Mamy 9204 aktualnych szkoleń oraz 5269 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Szkolenie: Dokumentacja kadrowa

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie zamknięte
e-learning

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: 22 822 98 42
email: szkolenia@hensen.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Dokumentacja kadrowa
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: e-learning
Opis: W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje:

dostęp do szkolenia on-line (z dowolnego miejsca) i możliwość rozpoczęcia szkolenia (aktywowania hasła) w dowolnym, wybranym przez siebie czasie w ciągu 30 dni od daty udostępnienia szkolenia;
możliwość przerwania szkolenia w trakcie jego odbywania i powrócenia do niego (lub ponownego odbycia szkolenia) w ciągu 96 godzin od aktywowania hasła;
papierowy certyfikat przysłany za pośrednictwem poczty;
możliwość zadawania drogą mailową pytań Ekspertowi w ciągu 7 dni od odbycia szkolenia;
możliwość korzystania w sposób nieograniczony z wzorów dokumentów dot. tematu szkolenia dostępnych na stronie organizatora.Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

przesłanie drogą elektroniczną lub faksem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;
opłacenie przesłanej mailem faktury pro-forma.

http://hensen.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=354&cn
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe
2. Obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych osobowych
3. Zabezpieczenie przed rezygnacją pracownika z pracy – umowa przedwstępna
4. Informacje jakich można żądać od kandydata do pracy
5. Informacje jakich można żądać od pracownika
6. Kwestionariusz osobowy
7. Badania lekarskie
8. Szkolenie wstępne bhp
9. Zawarcie umowy o pracę
10. Treść umowy o pracę
11. Zakres obowiązków pracownika
12. Zapoznanie z regulaminem pracy i wynagradzania
13. Informacja o warunkach zatrudnienia
14. Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
15. Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
16. Wspólna odpowiedzialność materialna
17. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
18. Okresowe szkolenia bhp
19. Dokumentacja płacowa
20. Ewidencja czasu pracy
21. Urlopy wypoczynkowe
22. Kary porządkowe
23. Potwierdzenie obecności w pracy
24. Ewidencja odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
25. Regulamin pracy
26. Regulamin wynagradzania
27. Zmiana warunków umowy o pracę
28. Wygaśniecie stosunku pracy
29. Przykłady wygaśnięcia umowy
30. Rozwiązanie umowy z upływem czasu, na który była zawarta
Rozwiązanie umowy z powodu wykonania pracy, na którą była zawarta
31. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
32. Wypowiedzenie umowy o pracę
33. Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
34. Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia–kiedy można rozwiązać umowę z art. 52 KP
35. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z art. 53 KP
36. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika z art. 55 KP
37. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika z art. 55(1) KP
38. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
39. Świadectwo pracy
 

Poleć szkolenie znajomemu