Mamy 8515 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Badanie i weryfikacja kontrahentów

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Badanie i weryfikacja kontrahentów
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Szkolenie skierowane jest do osób, które chciałyby w sposób bezpieczny (bez szkodliwych uproszczeń) dokonywać weryfikacji i oceny kontrahentów. Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom metod i źródeł pozyskiwania informacji o swoich kontrahentach. Zdobyta wiedza z zakresu oceny pozyskanych informacji gospodarczych o kliencie z punktu widzenia wiarygodności finansowej da szansę wyeliminowania nierzetelnych kontrahentów w obrocie handlowym. Natomiast sposoby pozyskiwania informacji o sytuacji finansowej kontrahenta to podstawa do oceny poziomu ryzyka finansowego związanego z daną transakcją czy też długofalową współpracą i istotna kwestia w biznesie. Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu narzędzi i metod badania wiarygodności kontrahenta, która pozwali oszacować stopień ryzyka i umożliwi minimalizację zagrożeń realizowanych transakcji.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie poprowadzi prawnik, absolwentka studiów doktoranckich Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Bankowości Centralnej i Polityki Pieniężnej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, doświadczony trener i szkoleniowiec z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, handlowego, podatkowego oraz zamówień publicznych. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 2003 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami biznesowymi. Autorka licznych artykułów i książek z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego i cywilnego. Od wielu lat współpracuje z dużymi korporacjami międzynarodowymi jako ekspert w zakresie prawa i finansów.
Program: Informacja o szkoleniu
Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl.

Program szkolenia
1. Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
2. Pojęcie zdolności kredytowej i wiarygodności finansowej.
3. Zagrożenia w obrocie handlowym
• Wyłudzanie towarów i usług
• Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
• Polskie siatki powiązań osobowo-kapitałowych
4. Instytucje ułatwiające poznanie wiarygodności firmy
• Wywiadownie gospodarcze
• Agencje ratingowe
• Biuro Informacji Kredytowej
• Biuro Informacji Gospodarczej
• Wydziały gospodarcze sądów rejonowych
• Wydział ewidencji działalności gospodarczej
• Urząd Skarbowy
• Urząd statystyczny
5. Źródła pozyskiwania informacji gospodarczych
• Raport Wywiadowni Gospodarczej
• Ranking
• Rating
• Prospekt emisyjny
• Memorandum informacyjne
• Katalogi i informatory
• Informacje Giełdy Papierów Wartościowych
• Listy referencyjne
• Prasa i Internet
• Wewnętrzne dane kontrahenta
6. Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta polskiego
• Dokumenty niezbędne do oceny kontrahenta przy uwzględnieniu formy prawnej kontrahenta (indywidualne podmioty gospodarcze, spółki cywilne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, inne podmioty gospodarcze).
• Podstawowe dokumenty finansowe firmy – źródło informacji o sytuacji finansowej firmy
• Analiza i ocena sytuacji finansowej kontrahenta na podstawie podstawowych dokumentów finansowych
7. Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta zagranicznego
• Jakie informacje należy uzyskać o kontrahencie zagranicznym
• Sposoby uzyskania informacji o kontrahencie – źródła standardowe, niestandardowe, handlowe i pozostałe
• Ocena sytuacji finansowej i prawnej kontrahenta.
8. Ochrona danych
9. Jak prowadzić dokumentację by skutecznie dochodzić swoich roszczeń
• Podstawowe dane kontrahenta
• Umowy
• Dokumenty potwierdzające wydanie towaru oraz jego cenę
• Uznanie długu
• Przedawnienie
10. Symptomy wskazujące, że kontrahent nie zapłaci lub mogą pojawić się problemy ze spłatą należności
• Brak kontaktu lub jego utrudnienie
• Przeciąganie zapłaty w czasie
• Wielokrotne reklamacje towaru bądź usługi
• Braki w dokumentacji handlowej
11. Sposoby dochodzenia roszczeń
• Postępowanie polubowne prowadzone przez samego wierzyciela
• Postępowanie sądowe prowadzone samodzielnie przez wierzyciela
• Powierzenie prowadzenia windykacji zewnętrznym firmom windykacyjnym
• Powierzenie prowadzenia negocjacji i procesu zewnętrznej kancelarii prawnej
 

Poleć szkolenie znajomemu