Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Metody Redukcji Kosztów Zaopatrzenia

Kategoria: TRANSPORT I LOGISTYKA / Logistyka

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Jolanta Pilarczyk
tel.: +4832 2812852
email: szkolenia@synteza.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Metody Redukcji Kosztów Zaopatrzenia
Kategoria: TRANSPORT I LOGISTYKA / Logistyka
Metodyka: Case studies
Opis: Szkolenie ma charakter warsztatów, jest prowadzone metodami aktywizującymi przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych. Wybrane elementy szkolenia są ilustrowane przykładami do samodzielnego rozwiązania. Pierwszy dzień szkolenia kończy się grupową grą symulacyjną weryfikującą zasadność przyjętej strategii zakupów oraz utrzymania zapasu.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Marek Kasperek - doktor zarządzania, specjalista w zakresie systemów logistycznych, zakupów oraz organizacji zespołów projektowych. Pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej AE w Katowicach. Kierownik studiów i wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzanie projektem Europejskim oraz Zarządzanie Projektem realizowanych w ramach Kolegium Zarządzania AE, kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki.
Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w ramach programu TEMPUS. Autor wielu praktycznych opracowań z zakresu logistyki, redukcji kosztów oraz zarządzania projektem. Współpracownik GARR, MŚP, PTE oraz licznych firm szkoleniowych i konsultingowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus (1995-1998). Od 2000 Ekspert w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku lat prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe dla praktyków gospodarczych i przedstawicieli jednostek samorządowych. Autor ponad 90 artykułów 5 książek i współautor 3 poradników. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA
Wielkość grupy: 20
Program: 1. Rola zakupów w nowoczesnym przedsiębiorstwie
Miejsce zakupów w strukturze organizacyjnej firmy
Wpływ pozostałych sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa na zakupy
Organizacja działu zakupów
Koszty zakupu
Zasady sterowania łańcuchem dostaw

2. Polityka współpracy z dostawcą
Zasady konstrukcji długofalowej polityki zakupów
Kategoryzacja zakupów
Umowa dostawy, umowy ramowe
Strategie cenowe dostawców
Formalizacja zasad współpracy z dostawcą – klauzule INCOTERMS 2002

3. Organizacja procesu zakupu
Źródła informacji na potrzeby zakupu
System informacji na potrzeby zakupu, wykorzystanie Internetu w zakupie
Fazy procesu zakupu
Prognozowanie zapotrzebowania
Audyt i ocena dostawców
Kontrola realizacji umów dostawy

4. Magazynowanie
Lokalizacja magazynów
Organizacja magazynowania na potrzeby zakupu
Metody automatycznej identyfikacji towaru (kody EAN, PDF, itd.)
Zasady lokalizacji materiałów w magazynie
Ocena efektywności funkcjonowania magazynu – controlling magazynu

5. Zarządzanie zapasami i gospodarka materiałowa
Zapasy - ogólna charakterystyka
Wycena zapasów i koszty utrzymania zapasów
Zapasy, konflikty logistyczne
Koszty obsługi klienta wewnętrznego a poziom zapasów
Rola zapasów w przedsiębiorstwie
Klasyfikacja (kategoryzacja) funkcjonalna zapasów
Klasyfikacja (kategoryzacja) i redukcja zapasów metodą ABC
Alokacja zapasów w magazynie
Metody kontroli zapasów
Kontrola zapasów typu „pchania”
Określenie optymalnej partii zamówienia – EOQ
Planowanie potrzeb materiałowych - MRP
Just in Time

6. Transport na potrzeby zakupów
Kryteria wyboru środka transportu; wybór transportu swój - obcy
Kryteria wyboru i oceny dotychczasowego przewoźnika
Szacowanie kosztu transportu
Konsolidacja w transporcie

7. Minimalizacja ryzyka związanego z zakupem
Źródła ryzyka związanego z zakupami
Ryzyko związane z konstrukcja umów z dostawcą
Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni
Zasady postępowania z dużymi dostawcami
Wymagania: Pełen program: TUTAJ
 

Poleć szkolenie znajomemu