Mamy 9525 aktualnych szkoleń oraz 5248 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: Zarządzanie polityką szkoleniową

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Ocena

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Kuznowicz
tel.: 22 460 46 12
email: marketing@progressproject.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Ocena
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Termin szkolenia
25-26 października 2018r, Wrocław - Hotel Novotel City
13-14 grudnia 2018r., Zakopane - Wydarzenie specjalne
Cele szkolenia
• zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania rozwojem Pracowników w Firmie,
• poznanie skutecznych metod szkoleń i rozwoju Pracowników,
• nabycie umiejętności diagnozowania potrzeb szkoleniowych i rozwojowych w Firmie,
• poznanie cyklu zarządzania talentami w Firmie oraz kroków budowania sukcesji,
• przygotowanie rocznego planu i budżetu szkoleń – godzenie aspiracji
• i potrzeb pracowników z planami strategicznymi i możliwościami firmy.

Metodologia

Przed warsztatami uczestnicy proszeni będą o wypełnienie (najlepiej razem z przełożonym) arkusza celów udziału w warsztacie, przesłanie w miarę możliwości swojego opisu zakresu odpowiedzialności oraz 2-3 zakresów odpowiedzialności, dla których najczęściej prowadzi działania rozwojowe.
Po warsztacie trener będzie dostępny przez godzinę, tak aby każdy uczestnik miał możliwość indywidualnych konsultacji w zakresie czterech dokumentów:
• polityka rozwojowa moje firmy,
• matryca metod diagnostycznych,
• proces projektowania działań edukacyjnych i wyboru dostawcy,
• metody oceny efektywności działań edukacyjnych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. Tworzenie polityki rozwojowej w Firmie – strategiczne podejście do rozwoju Pracowników:
• strategia Firmy i kultura ogranizacyjna a zarządzanie rozwojem,
• przesłanki biznesowe i demograficzne do budowy polityki rozwojowej,
• elementy polityki rozwojowej,
• praktyka polskich firm w tworzeniu polityki rozwojowej,
• efektywna polityka rozwojowa mojej firmy.

2. Skuteczna identyfikacja i analiza potrzeb rozwojowych:
• misja, wizja i strategia firmy a potrzeby szkoleniowo-rozwojowe,
• interesariusze planu działań rozwojowych Firmy – Kwintet szkoleniowy,
• narzędzia wykorzystywane do analizy potrzeb,
• założenia Human Performance Improvement,
• jak uniknąć błędów przy badaniu potrzeb rozwojowych,
• matryca działań rozwojowych dla Firmy.

3. Elementy planu szkoleniowo-rozwojowego:
• odbiorcy szkoleń,
• tematyka szkoleń,
• typy, rodzaje i metody szkoleń,
• szkolenia obligatoryjne,
• priorytety działań szkoleniowych,
• kategoryzacja projektów szkoleniowych,
• plan szkoleń a specyfika firmy,
• kalkulacja finansowa projektów szkoleniowych.

4. Projektowanie budżetów szkoleniowych:
• budowanie budżetu proporcjonalnie i kwotowo,
• koszty merytoryczne i około szkoleniowe,
• podział na szkolenia zamknięte i otwarte, wewnętrzne i zewnętrzne,
• podział środków na szkolenia dla poszczególnych jednostek firmy.

5. Planowanie szkoleń, a dobór partnerów szkoleniowych (szanse i zagrożenia wynikające z różnorodności oferty dostępnej na rynku):
• typy partnera szkoleniowego: trenerzy wewnętrzni, firmy szkoleniowe, doradcze, konsultingowe, freelancerzy,
• źródła poszukiwań wewnętrznych i zewnętrznych partnerów szkoleniowych,
• proces doboru partnera zewnętrznego.

6. Budowanie ścieżek karier i ścieżek rozwoju:
• kluczowe stanowiska z mojej Firmie,
• budowanie zespołu kadry rezerwowej,
• zarządzanie talentami i plany sukcesji a plany rozwoju,
• indywidualne i zespołowe ścieżki rozwoju.

7. Wybrane metody oceny efektywności działań szkoleniowo-rozwojowych:
• dobór metod ewaluacyjnych,
• ocena efektywności metodą Donalda Kirkparticka,
• metody i narzędzia oceny efektywności do zastosowania w mojej firmie.

8. Nowe zjawiska i trendy na rynku działań rozwojowych.
 

Poleć szkolenie znajomemu