Mamy 9226 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 5 szkoleń.

Szkolenie: REKLAMACJE W BUDOWNICTWIE - ASPEKTY PRAWNE

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Daniel Bogusz
tel.: 022 877 38 43
email: firma@bonavigator.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: REKLAMACJE W BUDOWNICTWIE - ASPEKTY PRAWNE
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Szkolenie Reklamacje w Budownictwie - Aspekty Prawne. Na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia budowlanego mogą zaistnieć sytuacje, które określamy wspólnym mianem reklamacji.
Dlatego też tak ważne jest, aby posiadać wiedzę prawną pozwalającą ocenić i rozpatrzyć reklamację w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
Szkolenie to przygotowaliśmy z myślą o firmach i osobach działających na szeroko rozumianym rynku budowlanym.
Szkolenie jest przeznaczone dla osób nieposiadających wykształcenia prawniczego, które jednak w swojej pracy muszą wykazać się znajomością polskiego prawodawstwa.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: TOMASZ LENART -

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa gospodarczego (zagadnienia dotyczące kontroli podatkowej i skarbowej, prawo pracy, umowy handlowe w obrocie gospodarczym, fuzje i podziały spółek, windykacja należności, proces reklamacji).

Aktualnie na stałe współpracuje jako samodzielny prawnik z Kancelaria Prawną Frączyk&Frączyk z siedzibą w Krakowie.

Przez ponad trzy lata pracował jako Prawnik Działu Prawnego w Krakowskiej Fabryce Armatur SA (KFA SA) gdzie był odpowiedzialny za obsługę prawną firmy, a w szczególności reprezentowanie firmy jako pełnomocnik procesowy, opracowywanie projektów umów, opiniowanie ich pod względem formalno-prawnym oraz udział w negocjacjach dotyczących treści zawieranych umów przez Spółkę.

Wcześniej związany z sektorem finansowym, pracował w działach prawnych Prosper Banku S.A. i Kredyt Banku S.A. gdzie zajmował się prawną obsługą windykacji.

W latach 1997 - 1999 związany z działami sprzedaży usług finansowych kilku firm m.in. BRE Banku S.A.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo ? Hutniczej w Krakowie.

Kontynuuje studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UJ.
Program: 1. PRZEPISY REGULUJĄCE PROCES REKLAMACJI W BUDOWNICTWIE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane o zagadnienia dotyczące podstawowych definicji w prawie budowlanym
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny - zagadnienia dotyczące rękojmi za wady oraz gwarancji w umowach: sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane oraz umowy o prace projektowe
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów o zagadnienia Dotyczące konsumentów
2. PODSTAWOWE REGULACJE USTAWY PRAWO BUDOWLANE
Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego o aspekty podstawowe
Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych o aspekty podstawowe
3. DZIAŁALNOŚĆ KOMÓRKI DS. REKLAMACJI W FIRMIE
Organizacja komórki ds. reklamacji
Odpowiedzialność komórki ds. reklamacji
Rodzaje reklamacji i ich definicje
Gwarancja
Organizacja i opis postępowania reklamacyjnego w firmie
Zasady działania serwisantów
4. ZAWIERANIE I REALIZACJA UMÓW W PROCESIE BUDOWLANYM
Zawieranie umów
* Strony umowy w procesie budowlanym
* Oferta i jej przyjęcie
* Aukcja
Przetarg
* Podstawy przetargu na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego
* Organizacja procesu przetargowego w firmie
* Komisja przetargowa: cele, zadania i odpowiedzialność
Rodzaje umów
* Umowa sprzedaży
* Umowa o roboty budowlane
* Umowa o dzieło
* Umowa o prace projektowe
5. STRONY ORAZ ICH POZYCJA W PROCESIE REKLAMACYJNYM
Reklamacje Przedsiębiorca - Przedsiębiorca
* Reklamacje Inwestor - Wykonawca
* Reklamacje Wykonawca - Podwykonawca
* Reklamacje Inwestor - Projektant
Reklamacje przedsiębiorca - konsument
* Prawa i obowiązki stron
Tryb zgłaszania reklamacji na gruncie:
* Umowy sprzedaży
* Umowy o roboty budowlane
* Umowy o dzieło
* Umowy o prace projektowe
6. POZYCJA RZECZNIKA KONSUMENTÓW (RK) W PROCESIE REKLAMACYJNYM
Prawa i obowiązki RK
Tryb postępowania przed RK
7. POSTĘPOWANIE POLUBOWNE W ZAKRESIE REKLAMACJI (ARBITRAŻ)
Postępowanie polubowne
Ugoda i jej warunki
Sądownictwo polubowne działające przy Inspekcji Handlowej
8. POSTĘPOWANIE SĄDOWE W ZAKRESIE REKLAMACJI
9. ZAWIERANIE UMÓW o NIEDOZWOLONE KLAUZULE UMOWNE
 

Poleć szkolenie znajomemu