Mamy 8385 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie dla kobiet liderów

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Przywództwo

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Daniel Bogusz
tel.: 022 877 38 43
email: firma@bonavigator.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Coaching w zarządzaniu. Szkolenie dla kobiet liderów
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Przywództwo
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Program szkolenia Coaching w zarządzaniu - szkolenie dla kobiet liderów został przygotowany wyłącznie i specjalnie dla kobiet menadżerek, Pań prowadzących firmy.

Coaching jest idealnym narzędziem do pracy z podwładnymi, zwłaszcza jeżeli metody i techniki coachingu stosują kobiety. Umiejętnie stosując coaching kobieta szef wydobędzie ze swoich pracowników wszystkie silne strony, które decydują o ich potencjale i możliwościach rozwoju.

Kobieta coach poszerzy silne strony i potencjał podwładnych o nowe dla nich aspekty doprowadzając tym samym do zamierzonej poprawy funkcjonowania pracowników.

Dla obu stron coachingu jego rezultatem jest większa satysfakcja w różnych dziedzinach swojego życia (prywatnego i zawodowego), realizacja celów, optymalizacja działań, podejmowanie bardziej świadomych decyzji, pełniejsze korzystanie z naturalnych zdolności.

Naszym celem szkolenia "Coaching w zarządzaniu. Szkolenie dla kobiet" jest wzmocnienie poczucia pewności siebie uczestniczek szkolenia oraz
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: MAGDALENA NOWAKOWSKA -

Trener, coach, filolog. Specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych programów coachingowych, szkoleniowych oraz warsztatów w biznesie oraz rozwoju osobistym z zastosowaniem najnowszych rozwiązań w dziedzinie uczenia się dorosłych i kształtowania ludzkich zachowań.

Jej domeną są następujące obszary kompetencji: life coaching, kinezjologia edukacyjna w biznesie i rozwoju osobistym, inteligencja emocjonalna, motywowanie, inteligencja duchowa, przywództwo, tworzenie efektywnego zespołu, rekrutacja, wielorakie inteligencje, zarządzanie energią jednostek i organizacji, treningi antystresowe, wielorakie inteligencje w zarządzaniu kreatywnością i innowacją, asertywność.

Absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe (program INSETT) w British Council uzyskując tytuł trenera - edukatora. Wykładowca metodyki, historii literatury anglosaskiej i języka praktycznego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych. Autorka podręczników i programów nauczania.
Program: 1. KOBIETA LIDER W BIZNESIE W ROLI COACHA
Cechy kobiety lidera i coacha - tworzenie wizji siebie
Kim jestem jako lider i coach? - role kobiety lidera i coacha
Adekwatne działania i zarządzanie czasem w budowaniu tożsamości lidera i coacha
Rola skutecznego planowania w budowaniu swojej tożsamości jako lidera i coacha w organizacji
Wartości i przekonania lidera jako coacha - modelowanie przyszłości firmy
2. STUDIA PRZYPADKÓW W PRAKTYCE - TECHNIKI STOSOWANE W COACHINGU
Motywowanie poprzez coaching - technika: "Gdyby ... to"
Efektywna komunikacja - technika: "Analiza pola sił"
Rozwój umiejętności zarządzania czasem w pracy - model: "GROW w coachingu"
Doskonalenie umiejętności interpersonalnych - technika: "Mucha na ścianie"
Formułowanie celów krótkoterminowych - technika mapy myśli
3. DOSKONALENIE KOMPETENCJI POPRZEZ ZDOBYWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI - COACHING W PRAKTYCE
Technika "Lista umiejętności" w doskonaleniu kompetencji
Technika "Najlepszy na świecie" w umacnianiu i doskonaleniu kompetencji.
Technika "Drabina" w rozpoczynaniu sesji coachingowej na temat doskonalenia kompetencji
Technika "Wyłączonych zbiorów" w coachingu nastawionym na rozwój potencjału pracownika
4. ZASTOSOWANIE TECHNIK COACHINGOWYCH W MODELU SESJI COACHINGOWEJ
Model sesji coachingowej
Pytania w coachingu: rodzaje pytań, metafory w coachingu, zastosowanie krótkich historii
Przeprowadzenie krótkich sesji coachingowych przez uczestniczki szkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu