Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Autoprezentacja dla managerów

Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Autoprezentacja

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Autoprezentacja- kreowanie wizerunku skutecznego managera
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / Autoprezentacja
Metodyka: Wykłady
Opis: Celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z zasadami skutecznej autoprezentacji jako jednego z podstawowych czynników determinujących sukces firmy.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami stosowania komunikacji werbalnej i niewerbalnej, kreowaniem wizerunku managera i firmy oraz osobistego, budowaniem relacji z partnerami oraz współpracownikami. Uczestnicy szkolenia poznają również podstawy efektywnego określania, planowania oraz realizowania celów osobistych i zawodowych, panowania i kontroli nad emocjami, przeciwdziałania sytuacjom stresującym, a także aktywnego podchodzenia do podejmowanego wyzwania.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie poprowadzi wykładowca w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej. Stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Studium Doktoranckim Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Doświadczenie w PR zdobywa od 1995 roku jako rzecznik instytucji publicznych, polityków, organizacji pozarządowych i firm. Szlify urzędnicze zdobył w Kancelarii Premiera, MSWiA oraz jako wiceburmistrz jednej z warszawskich dzielnic. Ma na swoim koncie wiele udanych kampanii społecznych, wyborczych i wizerunkowych oraz ponad 2000 publikacji prasowych. Manager największego show motoryzacyjnego w Polsce Rage-Race 2010. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations.
Program: Informacja o szkoleniu
Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl. Więcej informacji na: www.adept.info.pl.

Program szkolenia
1. Zasady kreowania wizerunku jako pracownika, eksperta, skutecznego managera instytucji.
• Cel i zasady kreowania wizerunku
• Programowanie autoprezentacji do celów zawodowych i osobistych
• Określenie swoich mocnych i słabych stron
• Pierwsze wrażenie a sukces
• Dobór stylu do reprezentowanej firmy oraz temperamentu
• Autoprezentacja, ale dla kogo? Odbiorca – audytorium – analiza słuchaczy?
• Najczęściej popełniane błędy podczas autoprezentacji.
2. Wizerunek w Internecie a wizerunek urzędu.
• Jak zbudować wizerunek w sieci.
• Dobór miejsca w Internecie. Wybór zdjęć, filmów, multiprezentacji.
• Dobór treści do temperamentu i kariery zawodowej.
3. Autoprezentacja a spotkania biznesowe i urzędowe, prezentacje, narady, konferencje i eventy.
• Przygotowanie się do wystąpień i narad.
• Sztuka komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas wystąpień i narad.
• Przemawianie, techniki prezentacji i autoprezentacji.
• Analiza i przygotowanie przestrzeni wystąpienia.
• Badanie potrzeb, oczekiwań i możliwości audytorium – dobór technik.
4. Komunikacja werbalna – siła słowa – siła przekonywania.
• Elementy werbalne w autoprezentacji.
• Ustalenie, jakim jestem rozmówcą i jak postrzegają mnie inni.
• Jak budować wypowiedz dostosowaną do wizerunku.
• Retoryka czyli jak operować słowem - dobór argumentacji i jej skuteczność.
• Technika pytań i sposoby niwelowania zniekształceń komunikatu w autoprezentacji.
• Jak manipulować słowem?
5. Mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna – jak pokazać bez słów kim jesteś.
• Jak odczytać autoprezentację klienta, partnera, współpracownika?
• Aparycja – autoprezentacja a wygląd.
• Kinezyka – mimika i gesty w autoprezentacji.
• Proksemika- jak zarządzać przestrzenią w instytucji.
• Haptyka – dotyk a kreowanie wizerunku.
• Chronemika – zarządzanie czasem w autoprezentacji.
• Wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą.
 

Poleć szkolenie znajomemu