Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Beer Game i Shop Floor Game – zarządzanie łańcuchem

Kategoria: TRANSPORT I LOGISTYKA / Logistyka

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Gankiewicz
tel.: 22 460 46 12
email: marketing@progressproject.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Beer Game i Shop Floor Game – efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw
Kategoria: TRANSPORT I LOGISTYKA / Logistyka
Metodyka: Case studies
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Termin szkolenia
do ustalenia

Korzyści dla uczestników
• opanowanie na podstawie symulacji Beer Game zasad sterowania procesami łańcucha dostaw, planowania przepływu materiałów i informacji, sterowania zapasami, transportem i gospodarką magazynową,
• zrozumienie jakie funkcje można pełnić w łańcuchu dostaw w trakcie transformacji do „Lean przedsiębiorstwa”,
• opanowanie zasad planowania i harmonogramowania działań, określania poziomu zapasów, przyjmowania strategii wytwórczej (produkcja na zamówienie, montaż, …) na podstawie symulacji Shop Floor Game,
• zrozumienie zasad użycia audytu ABCD Oliver Wight,
• poznanie zasad użycia Lean i TOC dla rozwoju procesów logistycznych,
• przedstawienie zasad przejścia od Push do Pull,
• nabycie umiejętności usprawniania i optymalizacji procesów logistycznych (identyfikacja siedmiu źródeł strat).
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Dzień I

1. Zarządzanie łańcuchem dostaw na przykładzie warsztatu „beer game” – łańcuch dostaw na drodze do Pull – dwa scenariusze:
• prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji,
• zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego („walka” poszczególnych podmiotów),
• pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha,
• ponowna symulacja Beer Game mogąca doprowadzić do skrajnie innych wyników niż realizowana za pierwszym razem. Prowadzący zajęcia wprowadza zmiany do zasad sterowania popytem wpływające na uzyskiwane w grze wyniki,
• agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów) - prezentacja w kolejnym dniu szkolenia.

Dzień II

1. Prezentacja wyników Beer Game – dyskusja:
• zaprezentowanie tzw. „Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążenia, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek wytwórczych w przedsiębiorstwie, jak i w zewnętrznym łańcuchu logistycznym,
• identyfikacja czynników podnoszących koszty,
• zaproponowanie rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów logistycznych,
• wskazówki dla sterowania i planowania zapasów w obszarze łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

2. Warsztat – Shop Floor Game symulacja - planowania i harmonogramowania działań, określania poziomu zapasów, przyjmowania strategii wytwórczej
• prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji,
• agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po warsztacie) - prezentacja po przerwie obiadowej.

3. Prezentacja wyników Shop Floor Game – dyskusja:
• prezentacja zanalizy dającej możliwość wyboru właściwej startegii dla indywidualnej rodziny produktów,
• identyfikacja czynników podnoszących koszty,
• zaproponowanie reguł postępowania poszukujących kompromisu między ograniczeniami (zdolności, zapasy), a np. wymaganymi wskaźnikami poziomu obsługi klienta,
• przeniesienie wniosków z warsztatu na przykłady rozwiązań problemów konkretnych przedsiębiorstw.

4. Sesja podsumowań:
• dokonywane jest podsumowanie dwóch warsztatów w uzupełnieniu o refleksje zebrane w trakcie ich trwania – Lessons Learned. Proponowane są dalsze prace dla kontynuowania rozwoju swoich kompetencji. Realizowana jest sesja ocen.
 

Poleć szkolenie znajomemu