Mamy 8391 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: PSYCHOLOGIA KONTROLI [PIP, US, ZUS]

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Controlling

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Jolanta Pilarczyk
tel.: 501 756465
email: jpilarczyk@synteza.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PSYCHOLOGIA KONTROLI [PIP, US, ZUS] - warsztaty dla osób kontrolowanych
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Controlling
Metodyka: Symulacje i gry
Opis: Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu:

Poznasz / przypomnisz sobie podstawy wiedzy z zakresu psychologii, przydatnej w trakcie czynności kontrolnych wykonywanych np. przez organy skarbowe
Uświadomisz sobie znaczenia mechanizmów psychologicznych w relacji kontrolowany - kontroler
Zapoznasz się z technikami komunikacyjnymi przydatnymi w porozumiewaniu z kontrolerami
Poznasz skuteczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz przeciwdziałania naciskom
Rozwiniesz wiedzę w zakresie doboru sposobu postępowania adekwatnego do okoliczności
Nabędziesz praktyczne umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i emocjami w sytuacji kontroli


Odbiorcy:

Pracownicy i kierownictwo komórek poddawanych kontroli: skarbowej, PIP, ZUS i innych instytucji, oraz właściciele i osoby zarządzające firmami
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Edyta JANUS - psycholog, członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA z doświadczeniem. Zajmuje się przygotowaniem i realizacją treningów z zakresu psychologii w kontroli, komunikacji interpersonalnej, asertywności, obsługi klienta i psychologii sprzedaży; szkoleń menedżerskich, motywowania w działaniu, zarządzania personelem, czasem oraz treningów integracyjnych. Zrealizowała m.in. ponad dwadzieścia edycji szkoleń z zakresu psychologicznych aspektów kontroli.
Wielkość grupy: 12
Program: 1. Na dobry początek

Określenie metod pracy na zajęciach i zawarcie kontraktu z grupą
Ćwiczenie integrujące, sprzyjające skutecznej pracy na zajęciach

2. Co każdy człowiek powinien wiedzieć o mechanizmach psychologicznych i ich praktycznym wykorzystaniu w sytuacji bycia kontrolowanym?

Atrybucje, czyli czynniki określające relacje między kontrolerem a kontrolowanym
Wykorzystanie zjawiska „pierwszego wrażenia”, jako sposobu na zbudowanie wizerunku osoby pewnej siebie
Jak sobie radzić z własnymi schematami postępowania? Analiza przekonań i motywacji

3. Skuteczne porozumiewanie się – podstawa budowania poprawnej atmosfery w sytuacji kontroli

Sposoby pokonywania barier komunikacyjnych utrudniających porozumiewanie z osobami kontrolującymi
Narzędzia tzw. aktywnego słuchania, przydatne w kontakcie „twarzą w twarz”
Zadawanie pytań, jako sposób na zdobycie przez kontrolowanego informacji o swoich prawach i obowiązkach
Świadomość wysyłanych komunikatów niewerbalnych a umiejętność interpretowania mowy ciała kontrolera

4. Asertywność, jako optymalny typ postawy w kontaktach z instytucjami kontrolnymi – „niezbędnik” kontrolowanego

Prawa asertywne i ich świadome stosowanie w sytuacji kontroli
Budowanie i świadomość „własnego terytorium”
Wypowiedzi asertywne pozwalające na obronę swojego stanowiska (komunikat ja, odmowa, konfrontacja przekonań)
Modele ludzkich zachowań (agresja, manipulacja, bierność) i sposoby postępowania z osobami kontrolującymi, prezentującymi poszczególne modele

5. Sprawdzone sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach występujących w procesie kontroli

Skuteczna argumentacja, czyli: co zrobić, aby lepiej prezentować własne stanowisko?
Świadomość technik wpływu społecznego, jako niezbędny warunek odpowiedniego reagowania
Strategie obrony przed manipulacją

6. Symulacje trudnych rozmów, czyli: trening czyni mistrza
UWAGA: dla chętnych możliwość rejestracji rozmów kamerą wideo

Przygotowanie i prowadzenie rozmów [ćwiczenia w parach]
Analiza poszczególnych scenek pod kątem praktycznym: komentarz uczestnika, informacje zwrotne od pozostałych uczestników i trenera
Podsumowanie bloku – wskazówki do zastosowania w konkretnych przypadkach

7. Jak skutecznie radzić sobie ze stresem i emocjami w sytuacji bycia kontrolowanym?

Pozytywny wizerunek siebie i wzmacnianie poczucia własnej wartości w sytuacji kontroli
Czy wszystkie kontrole są stresujące? – Analiza własnej interpretacji zdarzeń
Krótko i długofalowe strategie radzenia sobie ze stresem

8. Zakończenie szkolenia

Przypomnienie najcenniejszych wiadomości
Wnioski, refleksje końcowe i ocena zajęć przez Uczestników


METODY:
Szkolenie odznacza się najwyższą skutecznością dzięki temu, iż:

Zajęcia prowadzone są metodami zachęcającymi Uczestników do interakcji. Wykłady dostarczają niezbędnej wiedzy i są wprowadzeniem do ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy poprzez udział w symulacjach, prezentacjach, pracach wykonywanych w grupach - mają możliwość wykorzystania wyników pracy zespołu, dzięki czemu łatwo następuje efekt przyswajania nowych zachowań i umiejętności.
Podczas zajęć Uczestnicy mają okazję zastanowić się nad procesami zachodzącymi w trakcie kontroli; zdefiniują jakie zachowania ułatwiają bezkonfliktową współpracę z kontrolerem. Podczas warsztatów szeroko wykorzystywana jest wiedza i umiejętności samych Uczestników, ich doświadczenie w danym zakresie.
Trener stymuluje aktywność grupy poprzez angażowanie w dyskusje i ćwiczenia - analiza ćwiczeń przyczynia się do lepszego zaobserwowania własnych reakcji i postaw.

Wartością dodaną szkolenia jest możliwość kontaktu z trenerem [e-mail] po szkoleniu w przypadku pytań i wątpliwości związanych np. ze stosowaniem instrumentów prawnych w praktyce. Fakt ten podkreślany jest przy wielu okazjach przez osoby, które biorą udział w naszych szkoleniach.

Więcej o szkoleniu: TUTAJ
Wymagania: Informacje
 

Poleć szkolenie znajomemu