Mamy 9805 aktualnych szkoleń oraz 5245 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: TQM – Total Quality Management

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Zarządzanie Jakością

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Kuznowicz
tel.: 22 460 46 12
email: marketing@progressproject.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: TQM – Total Quality Management – Nowoczesna metodologia zarządzania
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Zarządzanie Jakością
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Termin szkolenia
13-14 września 2018r., Katowice - Park Hotel Diament
6-7 grudnia 2018r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress ProjectCele szkolenia
• zrozumienie jakie funkcje można pełnić w trakcie transformacji do „TQM przedsiębiorstwa”,
• dokładne wykazanie w jaki sposób TQM wpływa na redukcję strat,
• opanowanie zasad wdrożenia i zarządzania zespołem TQM,
• poznanie narzędzi TQM np. KAIZEN, SPC, Value Stream, 5S+1S, 8D, 5W1H, Poka-Yoke, Ishikawa,
• poznanie zasad konstrukcji, rozwoju i korzystania z FMEA,
• opanowanie na przykładach podstawowych narzędzi Six Sigma,
• nabycie umiejętności usprawniania i optymalizacji procesów - focused Improvement (identyfikacja, analiza i mapowanie strumienia wartości - VS). Praktyczne przedstawienie, jak technicznie mapować strumień wartości,
• przedstawienie zasad przejścia od Push do Pull z perspektywy zarządzania jakością,
• poznanie metod TOC z punktu widzenia wąskich gardeł kreowanych przez niewłaściwą jakość,
• poznanie możliwości najnowszych technologii logistycznych wykorzystywanych do np. identyfikacji jak np. RFID.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Program: Dzień I - 8 godzin

1. Świat TQM - wprowadzenie do myślenia pro-jakościowego – postrzegania otaczających nas procesów:
• ewolucja systemów jakości - rys historyczny przedstawiający ewolucję metod i technik zarządzania jakością w okresie około stu lat. (F.W. Taylor; W. Shewart; Deming; Juran),
• 7 obszarów strat,
• QM a ISO9000.

2. Rozbieżne cele wewnątrz firmy – wdrażanie TQM. Zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami:
• cele przedsiębiorstwa,
• koszty braku jakości,
• wypracowanie definicji wartości,
• „wyniesienie ponad perspektywę mojego działu” i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów. – warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy.

3. Rozbieżne cele partnerów gospodarczych – TQM w SCM? Rozbieżne lub wymagające uwspólnienia cele między partnerami gospodarczymi:
• zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady pozytywne i negatywne – konsekwencje dla jakości).

4. Teoria ograniczeń TOC (Goldratt) w odniesieniu do TQM:
• praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji „wąskich gardeł” pojawiających się przy braku stabilności procesu – wpływ jakości. Metody podporządkowania organizacji firmy „wąskiemu gardłu”, metody eliminacji.

5. Kaizen – wdrożenie TQM - poznajemy zasady realizacji „ciągłego doskonalenia się” – „Kai” „zen” czyli zmiany na lepsze, w kierunku „dobra”:
• kiedy systemy motywacyjne nie sprzyjają budowie jakości,
• dlaczego drobne usprawnienia są tak istotne?
• definicja Kaizen i Kaizen Blitz - reguły postępowania,
• czterostopniowy model ewolucji do przedsiębiorstwa z zerową liczbą defektów – PDCA,
• właściciele procesu Kaizen i korzyści z uczestniczenia w nim,
• leadership w TQM,
• dlaczego ludzie są krytycznym zasobem dla wdrożenia w firmie podejścia TQM?
• typy osobowości ludzkich i EIQ (inteligencja emocjonalna),
• paradoks Abilene – mądrzy ludzie, „głupie” organizacje.

6. Twórcze rozwiązywanie problemów - metody tówrczego podejcia do analizy zastanych sytaucji wraz z szablonami dokumentów:
• 8D w odniesieniu do PDCA,
• 5W1H,
• zasada „3Z – zatrzymaj, zawołaj, zaczekaj”,
• Ishikawa (diagram „rybich ości”) i inne metody wsparcia kreacji w poszukiwaniu rozwiązań,
• Diagram Pareto-Lorenza.

7. FMEA jako narzędzie wsparcia TQM - Failure mode and effects analysis czyli analiza rodzajów i skutków możliwych błędów:
• podstawowe pojęcia w modelu FMEA,
• identyfikacja zagrożeń i wad w trakcie projektowania, jak i w procesie wytwórczym,
• warsztat umożliwiający zrozumienie i wdrożenie procesu FMEA.

Dzień II - 8 godzin

1. Mapowanie strumienia wartości (VS) - zasady analizy i budowy strumienia wartości dla TQM. Modelowanie procesu celem eliminacji i redukcji elementów nie dodających wartości dla klienta. Analiza wskaźnikowa:
• co to jest „Value Stream” i kiedy go używać?
• wykorzystywane symbole w mapowaniu procesów,
• inne metody mapowania w odniesieniu do VS – przykłady,
• identyfikacja strat i wskaźniki jakościowe - propozycje,
• wiarygodność zebranych danych – metody obserwacji. Zasady pomiaru – zbieranie danych,
• opis strumienia wartości dla case: „żart trenera”,
• warsztat - studium przypadku i mapowanie strumienia wartości. Mapowanie strumienia wartości,
• identyfikacja elementów wchodzących w skład siedmiu obszarów strat,
• pomysły zmian, usprawnień,
• wsparcie informatyczne w VS.

2. OEE we wsparciu wizualizacji jakości na poziomie shop - floor. Grupa ćwiczy zasady definiowania, wizualizowanie i liczenia wskaźników wchodzących w skład OEE:
• elementy wskaźnika OEE,
• punkty pomiaru,
• zasady wizualizacji i „wyciągania” wniosków.

3. 5S+1S i Poka-Yoke metody wizualizacji wykorzystywane przez zespoły robocze w TQM. Uczestnicy na praktycznych przykładach dowiadują się, do czego 5S można wykorzystać, a do czego nie. Przypomną sobie oni również - „dlaczego mama miała rację”:
• Poka-Yoke czyli budowanie systemów wytwórczych, procesów, modeli decyzyjnych odpornych na błędy ludzkie,
• przykłady, jak w „prosty” sposób można budować systemy produkcyjne odporne na błędy wprowadzane do procesu przez człowieka,
• JIDOHKA i automatyzacja kontroli,
• 5S+1S i jego pięć elementów - zasady postępowania na każdym etapie prac (Sort, Straighten, Sweet, Standardize, Sustain),
• metody i techniki kontroli wizualnej dla podtrzymania funkcjonowania 5S+1S,
• warsztat – „porządek i czystość”.

4. Statystyczna kontrola procesów SPC – TQM – Six Sigma:
• przedstawione tu zostają podstawowe zasady analizy statystycznej wykorzystywanej dla usprawniania procesów,
• błędy w zarządzaniu procesami,
• zasada każdy proces jest klientem,
• proste przykłady mylenia korelacji i związków przyczynowo-skutkowych między wskaźnikami/zmiennymi,
• kiedy należy podejmować działania korygujące dany problem a kiedy podejmować działania doskonalące,
• Six Sigma, EFQM, ISO - porównanie metodyki Six Sigma z podejściem KAIZEN,
• statystyka dla każdego – karty kontrolne procesów,
• kiedy proces jest poza kontrolą,
• dlaczego poszukiwanie przyczyn jest ważniejsze od skutków?
• cykl prac Six Sigma,
• test jednej zmiennej,
• wykresy X-Bar, R.

5. Planowanie wdrożenia TQM w „pigułce” – trzy kroki:
• warsztatowo uczestnicy opracowują projekt wdrożenia TQM - poznają wymagane trzy kroki wdrożeniowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu