Mamy 9677 aktualnych szkoleń oraz 5236 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Autoprezentacja, czyli budowanie własnego wizerunku

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Autoprezentacja

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Sieg
tel.: 22 62 100 62
email: biuro@pracowniakompetencji.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Autoprezentacja, czyli budowanie własnego wizerunku
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Autoprezentacja
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Adresat szkolenia

Szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy chcą zbudować wiarygodny i profesjonalny wizerunek własnej osoby.


Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami stosowania komunikacji werbalnej i niewerbalnej, kreowaniem wizerunku managera i firmy oraz osobistego, budowaniem relacji z partnerami oraz współpracownikami. Uczestnicy szkolenia poznają również podstawy efektywnego określania, planowania oraz realizowania celów osobistych i zawodowych, panowania i kontroli nad emocjami, przeciwdziałania sytuacjom stresującym, a także aktywnego podchodzenia do podejmowanego wyzwania.

Forma szkolenia
Ćwiczenia zespołowe, indywidualne, dyskusje kierowane, własne metody treningowe, wykład, zajęcia warsztatowe.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 12
Program: * Zasady kreowania wizerunku jako pracownika, specjalisty, eksperta, managera.
- Cel i zasady kreowania wizerunku.
- Programowanie autoprezentacji do celów zawodowych i osobistych.
- Określenie swoich mocnych i słabych stron
- Pierwsze wrażenie a sukces.
- Dobór stylu do reprezentowanej firmy oraz temperamentu.
- Autoprezentacja, ale dla kogo? Odbiorca – audytorium – analiza słuchaczy?
- Najczęściej popełniane błędy podczas autoprezentacji.

* Wizerunek w Internecie a wizerunek Firmy
- Jak zbudować wizerunek w sieci.
- Dobór miejsca w Internecie.
- Dobór treści do temperamentu i kariery zawodowej.
- Dobór zdjęć, filmów, multiprezentacji.

* Autoprezentacja a spotkania biznesowe, prezentacje, narady, konferencje i eventy.
- Przygotowanie się do wystąpień i narad.
- Sztuka komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas wystąpień i narad.
- Przemawianie, techniki prezentacji i autoprezentacji.
- Analiza i przygotowanie przestrzeni wystąpienia.
- Badanie potrzeb, oczekiwań i możliwości audytorium – dobór technik.

* Komunikacja werbalna – siła słowa – siła przekonywania.
- Elementy werbalne w autoprezentacji.
- Ustalenie, jakim jestem rozmówcą i jak postrzegają mnie inni.
- Jak budować wypowiedz dostosowaną do wizerunku.
- Retoryka czyli jak operować słowem - dobór argumentacji i jej skuteczność.
- Błędy podczas komunikacji werbalnej – bariery komunikacyjne w autoprezentacji i przyczyny ich powstawania.
- Technika pytań i sposoby niwelowania zniekształceń komunikatu w autoprezentacji.
- Wykorzystanie słowa tabu i subjęzyka w biznesie.
- Jak manipulować słowem?

* Mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna – jak pokazać bez słów kim jesteś.
- Elementy niewerbalne w autoprezentacji.
- Jak odczytać autoprezentację klienta, partnera, współpracownika?
- Aparycja – autoprezentacja a wygląd
- Kinezyka – mimika i gesty w autoprezentacji
- Proksemika- jak zarządzać przestrzenią w biznesie
- Haptyka – dotyk a kreowanie wizerunku
- Chronemika – zarządzanie czasem w autoprezentacji
- Wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą.
- Zgodność przekazu werbalnego i mowy ciała.
- Komunikacja niewerbalna w relacjach biznesowych.
 

Poleć szkolenie znajomemu