Mamy 8503 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: SZKOLENIE MIĘDZYKULTUROWE

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Gojdź
tel.: +48 61 827 94 28
email: Agnieszka.Gojdz@wifi-pl.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: SZKOLENIE MIĘDZYKULTUROWE
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Globalizacja wymaga dziś coraz lepszych umiejętności komunikowania się z kolegami w pracy, klientami czy partnerami biznesowymi z różnych państw i kultur. Znajomość języków obcych jest istotna ale nie wystarczy już do dobrej komunikacji. Szkolenia międzykulturowe są nieocenionym źródłem praktycznych informacji zwłaszcza do współpracy z zagranicznymi partnerami biznesowymi. Konieczne jest zrozumienie kultury, mentalności, zasad panujących w społeczeństwie oraz tradycji danego narodu.
Biorąc pod uwagę te fakty WIFI Polska proponuje udział w szkoleniu międzykulturowym.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 12
Program: Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Komunikacja międzykulturowa - wprowadzenie:
- struktura własnego systemu kulturowego
- obraz samego siebie, postrzeganie drugiej osoby
- kultura - język - komunikacja ( dynamika interakcji międzykulturowych )
- eksponowanie kultury poprzez język
-problemy w spotkaniach międzykulturowych
- stereotypy kulturowe i ich odzwierciedlenie w pracy zespołowej
- techniki międzykulturowego obcowania, redukowanie potencjalnych konfliktów

Komunikacja międzykulturowa w ujęciu zjawiska globalizacji:
- wymiary różnic kulturowych
- klasyfikacja kulturowa państw i grupy krajów
- marketing międzykulturowy
- międzynarodowe kultury komunikacyjne
- style komunikacyjne w aspekcie zarządzczym
- synergia we współpracy i komunikacji
- systemy i standardy współpracy
firma jako miejsce wymiany doświadczeń międzykulturowych
- trening międzykulturowy - przezwyciężanie granic kulturowych.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik wie jak wygląda system pracy człowieka z uwzględnieniem pochodzenia kulturowego, potrafi skutecznie porozumiewać się mimo różnic kulturowych,, zna strukturę systemów kulturowych występujących w ramach firmy, w której pracuje. Ponadto umie dostrzegać wymiar problemów i redukować potencjalne konflikty, jest w stanie pokonać stereotypy kulturowe oraz potrafi współpracować na poszczególnych szczeblach zarządzania w firmie.

Uczestnicy otrzymują austriacki dokument o ukończeniu szkolenia, wydany przez WIFI Austria oraz jego polskie tłumaczenie.
W tym przypadku jest to Zaświadczenie.

Wymagania: Szkolenie dwudniowe prowadzone jest w oparciu o materiały szkoleniowe na licencji WIFI Austria, które są tłumaczeniem oryginalnych materiałów austriackich. Zawierają część teoretyczną z prezentacją przykładów praktycznych oraz część przeznaczoną na ćwiczenia podczas zajęć. Forma ta umożliwia nie tylko efektywne prowadzenie szkolenia, jest przede wszystkim doskonałą pomocą w opanowaniu poruszanych zagadnień po zakończeniu szkolenia.

 

Poleć szkolenie znajomemu