Mamy 8515 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Ochrona danych osobowych w podmiotach oświatowych

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Istota i praktyka ochrony danych osobowych i ich legalnego przetwarzania w podmiotach oświatowych
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Wykłady
Opis: Usystematyzowanie koniecznych działań w szkole w celu zapewnienia ochrony danych osobowych uczniów i nauczycieli oraz innych pracowników szkoły w aspekcie pracy i zawodu nauczyciela.

7 marca 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych uchwalona przez Sejm 29 października 2010 r. Zgodnie z nowymi przepisami GIODO, jako organ egzekucyjny, będzie mógł nakładać grzywnę w związku z naruszeniami prawa ochrony danych osobowych. Kary mogą wynosić aż do 200 tys. zł.

2 lutego 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak wystąpił do kuratorów oświaty w sprawie uwrażliwienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych na obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w podmiotach prawa oświatowego.

05 lipca 2011 (Dz. U. z 2011 r., Nr 139, poz. 814) została ogłoszona nowa ustawa o systemie informacji oświatowej (SIO – wchodzi w życie 30 kwietnia 2012). Ustawa zmienia strukturę, organizację oraz zasady działania SIO: dominującą czynnością stanie się konieczność gromadzenia danych jednostkowych (danych osobowych o uczniach i nauczycielach), z czym wiążą się dodatkowe działania organizacyjne dotyczące bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych.

Podstawowe problemy, które zostaną szczegółowo wyjaśnione w czasie szkolenia:
1) przetwarza się dane osób (uczniów, nauczycieli) – …a kiedy, jak, dlaczego i na jakiej podstawie dane osób stają się danymi osobowymi?
2) co to znaczy „chronić dane osobowe uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły?
3) kto i w jakim zakresie odpowiada za błędy związane z przetwarzaniem, udostępnianiem i gromadzeniem danych osobowych?
4) co, kto, kiedy i jak ma czynić?
5) na czym polega konieczność ochrony danych osobowych w kontekście nowego SIO?

Cel szkolenia
• Czy we właściwy sposób są gromadzone i przetwarzane dane osobowe uczniów, nauczycieli, pracowników? Jak we właściwy sposób gromadzić i przetwarzać dane osobowe? Co to znaczy „właściwy”?
• Czy wdrożono odpowiednie procedury postępowania z danymi osobowymi – zgodne z przepisami i wytycznymi GIODO? Jak wdrożyć odpowiednie procedury? Co to znaczy „odpowiednie”?
• Jak poradzić sobie z niespodziewaną kontrolą inspektorów ochrony danych osobowych? Jakie posiadać i w jakim kontekście dokumenty na okoliczność takiej kontroli?
• Jak się przygotować do realizacji nowych zadań w związku z nowym SIO w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych?
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie poprowadzi absolwent Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Fizyka i Informatyka) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Studia Podyplomowe, Systemy Mikrokomputerowe w Zarządzaniu), doświadczony trener, posiadający certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi. Prowadzi szkolenia między innymi na zlecenie Ministerstwa Finansów, służb celnych, sądów okręgowych i rejonowych, Podmiotów Lasów Państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Program: Informacja o szkoleniu
Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl.

Program szkolenia
1. Usystematyzowanie zagadnień prawnych (prawo ochrony danych osobowych dotyczy także podmiotów oświatowych)
a) Konstytucja RP, ustawa o ochronie danych osobowych i akty wykonawcze, prawo UE i międzynarodowe; zakresy stosowania, definicje, wybór zagadnień istotnych dla praktyki ochrony danych osobowych.
• Zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych w działalności podmiotów oświatowych
- Usystematyzowanie zagadnień prawnych (zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy, pojęcie danych osobowych, rodzaje danych osobowych)
• Ochrona danych osobowych w perspektywie ustawy o systemie oświaty
- Standardy europejskie, zastosowania prawa konstytucyjnego, administracyjnego i cywilnego, tajemnica zawodowa
• Ochrona danych osobowych w perspektywie ustawy o systemie informacji oświatowej
• Ochrona danych osobowych a inne wybrane akty prawa oświatowego
2. Obowiązki i prawa administratora danych (kierujący podmiotem oświatowym jest administratorem danych osobowych i ciążą na nim prawem określone obowiązki)
a) Prawa osoby, której dotyczą dane, zabezpieczanie zbiorów danych osobowych, rejestracja zbiorów danych osobowych; odpowiedzialność karna, GIODO, zakresy uprawnień;
• Prawa uczestnika realizacji zadań oświatowych w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych
- Prawa dotyczące ucznia, nauczyciela, pracownika podmiotu oświatowego
• Udostępnianie danych osobowych
- Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom, przekazywanie danych innym podmiotom
3. Praktyka kompletowania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w podmiotach oświatowych i działania kontrolne (koniecznym jest zgromadzenie i administrowanie pakietem dokumentów wskazanych w przepisach prawa)
a) Jak wypełnić wniosek o wpisanie zbioru do rejestru i jak skompletować pozostałe dane i dokumenty? Jak wypełnić wniosek o udostępnienie zbiorów? Przegląd wzorów pism dotyczących przetwarzania ochrony danych osobowych. Dokumentacja: instrukcje, spisy, procedury. Jak przygotować się do kontroli inspektora ochrony danych osobowych?
4. Organizacja przetwarzania i ochrony danych osobowych w podmiotach oświatowych (praktyczne wskazówki i rozwiązania)
a) Administrator bezpieczeństwa informacji. Jak zapewnić organizacyjny aspekt zabezpieczania danych? (polityka bezpieczeństwa, szkolenia, instrukcje, zasady dostępu do danych itp.). Jak zabezpieczyć urządzenia i systemy gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Aspekty prawne działań organizacyjnych.
5. Ochrona danych osobowych w aspekcie udostępniania informacji publicznej (jak się ma udostępnianie danych w trybie BIP przez podmiot oświatowy do ochrony danych osobowych?)
6. Wybór przypadków i orzecznictwo
 

Poleć szkolenie znajomemu