Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Elektroniczne załatwianie spraw

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Profil potwierdzony ePUAP
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Zgodnie z przepisami prawa, od 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej).
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie poprowadzi absolwent Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Fizyka i Informatyka) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Studia Podyplomowe, Systemy Mikrokomputerowe w Zarządzaniu), doświadczony trener, posiadający certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi. Prowadzi szkolenia między innymi na zlecenie Ministerstwa Finansów, służb celnych, sądów okręgowych i rejonowych, Podmiotów Lasów Państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Program: Informacja o szkoleniu
Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail:ewa.kaszynska@adept.info.pl.

Program szkolenia
1.Zakres zmian – nowe obowiązki dla podmiotów publicznych skutkiem wchodzenia w życie nowych przepisów.
2.Zmienione zasady funkcjonowania elektronicznej skrzynki podawczej – jak funkcjonuje, jak będzie musiała funkcjonować?
3.Dokument elektroniczny – czym jest z perspektywy sporządzenia, wniesienia, obiegu i doręczenia z koniecznością opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem; czym będzie po wejściu w życie nowych przepisów wykonawczych skutkiem zmiany ustawy o informatyzacji i zmian w KPA (zaufany profil ePUAP)?
4.Struktura, formularze, wzory, XML, XSD, XSL i (skomplikowany) sposób sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych (różne unormowania w aspekcie wnoszenia i doręczania).
5.Wzór pisma ogólnego mający zastosowanie w przypadku, gdy przepisy prawa nie wskazują kto ma określić wzór określonego pisma lub podmiot wskazany prawem nie wywiązał się z tego obowiązku.
6.Doręczanie dokumentów elektronicznych bezpośrednio na elektroniczną skrzynkę podawczą bez konieczności korzystania z umieszczonego w Internecie formularza.
7.Konieczność zapewnienia wizualizacji pism przeznaczonych do przeczytania przez osobę fizyczną na komputerze niepodłączonym do Internetu.
8.Urzędowe poświadczenie odbioru – jako element doręczania i wnoszenia?
9.Wnoszenie i doręczanie w szerszym kontekście dokonywania tych czynności za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
10.Problem doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym z koniecznością podjęcia decyzji w formie pisemnej / z koniecznością podjęcia decyzji w formie elektronicznej.
11.Problematyka istnienia formy elektronicznej pisma (przy jego sporządzaniu, wnoszeniu i doręczaniu) z datą pewną (znakowanie czasem dokumentów w formie elektronicznej w postępowaniu administracyjnym).
12.Nowy (e-)model procedury administracyjnej; szczególny przypadek – wnoszenie (złożenie – złożenie a wnoszenie) wniosku o wpis do CEIDG.
13.Zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP.
14.Warunki składania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
 

Poleć szkolenie znajomemu