Mamy 8391 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Realizacja budowlanego procesu inwestycyjnego

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo budowlane

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Realizacja budowlanego procesu inwestycyjnego – problematyka cywilnoprawna z perspektywy generalnego wykonawcy
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo budowlane
Metodyka: Case studies
Wykłady
Opis: Szkolenie dotyczy sposobów rozwiązywania praktycznych problemów napotykanych przez osoby kierujące realizacją kontraktów budowlanych z ramienia generalnego wykonawcy ukierunkowanych na uzyskanie możliwie najlepszej sytuacji prawnej w sporach z podwykonawcami i inwestorem. Celem szkolenia jest udzielenie praktycznych wskazówek co do sposobu postępowania i procedur w stosunkach z inwestorem, projektantem i podwykonawcami w celu jak najlepszego zabezpieczenia interesów generalnego wykonawcy w najbardziej typowych sytuacjach występujących w trakcie realizacji inwestycji budowlanych. Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej występującej z ramienia generalnego wykonawcy – kierownicy budów, kierownicy projektów, dyrektorzy zespołów budów.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie poprowadzi kierownik zespołu prawnego w pionie budownictwa ogólnego jednej z wiodących giełdowych spółek budowlanych. Obsługa prawna wiodących firm generalnego wykonawstwa na rynku pomorskim. Specjalista prawa zamówień publicznych w aspekcie robót budowlanych.
Program: Informacja o szkoleniu
Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl. Więcej informacji na: www.adept.info.pl.

Program szkolenia
1) Odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej i negatywne skutki finansowe takich wad.
2) Gwarancja zapłaty za roboty budowlane w rozumieniu art. 6491 i nast. k.c. – jak się przed nią bronić w relacjach z podwykonawcami i jak wykorzystać w relacjach z inwestorem.
3) Kaucja gwarancyjna – zasady prawidłowego postępowania i dokonywania potrąceń z kaucji gwarancyjnej.
4) Zasady korzystania z wykonawstwa zastępczego i prawa do ograniczania zakresu rzeczowego robót w umowach podwykonawczych.
5) Rozbieżności pomiędzy kosztorysem/przedmiarami a dokumentacją projektową na gruncie umów o roboty budowlane zawieranych w trybie udzielenia zamówienia publicznego.
6) Zasady odpowiedzialności solidarnej GW i Inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawców.
7) Istotne aspekty Prawa zamówień publicznych mające wpływ na realizację zadania inwestycyjnego – anektowanie umowy z Inwestorem a art. 144 ust. 1 PZP.
 

Poleć szkolenie znajomemu