług może mieć decydujące znaczenie w odniesieniu do racjonalnego podejmowania działań i inicjatyw sprzyjających doskonaleniu. Wykorzystanie techniki Risk Priority Number służy identyfikacji kluczowych i pierwotnych źródeł negatywnych sytuacji, jakie zaobserwowano w organizacji.

IV. Praca zespołowa i kultura współpracy we wdrażaniu i stosowaniu analizy FMEA

Efekt synergii, czyli współpraca zespołów o różnych kompetencjach
Podstawowe zasady stosowania – nie szukamy winnego, a przyczyny błędu
Kultura organizacyjna skierowana na współpracę i doskonalenie
Wdrożenie każdej filozofii zarządzania opiera się o krytyczny czynnik, jakim są ludzie tworzący organizację. Okazuje się, że nie mniej ważne niż nowoczesne narzędzia zarządzania, stają się umiejętności i chęci stosowania ich. Właściwe wdrożenie w organizacji nowoczesnych rozwiązań, pozytywne „zarażenie” pracowników i przekonanie, że sukces organizacji przekuje się na ich sukces – jest jednym z krytycznych czynników powodzenia w doskonaleniu organizacji przy wykorzystaniu FMEA. Analiza ta pozwala eliminować sytuacje konfliktowe w organizacji, ponieważ skierowana jest na poszukiwanie pozytywnych rozwiązań i eliminację przyczyn negatywnych zdarzeń, a nie na szukanie winnych, czego pracownicy wielokrotnie doświadczają w organizacjach nie stosujących FMEA w swoim modelu zarządzania biznesem.

Metodyka
Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
Szkolenie ma charakter autorski i zostało opracowane w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania i wdrażaniu analizy FMEA. Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów, jakie przynieśli na salę szkoleniową razem z sobą.

Wymagania: Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania. Wdrożenie analizy FMEA może być realizowane kompleksowo w organizacji, może także dotyczyć wybranych komórek organizacyjnych czy procesów. Analiza stanowi innowacyjne i skuteczne narzędzie eliminacji zbędnych kosztów, podnoszenia skuteczności zarządzania, eliminacji konfliktów w zespołach.
 

Poleć szkolenie znajomemu