Mamy 9107 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 29 szkoleń.

Szkolenie: KIEROWANIE ZESPOŁEM [warsztaty]

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Kierowanie

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Jolanta Pilarczyk
tel.: 501 756465
email: jpilarczyk@synteza.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: KIEROWANIE ZESPOŁEM [warsztaty dla mistrzów/brygadzistów]
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Kierowanie
Metodyka: Symulacje i gry
Opis: Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi uczestników. Wykłady dostarczają niezbędnej wiedzy i są wprowadzeniem do ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy poprzez udziałw symulacjach, prezentacjach, pracach wykonywanych w grupach – mają możliwość wykorzystania wyników pracy zespołu, dzięki czemu następuje efekt uczenia się nowych zachowań i umiejętności.
Podczas zajęć uczestnicy mają okazję zastanowić się nad procesami zachodzącymi w trakcie pracy zespołowej; poznają, jakimi prawami rządzi się zespół; zdefiniują zalety i wady pracy zespołowej oraz zadania, jakie stawiane są przed liderem. Podczas warsztatów szeroko wykorzystywana jest wiedza i umiejętności uczestników, ich doświadczenie w danym zakresie. Trener stymuluje aktywność uczestników poprzez angażowanie ich w dyskusje, ćwiczenia w parach i podgrupach a także przy indywidualnych prezentacjach, również przy użyciu kamery video. Analiza filmu przyczynia się do lepszego zaobserwowania własnych reakcji i postaw.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: członek zespołu trenerskiego SYNTEZA z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń menedżerskich, motywowania w działaniu, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania czasem i treningów integracyjnych. Prowadzi zajęcia dla grup otwartych – uczestników z różnych firm i branż – jak również analizując potrzeby dostosowuje program i ćwiczenia dla grup zamkniętych – szkoleń typu „in company”.
Wielkość grupy: 14
Program: 1. EFEKTYWNY LIDER


Zdefiniowanie roli i kluczowych cech lidera zespołu
Trzy obszary, na których koncentruje się mistrz/brygadzista [jednostka, zespół, zadanie]
Przywództwo sytuacyjne – koncepcja Herseya i Blancharda

2. MOTYWOWANIE I WZBUDZANIE TWÓRCZEGO ZAANGAŻOWANIA


Zadowolenie i niezadowolenie z pracy- koncepcja Herzberga
Praktyczne kroki ku motywowaniu

3. PRACA W ZESPOLE – PODSTAWOWE ŹRÓDŁO ZASOBÓW


Cechy efektywnego zespołu w pracy
Cztery etapy tworzenia zespołu – proces spontaniczny
Sześć kroków skutecznego budowania zespołu – proces kontrolowany
Czynniki powodzenia zespołu zadaniowego, który odnosi sukcesy
Role zespołowe a współpraca w zespole

4. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PRZEZ ZESPÓŁ


Etapy rozwiązywania problemów – „szczęśliwa siódemka”
Przeszkody w efektywnym rozwiązywaniu problemów
Techniki pracy zespołowej
Efektywne narady

5. PODEJMOWANIE DECYZJI


Wyznaczanie i formułowanie celów – KWARC [ang. SMART]
Delegowanie zadań
Podejmowanie decyzji przez zespół
Odpowiedzialność członków zespołu

6. POROZUMIEWANIE SIĘ I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI


Zasady zrozumiałego mówienia
Narzędzia aktywnego słuchania
Informacja zwrotna – znaczenie i zasady
Informowanie zespołu

7. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW


Przyczyny konfliktów
Style reakcji na konflikt
Zasady rozwiązywania konfliktów
Konflikty w grupie

8. ASERTYWNOŚĆ I ZACHOWANIA ASERTYWNE


Wyrażanie i przyjmowanie krytyki
Wyrażanie pochwał
Umiejętne odmawianie, czyli obrona własnych granic i praw

9. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA


Przypomnienie najważniejszych zasad współpracy
Odpowiedzi na końcowe pytania uczestników/konsultacje indywidualne
Wymagania: Więcej informacji na: www.synteza.pl
 

Poleć szkolenie znajomemu