Mamy 9763 aktualnych szkoleń oraz 5245 firm szkoleniowych. Dziś dodano 13 szkoleń.

Szkolenie: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Jolanta Pilarczyk
tel.: 0501 756465
email: jpilarczyk@synteza.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Szkolenie prowadzone metodami aktywizującymi uczestników z przewagą ćwiczeń praktycznych, dostarczające także niezbędnej wiedzy teoretycznej w formie wykładowej. Definiując główne obszary trener kładzie nacisk na te, które wiążą się z ryzykiem, by uczestnikom uświadomić zagrożenia i wskazać sposoby ich eliminowania. Na bazie przygotowanych ćwiczeń i symulacji tworzenia zespołu projektowego, uczestnicy podejmują wyzwania i szukają innowacyjnych rozwiązań.

W trakcie zajęć prowadzone są dyskusje pod kierunkiem trenera, które mają na celu wymianę doświadczeń między uczestnikami szkolenia, usystematyzowanie ich wiedzy i rozwinięcie umiejętności w zakresie zarządzania projektami.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Ewa WOSZ - członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA, socjolog, uczestnik seminariów doktoranckich (Uniwersytet Śląski w Katowicach); studia podyplomowe: Zarządzanie projektem europejskim (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), praktyk, m.in. koordynator międzynarodowej współpracy w ramach trójkąta weimarskiego (Francja - IRTS Dunkierka, Niemcy – RWL Bochum, Polska – SPPSS Katowice), poświęconej pracy socjalnej. Prowadzi zajęcia z metodologii projektowania; koordynowała projekt w ramach działania 2.2 ZPORR; opracowała i wdrażała projekty edukacyjne w ramach programu Leonardo da Vinci; doradza w zakresie aplikowania o fundusze strukturalne.
Wielkość grupy: 14
Program: 1. Korzyści płynące z zarządzania projektami a trud projektowania

Cechy a powodzenie projektu – wybrane czynniki
Złote zasady projektowania
Podstawowe pytania zadawane podczas wstępnego przygotowania
Kluczowe fazy realizacji projektu (planowanie, prace wstępne, realizacja, zakończenie)

2. Jak rozpoznać pułapki w planowaniu projektu – uwaga skierowana na ryzyko

Identyfikacja rzeczywistego problemu – drzewo problemowe
Konstruowanie celów projektu zgodnie z metoda SMART
Diagnozowanie obszarów ryzyka i sposoby ich eliminowania
Algorytm planowania projektu – etapy

3. Harmonogram – niezbędnik czynności projektowych


Podstawowe kroki tworzenia harmonogramu – główne zasady
Metoda ścieżki krytycznej – CPM
Kontrola projektu z metodą PERT
Wykresy słupkowe na przykładzie wykresu Gantt’a
Analiza porównawcza systemów harmonogramowania

4. Twórczy zespół projektowy - podstawą skutecznego działania projektowego

Cykl życia zespołu i rola kierownika projektu
6 kroków skutecznego budowania zespołu
Cechy efektywnego zespołu czyli właściwy podział zadań z uwzględnieniem profili członków zespołu (role zespołowe i organizacja pracy)
Narady projektowe – przebieg i właściwe postawy

5. Zarządzanie, motywowanie i wzbudzanie twórczego zaangażowania zespołu projektowego

Psychologiczne podstawy motywowania pracowników (teoria potrzeb Maslowa, koncepcja Herzberga, teoria wzmocnień Skinder”a)
Przejrzyste przywództwo – wizja, komunikacja, zaufanie
Dzielenie się obowiązkami - delegowanie zadań zgodnie z metoda ABC
Skuteczny monitoring projektu
Wymagania: Uzgodnienie terminu z Biurem Obsługi Klienta
tel: 32 2816231
 

Poleć szkolenie znajomemu