Mamy 9339 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: SIO: zadania i obowiązki podmiotów

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: SIO: zadania i obowiązki podmiotów zobowiązanych w roku 2014 po zmianie ustawy o SIO
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Wydłużenie równoległego funkcjonowania „starego” i „nowego” SIO – co wynika ze zmian w praktyce funkcjonowania i obsługi „nowego” SIO?Stary SIO do 2017. Nowy SIO? – „próba” trwa! Ale w tej „próbie” istnieje prawny obowiązek gromadzenia prawdziwych danych osobowych uczniów i nauczycieli – i to jest nieprzerwanie, dramatycznie narastającym problemem.

Ze względu na „ciągle dyskusyjne” funkcjonowanie aplikacji modernizowanego SIO nastał czas koniecznego kolejnego usystematyzowania obecnych i przyszłych działań w szkole i placówce oświatowej oraz w jednostce samorządu terytorialnego w celu zapewnienia zgodnego z prawem gromadzenia danych w nowym SIO.

W nowym SIO może dochodzić do gromadzenia danych osobowych w sposób pozostający w sprzeczności z prawem ochrony danych osobowych! Co należy robić lub czego robić nie należy aby gromadzenie danych w nowym SIO pozostawało zgodne z prawem?

Do 09 kwietnia 2013 należało zgromadzić „nowe dane (osobowe), w nowym, po nowemu” i przekazać je do centralnej bazy danych administrowanej przez MEN (art. 124, art. 10-29). Jakie są obecnie konsekwencje tego, że tego obowiązku w żadnym podmiocie nie udało się dokonać? Co należy i do kiedy czynić w roku 2014?

Jakie są kolejne terminy?

Podmiot zobowiązany do przekazywania danych przekazuje dane do bazy danych SIO, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym (art. 30). Kto realizuje ten obowiązek?

„Dane osobowe uczniów nie są bezpieczne” – stwierdza: NIK, GIODO, RPO, RPD.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli szkół i placówek oświatowych, w szczególności dyrektorów i kierowników szkół, pracowników wydziału oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego, osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych, administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji i wszystkich zainteresowanych tematem
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie poprowadzi absolwent Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Fizyka i Informatyka) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Studia Podyplomowe, Systemy Mikrokomputerowe w Zarządzaniu), doświadczony trener, posiadający certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Szkolenia, kursy i wykłady prowadzi od 1991 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi i biznesowymi. Prowadzi szkolenia między innymi na zlecenie Ministerstwa Finansów, służb celnych, sądów okręgowych i rejonowych, Podmiotów Lasów Państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Program: 1. Usystematyzowanie bieżących zagadnień prawnych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o zmianie ustawy o SIO (pokazanie szerszego tła prawnego).

Przedłużenie funkcjonowania „starego SIO” do 1 marca 2017 r. oraz umożliwienie dokonania podziału części oświatowej subwencji ogólnej na lata 2014 – 2016 na podstawie danych zgromadzonych w „starym SIO” – co to oznacza dla zobowiązanych „klikających” w SIO?.

Mechanizm gromadzenia w bazie danych SIO danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów i nauczycieli w przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych tych osób z rejestrem PESEL.

2. Zmiany o charakterze porządkującym. Nowe terminy.

3. Przewidywane efekty/problemy zmiany przepisów.

4. Gdzie i w jakich okolicznościach w obecnym funkcjonowaniu i obsłudze aplikacji modernizowanego SIO może dochodzić do naruszeń prawa? Czego obecnie robić nie należy?

Zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych w kontekście gromadzenia danych w nowym SIO (przed zmianą i po zmianie).

5. Obowiązki i prawa (przed zmianą i po zmianie) administratora danych (kierujący podmiotem oświatowym jest administratorem Lokalnej Bazy Danych SIO – i ciążą na nim prawem określone obowiązki).

Prawa osoby, której dane są gromadzone w nowym SIO.

Organizacja przetwarzania i ochrony danych osobowych (praktyczne wskazówki i rozwiązania z uwzględnieniem różnych aspektów funkcjonowania nowego SIO – przed zmianą i po zmianie).

6. Wybrane praktyczne aspekty (informatyczno-techniczne, organizacyjne) korzystania z nowej aplikacji SIO („starego” i „nowego”) w bieżącym stanie prawnym.

Analiza wybranych/wskazanych przez uczestników szkolenia problemów szczegółowych.

Uwaga!

Przedmiotem szkolenia nie jest doraźna obsługa aplikacji nowego SIO. W czasie szkolenia zostaną omówione tylko wybrane czynności z zakresu obsługi i funkcjonalności programu.
 

Poleć szkolenie znajomemu