Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Auditor wewnętrzny ZSZ wg. ISO 14000 i OHSAS 18000

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / TQM

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: 12 346 54 73
email: biuro@qconsultant.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm: ISO 14001 i PN-N/OHSAS 18001
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / TQM
Metodyka: Wykłady
Opis: Proponowany zakres merytoryczny 3-dniowego szkolenia łączy teorię z praktyką, dzięki czemu uczestnik nabywa komplementarną wiedzę i umiejętności praktyczne, niezbędne do pełnienia w swojej firmie funkcji auditora wewnętrznego. Zdanie egzaminu kończącego potwierdzi świadectwo wiodącej firmy certyfikującej.
Uczestnicy szkolenia poznają:
• wymagania norm w zakresie ochrony środowiska i BHP
• aktualne wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska i BHP
• sposoby dokumentowania w ramach wymagań zintegrowanego systemu zarządzania
• podstawowe zasady prowadzenia auditów i wymagania stawiane auditorom
• praktyczne zasady prowadzenia i dokumentowania auditów
• praktyczne zasady formułowania niezgodności oraz inicjowania działań korygujących i zapobiegawczych
• praktyczne techniki auditowe poprawiające skuteczność przeprowadzanych auditów
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Zajęcia prowadzi auditor i trener z wieloletnim doświadczeniem. Wykładowca m.in. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie prowadzi także rejestrowane w IRCA szkolenia na auditorów wiodących. Absolwent Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Auditor Wiodący Systemów Zarządzania Jakością, Auditor Wiodący Systemów Zarządzania Środowiskowego, Auditor Wiodący Systemów Zarządzania BHP wg norm PN-N 18001/OHSAS 18001. Ekspert specjalizujący się we wdrożeniach nowoczesnych systemów zarządzania w branży komunalnej, metalowej, górniczej, budowlanej oraz w jednostkach administracji publicznej.
Wielkość grupy: 10
Program: I DZIEŃ
Rejestracja uczestników/ wypełnienie ankiety (określenie kompetencji)
1. Wprowadzenie do norm ISO 14001 i OHSAS/PN 18001.
2. Podstawowe definicje.
3. Interpretacja wymagań normy ISO 14001
4. Interpretacja wymagań normy OHSAS/PN 18001.

II DZIEŃ
5. Dokumentowanie zintegrowanego systemu zarządzania.
6. Cele, zadania i rodzaje auditów,
7. Zasady prowadzenia i dokumentowania auditów, WARSZTATY
8a Formułowanie niezgodności oraz inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych – 1 część

III DZIEŃ
8b Formułowanie niezgodności oraz inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych – 2 część, WARSZTATY
9a Praktyczne techniki auditowe - 1 część
9b Praktyczne techniki auditowe - 2 część
Podsumowanie - EGZAMIN
Wymagania: Pracownicy Firm/instytucji/organizacji, w których planowane jest wdrożenie lub osoby, które zostały wyznaczone na auditorów wewnętrznych w firmach posiadających już wdrożone systemy zarządzania środowiskowego lub systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Osoby, które w profesjonalny sposób chcą podwyższać swoje kompetencje.
Świadczenia dodatkowe: Certyfikat wiodącej firmy certyfikującej, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe,
 

Poleć szkolenie znajomemu