Mamy 9348 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Zarządzanie Zmianą. Rola i zadania menedżera

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Kierowanie

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewelina Zdzieszyńska
tel.: 500 029 886
email: biuro.edu@wstronerozwoju.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zarządzanie Zmianą. Rola i zadania menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany.
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Kierowanie
Metodyka: Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Skrócony opis szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej.
► zapewni wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zmianą

Adresaci szkolenia:
► kadra menedżerska
► kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla
► firmy będące w okresie fuzji lub przejęć innych podmiotów
► firmy przeprowadzające głęboką reorganizacje swej działalności

Cel szkolenia:
► Dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian organizacyjnych
► Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do zmian
► Uświadomienie uczestnikom roli i zadań menedżera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany
► Prezentacja narzędzi pozwalających na skuteczne komunikowanie się podczas procesu zmian
► Doskonalenie umiejętności konstruktywnego oddziaływania na zespół w czasie zmian
► Przećwiczenie rozpoznawania i radzenia sobie z oporem pracowników podczas wdrażania zmian
► Przećwiczenie komunikowania trudnych decyzji

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
► Sprawne komunikowanie zmian
► Skuteczne reagowanie menedżerów w sytuacjach trudnych
► Wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zmianą
► Mniejsza ilość konfliktów w zespole
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ZMIANĄ
• Czym jest zmiana? - cele i istota zmian
• Zmiana- szansa czy konieczność? - jakie korzyści dla firmy, menedżerów, pracowników niesie zmiana?
• Jak radzisz sobie z sytuacją zmiany? - autodiagnoza nastawienia i gotowości do zmiany
• Zarządzanie zmianą- psychologia zmiany

ZARZĄDZANIE PROCESEM ZMIAN W FIRMIE
• Kluczowe czynniki sukcesu wpływające na powodzenie procesu zarządzania zmianą
• Gotowość do zmian - czyli o tym, czy na poziomie organizacyjnym istnieje gotowość do wprowadzania zmian
• Na jakim etapie modelu zmiany jest menedżer i jego zespół? – przygotowanie indywidualnego planu działania w zespole w związku ze zmianami
• Analiza potencjalnych źródeł ryzyka i zagrożeń dla realizacji procesu zmiany – co może nas spotkać po drodze i jak się do tego przygotować?

LIDER W PROCESIE ZMIAN
• Menedżer jako promotor zmian - określenie roli i zadań menedżera
• Kompetencje szczególnie potrzebne podczas wdrażania zmian w organizacji

PSYCHOLOGICZNE I EMOCJONALNE ASPEKTY ZMIAN – REAKCJE PRACOWNIKÓW NA ZMIANY
• Dlaczego ludzie obawiają się zmian?
• Postawy wobec zmian - reakcje na zmiany i ich uwarunkowania
• Rodzaje i źródła oporu wobec zmian. Rozpoznawanie symptomów oporu i metody jego przełamywania

KOMUNIKOWANIE ZMIAN
• Znaczenie efektywnej komunikacji w procesie zmian
• Metody skutecznej komunikacji - czyli o sztuce argumentowania i prezentowania decyzji
• Prowadzenie spotkań w czasach zmiany – czyli jak prawidłowo zaplanować i przeprowadzić spotkanie
• Okoliczności utrudniające sprawną komunikację w przedsiębiorstwie

PODSUMOWANIE
• Podsumowanie kluczowych treści szkolenia
• Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności w praktyce
• Zapowiedź follow up
• Praca domowa
Wymagania: Współpracowaliśmy między innymi z:
- Orange Polska
- Coca Cola
- PZU
- Grupa Lotos
- Amplico Life
- Lafarge
- FM GROUP
- Fiat Auto Poland
- KIA Motors Polska
- Impel S.A
- Otawa Group. Sp.j.
- Meble BRW
- Medicover
- Sygma Bank
- Inicjatywa Mikro Sp. z.o.o
- E-Commerce Services Sp. z o.o. grupa Empik
- Continuum Care
- Cementownia Kraków
- Salony Krzysztof
- Wojewódzki urząd pracy w Olsztynie
- Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
- Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
- Impuls Szkolenia-
- Emotion, Szkolenia, Doradztwo, Coaching
- ADEX - Biuro Tłumaczy
Świadczenia dodatkowe: Każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
 

Poleć szkolenie znajomemu