Mamy 8445 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: COACHING

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Coaching

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Iwona Osik
tel.: 022 617 60 36, 508 175 723
email: szkolenia@lps.pl
www.szkolenia-lps.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: COACHING - NOWOCZESNE NARZĘDZIE WSPIERANIA ROZWOJU PRACOWNIKÓW
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Coaching
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Prowadzenie coachingu staje się jedną z kluczowych i najbardziej pożądanych kompetencji menedżerskich. Ten bardzo dzisiaj modny termin jest różnie rozumiany. Proponujemy szkolenie, które pozwoli menedżerom wypracować własne podejście do coachingu na bazie dobrze sprawdzonych wzorców. Warsztat adresowany jest do menedżerów, którzy zaczynają lub planują rozpocząć praktykowanie tej formy pracy z podwładnymi. Uczestnicy będą mogli opanowywać warsztat i doskonalić swoje umiejętności pod okiem doświadczonego praktyka.

Dobrze i regularnie prowadzony coaching jest bardzo skutecznym narzędziem rozwoju umiejętności pracowników, a także pomaga w delegowaniu zadań i budowaniu dojrzałych relacji ze swoimi pracownikami.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: • Podstawowe cele, zasady i warunki brzegowe prowadzenia coachingu
– najczęstsze mity i stereotypy związane z coachingiem
– różnice między coachingiem a innymi formami pracy z podwładnymi

• Niezbędne kompetencje i umiejętności coacha
- komunikacja
- budowanie dobrego kontaktu
- asertywna postawa wobec oporu pracownika
- budowanie odpowiedzialności

• Opracowywanie planu coachingu dla danej osoby: częstotliwość, zadania, zakres obserwowanych umiejętności, lista priorytetów

• Zawieranie kontraktu z pracownikiem lub zespołem
– niezbędne elementy kontraktu
– zasady prowadzenia rozmowy kontraktowej
– radzenie sobie z wątpliwościami i oporem

• Gromadzenie danych
– obserwacja pracy
– symulacja
– retrospekcja

• Podstawowa struktura rozmowy coachingowej
– samoocena
– informacje zwrotne od coacha
– definiowanie obszaru pracy nad zmianą
– poszukiwanie nowych sposobów działania
– planowanie konkretnych zmian

• Praca z informacją zwrotną – podstawowy element decydujący o budowaniu postawy odpowiedzialności za rozwój
- sposób budowania informacji zwrotnej: oddzielanie faktów od interpretacji, język opisu a język oceny
- proporcja pozytywów i negatywów
- sprawdzanie rozumienia przekazanych informacji
- testowanie poczucia odpowiedzialności za przebieg pracy jako punkt wyjścia do pracy nad zmianą

• Praca z oporem
– kwestionowanie informacji zwrotnych
– naruszanie minimalnych standardów
– brak pomysłów na alternatywne sposoby działania

• Konstruowanie narzędzi do pomiaru postępów pracownika przy regularnym prowadzeniu coachingu
– zasady konstruowania kart i kwestionariuszy coachingowych
– gromadzenie i opracowywanie informacji
 

Poleć szkolenie znajomemu