Mamy 9840 aktualnych szkoleń oraz 5245 firm szkoleniowych. Dziś dodano 33 szkoleń.

Szkolenie: Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Przywództwo

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Biuro
tel.: 12 292 75 83
email: biuro@mindlab.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: poziom podstawowy
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Przywództwo
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Prezentowany program ma formę dwudniowego szkolenia z zakresu kompetencji potrzebnych kierownikom zespołów produkcyjnych w codziennej pracy. Zakładamy, że najczęściej na stanowisku kierownika produkcji znajduje się wysoko wykwalifikowany specjalista z dużym doświadczeniem na stanowisku pracowniczym. Osoba taka bardzo dobrze zna realia i kulturę organizacyjną Firmy, natomiast często wymaga rozwoju kompetencji kierowniczych. Jej wpływ na efektywność grupy zadaniowej jest znaczny i stąd postulat dokształcenia kadry kierowniczej w zakresie kompetencji kierowania ludźmi i zarządzania grupą w środowisku produkcyjnym. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw zarządzania pracownikami, budowania autorytetu kierownika, motywowania swoich podwładnych, planowania pracy i podziału zadań, a także poznają narzędzia oceny jakości i efektywności pracy swojego zespołu. Dzięki temu możliwa będzie znacząca poprawa relacji kierownik - podwładni, a co za tym idzie wzrost efektywności zespołów produkcyjnych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 16
Program: Dzień 1

Moduł A: Rola kierownika produkcji
Zagadnienia:
• sylwetka kierownika zespołu
• cechy, umiejętności i zadania kierownika zespołu
• budowanie autorytetu wśród podwładnych
• budowanie zdrowego dystansu pomiędzy kierownikiem i podwładnymi
• zachowania budujące zaufanie do kierownika

Moduł B: Podział zadań i delegowanie
Zagadnienia:
• zasady skutecznej komunikacji z podwładnymi
• komunikowanie celów i wymagań
• efektywne prowadzenie spotkań z grupą pracowników
• techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań
• monitoring i ocena wykonania zadania przez pracowników

Dzień 2

Moduł C: Motywowanie pracowników

Zagadnienia:
• jakie czynniki i wartości motywują zespół produkcyjny do lepszej pracy
• pozafinansowe techniki motywowania pracowników
• skuteczne metody okazywania uznania i aprobaty
• umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych
• zasady konstruktywnej krytyki i pochwały
• jak zapobiegać spadkowi motywacji w zespole produkcyjnym
• utrzymywanie dyscypliny w zespole
• najczęściej popełniane błędy w motywowaniu pracowników

Moduł D: Sytuacje trudne

Zagadnienia
• przyjmowanie krytyki od przełożonych
• rozpoznawanie źródeł konfliktu w zespole
• mediacja i rozwiązywanie konfliktów
• komunikacja w kryzysie (przejmowanie inicjatywy, skuteczne uspokajanie)
• techniki perswazyjne w sytuacjach trudnych
 

Poleć szkolenie znajomemu