Mamy 9329 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Gender mainstreaming w administracji publicznej

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Gender mainstreaming w administracji publicznej i samorządowej
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Uczestnicy/czki zyskają wiedzę na temat znaczenia płci społeczno-kulturowej w życiu społecznym, zdobędą umiejętności diagnozowania sytuacji w organizacji z perspektywy zasady równości szans oraz nauczą się opracowywania i wdrażania programów pro-równościowych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie poprowadzi doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Autorka publikacji z pogranicza pedagogiki, socjologii i studiów genderowych, w tym m.in. książki Transgresyjne trajektorie. Zmiany statusu społecznego w perspektywie biograficznej. Współzałożycielka i prezeska Stowarzyszenia Kofe(m)ina zajmującego się działaniem na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Jej zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą społeczno-kulturowych uwarunkowań edukacji, problematyki nierówności społecznych, zwłaszcza ze względu na płeć (gender equality), a także problematyki zmian dokonujących się współcześnie w obszarze sprawowania ról społecznych przez kobiety i mężczyzn. Ponadto na co dzień uczy dydaktyki i zastosowań różnorodnych metod badawczych w eksplorowaniu rzeczywistości społeczno-edukacyjnej. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów o tematyce genderowej i antydyskryminacyjnej, a także w zakresie konstruowania programów zajęć i szkoleń. Sprawdziła się wielokrotnie jako prowadząca debaty i spotkania dyskusyjne oraz jako prelegentka na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
Program: Informacja o szkoleniu
Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl.

Ramowy program szkolenia
1.Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – podstawowe informacje
• Gender a sex, stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja;
• Społeczne, ekonomiczne i osobiste konsekwencje stereotypów i tradycyjnego podziału ról
• Równouprawnienie a równość
• Polityki równościowe – wdrażanie; przykłady dobrych praktyk
2. Planowanie i wdrażanie strategii gender mainstreaming w organizacji
• Diagnoza sytuacji w organizacji w oparciu o analizę potrzeb kobiet i mężczyzn
• Formułowanie celów i sposobów ich osiągnięcia
• Opracowanie programu działań pro-równościowych
• Wdrażanie programu – radzenie sobie z trudnościami i konfliktami
• Ocena skuteczności zastosowanych rozwiązań
 

Poleć szkolenie znajomemu