Mamy 8391 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Auditor wewnętrzny ISO 27001

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Zarządzanie Jakością

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: 12 346 54 73
email: biuro@qconsultant.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. ISO 27001
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Zarządzanie Jakością
Metodyka: Testy
Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: W ostatnich latach coraz częściej wdrażanym systemem zarządzania w polskich przedsiębiorstwach – oprócz ISO 9000 – jest System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. normy ISO 27001.
Proponowany zakres merytoryczny 3-dniowego szkolenia łączy teorię z praktyką, dzięki czemu uczestnik nabywa komplementarną wiedzę i doświadczenie, niezbędne do pełnienia w swojej firmie funkcji auditora wewnętrznego.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenia realizuje auditor, trener i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem.
Program: RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:
I DZIEŃ
Rejestracja uczestników, określenie kompetencji
BLOK I Wstęp – standardy, wymagania prawne
BLOK II Informacja – podstawowe pojęcia
BLOK III Cele i zabezpieczenia zawarte w ISO 27001:2005
Ćwiczenie: stworzenie dokumentu polityki bezpieczeństwa informacji dla przykładowej firmy
Ćwiczenie: dokonanie wstępnej inwentaryzacji zasobów informacyjnych przykładowej firmy

II DZIEŃ
BLOK IV Wymagania ISO 27001:2005 – budowanie i wdrażanie SZBI
Ćwiczenie: opracowanie fragmentu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
BLOK V Audity wytyczne – ISO 19011
Ćwiczenie: opracowanie planu auditu
Ćwiczenie: przygotowanie checklisty do wybranego z planu auditu działu firmy
Ćwiczenie: przygotowanie raportu z auditu

III DZIEŃ
BLOK VI Formułowanie niezgodności oraz inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych
Ćwiczenie: zapisanie niezgodność dla podanego zagadnienia systemu
Ćwiczenie: proponowanie działań korygujących dla zapisanej wcześniej niezgodności
BLOK VII Praktyczne techniki auditowe
Podsumowanie – powtórzenie wiadomości
Egzamin

Wymagania: Pracownicy firm, w których planowane jest wdrożenie lub osoby, które zostały wyznaczone na auditorów wewnętrznych w firmach posiadających już wdrożone systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Osoby, które chcą profesjonalnie podwyższać swoje kompetencje.
Świadczenia dodatkowe: akomodacja, materiały, certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu