Mamy 8391 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: WINDYKACJA NALEŻNOŚCI BANKOWYCH - ASPEKTY PRAWNE

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Windykcja

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Daniel Bogusz
tel.: 022 877 38 43
email: firma@bonavigator.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: WINDYKACJA NALEŻNOŚCI BANKOWYCH - ASPEKTY PRAWNE
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Windykcja
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Szkolenie Windykacja Należności Bankowych - Aspekty Prawne. Banki i instytucje finansowe coraz częściej zmagają się z problemem niewypłacalnych dłużników. "Miękka windykacja" oparta o monitoring płatności i działania własnych bądź zewnętrznych windykatorów nie zawsze okazuje się skuteczna. W takiej sytuacji bank jest zmuszony sięgnąć do obowiązującego prawodawstwa.

W jaki sposób pracownicy działów windykacji banku mogą przeprowadzić zgodnie z polskim prawem procedurę windykacyjną - o tym dowiecie się Państwo w trakcie szkolenia.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników banków i instytucji finansowych (np. SKOK-i), którzy są odpowiedzialni za postępowania windykacyjne. Na szkolenie zapraszamy osoby nieposiadające wykształcenia prawniczego, szkolenie będzie prowadzone w przyjaznej formule "Prawo dla Nieprawników"
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: TOMASZ LENART -

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa gospodarczego (zagadnienia dotyczące kontroli podatkowej i skarbowej, prawo pracy, umowy handlowe w obrocie gospodarczym, fuzje i podziały spółek, windykacja należności, proces reklamacji).

Aktualnie na stałe współpracuje jako samodzielny prawnik z Kancelaria Prawną Frączyk&Frączyk z siedzibą w Krakowie.

Przez ponad trzy lata pracował jako Prawnik Działu Prawnego w Krakowskiej Fabryce Armatur SA (KFA SA) gdzie był odpowiedzialny za obsługę prawną firmy, a w szczególności reprezentowanie firmy jako pełnomocnik procesowy, opracowywanie projektów umów, opiniowanie ich pod względem formalno-prawnym oraz udział w negocjacjach dotyczących treści zawieranych umów przez Spółkę.
Program: 1. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - POJĘCIA PODSTAWOWE.
Prowadzenie akt windykacyjnych w Banku.
Instrukcja windykacyjna w Banku.
Procedury bankowe w zakresie windykacji.
2. ZAGADNIENIA CYWILNE ZWIĄZANE Z WINDYKACJĄ.
Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.
Względna bezskuteczność umowy.
3. ZABEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI BANKOWYCH.
Weksel.
Poręczenie.
Przelew wierzytelności.
Hipoteka.
4. CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.
Windykacja przed sądowa.
Postępowanie w przypadku stwierdzenia opóźnienia w zapłacie.
Pierwszy kontakt z dłużnikiem.
Negocjacje w zakresie spłaty długu.
5. POWÓDZTWA I JEGO RODZAJE.
Postępowanie w sprawach gospodarczych.
Postępowanie nakazowe i upominawcze.
Postępowanie uproszczone.
6. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE.
Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych.
Inne wypadki zabezpieczenia.
7. TYTUŁ EGZEKUCYJNY I KLAUZULA WYKONALNOŚCI.
8. BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY.
9. EGZEKUCJA SĄDOWA.
Wniosek o wszczęcie egzekucji.
Zawieszenie postępowania egzekucyjnego.
Wstrzymanie czynności egzekucyjnych.
Umorzenie postępowania egzekucyjnego.
Ograniczenia egzekucji.
10. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.
Egzekucja z ruchomości.
Egzekucja z innych wierzytelności.
Egzekucja z innych praw majątkowych.
Egzekucja z nieruchomości.
Uproszczona egzekucja z nieruchomości.
Egzekucja z rachunków bankowych.
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę.
Egzekucja przez zarząd przymusowy.
Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.
Wyjawienie majątku.
11. PRAWA I OBOWIĄZKI WIERZYCIELA.
Kontrola przebiegu egzekucji.
Skarga na czynności komornika.
Omówienie najistotniejszych zmian z punktu widzenia Banku w zakresie ustawy o komornikach sadowych i egzekucji.
12. POWÓDZTWA PRZECIWEGZEKUCYJNE DŁUŻNIKA.
Powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.
Powództwo o zwolnienie spod egzekucji zajętego przedmiotu.
13. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ.
 

Poleć szkolenie znajomemu